Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/716

Brüssel, 7. mai 2009

Lõunakoridor: EL ja partnerriigid võtavad uued kohustused

Euroopa Komisjon ja eesistujariik Tšehhi korraldavad homme Prahas tippkohtumise, millel arutatakse parterriikidega energeetikat ja transporti hõlmava lõunakoridori arendamist. Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja Tšehhi peaminister Mirek Topolánek kohtuvad Kesk-Aasia, Lõuna-Kaukaasia, Mašriki piirkonna ja Lähis-Ida riigipeadega. Tippkohtumisel osalejad arutavad konkreetseid võimalusi energeetikat ja transporti hõlmava lõunakoridori arendamiseks, eelkõige maagaasi tarnimiseks mööda koridori Euroopa Liitu. Tippkohtumisel kogunevad lõunakoridori partnerid esmakordselt kõrgel tasemel, et arutada ühiseid huve. Tippkohtumisel koostatav deklaratsioon oleks esimene ametlik dokument, millega tarbija-, tootja- ja transiidiriigid võtavad kohustuse tagada koridori toimimiseks vajalikud tingimused. President Barrosot saadab tippkohtumisel energeetikavolinik Piebalgs.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Pärast nelja-aastast tihedat dialoogi energiapartneritega Kesk-Aasiast, Lõuna-Kaukaasiast, Mašriki piirkonnast ja Lähis-Idast oleme jõudnud konkreetsete kohustusteni muuta lõunakoridor, sealhulgas Kaspia mere alune ühendus tegelikkuseks. Tippkohtumine kujutab endast kõikide selle piirkonna peamiste asjaosaliste jaoks ainulaadset võimalust suurendada Euroopa Liidu energiajulgeolekut ja käivitada koostöö kõigi huvides.”

Tippkohtumine on eesistujariik Tšehhi ja Euroopa Komisjoni ühisüritus. Osalevad partnerriigid on Aserbaidžaan, Egiptus, Gruusia, Iraak, Kasahstan, Türgi, Türkmenistan ja Usbekistan. Tippkohtumisel osalevad vaatlejatena ka Venemaa Föderatsiooni, Ameerika Ühendriikide ja Ukraina esindajad. Kohal on ka rahvusvaheliste finantsasutuste (Euroopa Investeerimispank, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ning Maailmapank) esindajad.

Tippkohtumise eesmärk on tagada tugev poliitiline toetus ja konkreetsete kohustuste võtmine lõunakoridori, sealhulgas Kaspia mere aluse ühenduse arendamiseks. Kohustused peaksid võtma koridoriga piirnevad tarbija-, tootja- ja transiidiriigid ning nendega peaks soodustama energiatarneid Euroopa Liitu Kaspia mere piirkonnast ja Lähis-Idast. Tippkohtumisel käsitletakse ka lõunakoridori transpordiküsimusi.

EL on hiljuti käivitanud ulatusliku kava energiajulgeoleku suurendamiseks. Selle strateegia raames on lõunakoridoril kui peamisel energiainfrastruktuuri algatusel oluline roll, sest sellega aidatakse kaasa energiaallikate ja ELi tarnekanalite mitmekesistamisele.

Täiendav teave Kesk-Aasia ja Kaukaasia riikidega arendatava ELi energiakoostöö kohta:

http://ec.europa.eu/energy/international/international_cooperation/caucasus_central_asia_en.htm

Täiendav teave ELi energiaalase välispoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Täiendav teave energiapoliitika teise strateegilise läbivaatamise kohta:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm


Side Bar