Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/716

Bruxelles, den 7. maj 2009

Politisk vilje til sydkorridoren blandt EU og partnerlandene

Europa-Kommissionen og det tjekkiske formandskab for EU afholder i morgen et topmøde i Prag sammen med partnere i tredjelande om udviklingen af sydkorridoren for energi og transport. Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, og premierministeren fra Tjekkiet, Mirek Topolánek, skal mødes med ledere fra partnerlande i Centralasien, Sydkaukasus, Machrak og Mellemøsten. Deltagerne i topmødet skal drøfte konkrete forslag til, hvordan man kan komme videre med etableringen af sydkorridoren for energi, navnlig levering af naturgas til EU langs korridoren. Topmødet er det første møde, hvor potentielle partnere i sydkorridoren mødes på højeste plan for at drøfte deres fælles interesser, og erklæringen fra topmødet bliver det første formelle tilsagn fra aftagerlande, producentlande og transitlande vedrørende de vilkår, der er en forudsætning for, at korridoren bliver en succes. Kommissær Andris Pielbalgs vil ledsage kommissionsformand José Manuel Barroso på topmødet.

Formanden for Europa-Kommissionen José-Manuel Barroso udtalte: "Efter fire års intensiv dialog med vores energipartnere i Centralasien, Sydkaukasus, Machrak og Mellemøsten er vi i dag klar til at give konkrete tilsagn for at gøre sydkorridoren, herunder den transkaspiske forbindelse, til virkelighed. Topmødet er en enestående chance for at samle alle hovedaktører i regionen med henblik på at øge EU's energiforsyningssikkerhed og indlede et samarbejde, som vil være til gavn for alle involverede parter".

Topmødet arrangeres af Europa-Kommissionen og det tjekkiske formandskab i fællesskab. De deltagende lande er Aserbajdsjan, Egypten, Georgien, Irak, Kasakhstan, Tyrkiet, Turkmenistan og Usbekistan. Repræsentanter for Den Russiske Føderation, USA og Ukraine vil deltage som observatører. Repræsentanter for de internationale finansieringsinstitutioner (EIB, EBRD og Verdensbanken) vil ligeledes være til stede.

Målet med topmødet er at opnå stærk politisk vilje og konkrete tilsagn til udviklingen af sydkorridoren, herunder den transkaspiske forbindelse. Dette bør omfatte tilsagn fra energiproducenter, transitlande og aftagerlande langs korridoren og vil lette forsyningen af energi fra den kaspiske region og Mellemøsten til EU. På topmødet skal man ligeledes drøfte transportaspekterne af sydkorridorens rute.

EU har for nylig lagt en ambitiøs plan for, hvordan energiforsyningssikkerheden kan øges. Sydkorridoren er et vigtigt initiativ til at få etableret en energiinfrastruktur, som kan diversificere EU's energikilder og energiruter, og den spiller som sådan en vigtig rolle i denne sammenhæng.

Yderligere oplysninger om EU's energisamarbejde med Centralasien og landene i Kaukasus findes på:

http://ec.europa.eu/energy/international/international_cooperation/caucasus_central_asia_en.htm

Yderligere oplysninger om EU's eksterne energipolitik findes på:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Yderligere oplysninger om 2. strategiske energiredegørelse findes på:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm


Side Bar