Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/716

V Bruselu dne 7. května 2009

Jižní koridor: EU a partnerské země se zavazují postoupit kupředu

Evropská komise a české předsednictví EU budou zítra v Praze pořádat vrcholné setkání s partnerskými třetími zeměmi, jež se bude týkat rozvoje jižního koridoru v oblasti energetiky a dopravy. Předseda Evropské Komise José Manuel Baroso a ministerský předseda České republiky Mirek Topolánek se setkají s vedoucími představiteli partnerských zemí ze Střední Asie, jižního Kavkazu, Mašreku a Středního východu. Účastníci tohoto vrcholného setkání budou projednávat konkrétní způsoby, jak pokračovat ve vývoji jižního koridoru v oblasti energetiky a dopravy, zejména pokud jde o dodávky zemního plynu EU prostřednictvím koridoru. Potenciální partneři jižního koridoru se na vysoké úrovni setkají poprvé, aby projednali společné zájmy a v prohlášení z této vrcholné schůzky spotřebitelské, výrobní a tranzitní státy poprvé oficiálně stanoví, jaké musí být vytvořeny předpoklady pro úspěšné fungování koridoru. Kromě předsedy Barosa se vrcholného setkání zúčastní také komisař Piebalgs.

Předseda Evropské komise José-Manuel Barroso řekl: „Po čtyřech letech intenzivního dialogu s našimi energetickými partnery ze Střední Asie, jižního Kavkazu, Mašreku a Středního východu jsem dnes tím, že jsme přijali konkrétní závazky, aby se jižní koridor, včetně transkaspického spojení stal skutečností, učinili krok vpřed. Toto vrcholné setkání představuje jedinečnou příležitost spojit všechny klíčové účastníky v regionu s cílem zvýšit energetickou bezpečnost Evropské unie a zahájit spolupráci, ze které budou mít prospěch všichni zúčastnění.“

Toto vrcholné setkání je společně organizováno českým předsednictvím a Evropskou Komisí. Zúčastní se ho partnerské země Ázerbájdžán, Egypt, Gruzie, Irák, Kazachstán, Turecko, Turkmenistán a Uzbekistán. Jako pozorovatelé budou přítomni také zástupci Ruské federace, Spojených států a Ukrajiny. Budou také přítomni zástupci mezinárodních finančních institucí (EIB, EBRD a Světová banka).

Cílem vrcholného setkání je poskytnout silnou politickou podporu a konkrétní závazky pro rozvoj jižního koridoru, včetně transkaspického spojení. To by mělo zahrnovat závazky producentských, tranzitních nebo spotřebitelských zemí v oblasti koridoru a usnadnit dodávky zdrojů energie z kaspického regionu a Středního východu do EU. Vrcholné setkání řeší rovněž otázky cest související s dopravou jižním koridorem.

EU nedávno zahájila ambiciózní plán na posílení své energetické bezpečnosti. V rámci této strategie hraje jižní koridor jako jedna z hlavních energetických iniciativ v oblasti infrastruktury důležitou roli a přispívá k diverzifikaci zdrojů energie a odpovídajících dopravních cest v EU.

Další informace o spolupráci EU v oblasti energetiky v zemích Střední Asie a Kavkazu naleznete zde:

http://ec.europa.eu/energy/international/international_cooperation/caucasus_central_asia_en.htm

Více informací o vnější energetické politice EU naleznete zde:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

Více informací o druhém strategickém přezkumu energetické politiky naleznete zde:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm


Side Bar