Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/716

Брюксел, 7 май 2009 г.

Южният коридор: ЕС и страните партньори се ангажират с предприемането на стъпки за развитието му

Утре в Прага Европейската комисия и чешкото председателство на ЕС са домакини на среща на високо равнище с трети държави партньори относно развитието на Южния енергиен и транспортен коридор. Председателят на Европейската комисия, г-н Жозе Мануел Барозу, и министър-председателят на Чешката република, г-н Мирек Тополанек, ще се срещнат с ръководители на държави партньори от Централна Азия, Южен Кавказ, Машрек и Близкия изток. Участниците в срещата ще обсъдят конкретни начини за постигане на напредък в развитието на Южния енергиен и транспортен коридор, особено доставките на природен газ за ЕС по коридора. Форумът е първа среща на високо равнище, на която потенциалните партньори в Южния коридор да обсъдят своите споделени интереси, а декларацията от срещата ще съдържа първите официални ангажименти от страна на държавите потребители, производители и транзитните държави относно условията, необходими за успеха на коридора. По време на срещата Г-н Барозу ще бъде придружаван от комисар Пиебалгс.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „След четиригодишен интензивен диалог с нашите енергийни партньори от Централна Азия, Южен Кавказ, Машрек и Близкия Изток, днес предприемаме стъпки напред с конкретни ангажименти за реализирането на Южния коридор, включително транскаспийската връзка. Тази среща дава уникална възможност да се съберат заедно всички ключови участници от региона за укрепване на енергийната сигурност на ЕС, както и за започване на сътрудничество, което ще бъде от полза за всички заинтересовани страни“.

Срещата на високо равнище е организирана съвместно от чешкото председателство и Европейската комисия. Участващите държави партньори са Азербайджан, Египет, Грузия, Ирак, Казахстан, Турция, Туркменистан и Узбекистан. На срещата присъстват и представители на Руската федерация, САЩ и Украйна в качеството на наблюдатели. Ще присъстват и представители на международните финансови институции (ЕИБ, ЕБВР и Световната банка).

Целта на срещата е да окаже силна политическа подкрепа и да доведе до конкретни ангажименти за развитието на Южния коридор, включително транскаспийската връзка. Това следва да включва ангажименти от страна на държавите производители, потребители и транзитните държави по коридора и ще улесни доставката към ЕС на енергийни ресурси от Каспийския регион и Близкия изток. На срещата ще се обсъдят и аспектите на Южния коридор, свързани с транспорта.

Неотдавна ЕС се зае с амбициозен план да укрепи своята енергийна сигурност. В рамките на тази стратегия Южният коридор играе важна роля като енергийна инфраструктурна инициатива от ключово значение, която допринася за разнообразяването на източниците и пътищата за доставки на енергия за ЕС.

За повече информация относно сътрудничеството на ЕС с държавите от Централна Азия и Кавказ в областта на енергетиката:

http://ec.europa.eu/energy/international/international_cooperation/caucasus_central_asia_en.htm

За повече информация относно външната политика на ЕС в областта на енергетиката:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/index_en.htm

За повече информация относно втория стратегически енергиен преглед:

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm


Side Bar