Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Bruselj, 7 maja 2009

Telekomunikacije: Komisija sprejema ukrepe v zvezi s cenami zaključevanja klicev za povečanje konkurence

Evropska komisija je danes določila jasna navodila za regulatorje za telekomunikacije v EU na podlagi metode, ki temelji na stroških in se uporabi pri izračunu cen zaključevanja klicev – medoperaterskih cen, ki jih operaterji zaračunajo za povezavo z omrežjem drugih operaterjev in so del telefonskega računa. Navodila so v obliki „priporočila“, ki ga morajo nacionalni regulatorji „čim bolj upoštevati“. Priporočilo izrecno navaja, da morajo cene zaključevanja klicev na nacionalni ravni temeljiti samo na dejanskih stroških, ki jih ima učinkovit operater pri vzpostavljanju povezave. Z odpravo cenovnih nesorazmerij med operaterji v Evropski uniji se bodo znižale porabniške cene za govorne klice v državah članicah in med njimi, s čimer bodo podjetja in gospodinjstva prihranila vsaj 2 milijardi EUR v letih 2009–2012, hkrati pa bodo spodbujene naložbe in inovacije v celotnem sektorju telekomunikacij. Cene zaključevanja klicev v mobilnih telefonskih omrežjih so se leta 2008 v Evropski uniji močno razlikovale – od 2 centov na minuto (na Cipru) do 15 centov na minuto (v Bolgariji). Poleg tega so cene zaključevanja klicev v mobilnih telefonskih omrežjih (v povprečju 8,55 centa na minuto) običajno v povprečju desetkrat višje od cen zaključevanja klicev v fiksnih telefonskih omrežjih (v povprečju 0,57 do 1,13 centa na minuto). Višje cene zaključevanja klicev v mobilnih telefonskih omrežjih zmanjšajo konkurenčnost operaterjev fiksne telefonije in malih mobilnih operaterjev v primerjavi z velikimi mobilnimi operaterji. Te razlike in različni regulativni pristopi lahko škodujejo enotnemu trgu in konkurenčnosti Evrope.

„Kljub prizadevanjem nekaterih nacionalnih regulatorjev, da bi cene zaključevanja klicev približali dejanskim stroškom, ostajajo te v Evropski uniji zelo različne, z velikim razlikami med cenami zaključevanja klicev v fiksnih in mobilnih telefonskih omrežjih. To ni v skladu s povečevanjem konvergence med fiksno in mobilno telefonijo ter lahko privede do resnega izkrivljanja konkurence med državnimi članicami in operaterji,“ je povedala komisarka EU za telekomunikacije Viviane Reding. „Komisija se je danes odločila za delovanje proti temu izkrivljanju konkurence na enotnem trgu, ki odvrača naložbe za posodobitev fiksnih omrežij v optične povezave in ga plačujejo končni uporabniki.“

„Znižanje cen zaključevanja klicev na učinkovito raven bo povečalo konkurenčnost v prid evropskih potrošnikov. Samo strog in usklajen pristop k reguliranju bo zagotovil, da bodo obstoječa izkrivljanja konkurence odpravljena v celotni Evropski uniji in bodo nastali inovativni novi izdelki, ki bodo kombinirali klice iz fiksnih in mobilnih omrežij. Zato je današnja odločitev Komisije temeljni kamen za prokonkurenčen razvoj urejanja telekomunikacij v Evropski uniji,“ je dodala evropska komisarka za konkurenco . "

Za uresničenje polnega potenciala enotnega trga telekomunikacij priporočilo Komisije določa stroškovne dejavnike, ki jih morajo upoštevati vsi nacionalni regulatorji za telekomunikacije v EU, ko določajo cene zaključevanja klicev, ki niso tržne cene, vendar jih regulirajo nacionalni regulatorji. To bo povzročilo, da se bodo cene zaključevanja klicev znižale na občutno nižjo raven, kot je danes (na približno 1,5 centa do 3 centov na minuto do konca leta 2012 po podatkih delovnega dokumenta služb Komisije, ki je priložen priporočilu). Cene zaključevanja klicev morajo temeljiti na stroških učinkovitega operaterja in morajo enako veljati za vse operaterje. Izjeme so v nekaterih okoliščinah za omejen čas trajanja dovoljene za razliko v stroških zunaj operaterjevega nadzora.

Komisija je ugotovila razlike po Evropi, ko je ocenila okrog 120 regulativnih predlogov nacionalnih regulatorjev za telekomunikacije, ki se nanašajo na cene zaključevanja klicev v zadnjih šestih letih. Cene zaključevanja klicev v mobilnih telefonskih omrežjih (v povprečju 8,55 centa na minuto) so približno desetkrat višje od cen zaključevanja klicev v fiksnih telefonskih omrežjih (v povprečju 0,57 do 1,13 centa na minuto). Francoski regulator ARCEP ocenjuje, da bi bile učinkovite cene zaključevanja klicev v mobilnih telefonskih omrežjih med 1 in 2 centoma na minuto.

Posredna subvencija za mobilne operaterje

Za Komisijo teh razlik ne morejo upravičiti razlike v osnovnih stroških, omrežjih ali nacionalnih značilnostih. Te razlike so posredna subvencija, ki jo koristijo mobilni operaterji z velikim tržnim deležem na škodo malih operaterjev in operaterjev fiksnih omrežij. Prav tako usmerjajo sredstva vstran od kritičnih naložb, kot so posodabljanja hitrih internetnih omrežij, in ovirajo inovativne storitve, kot so izdelki, ki združujejo fiksno in mobilno tehnologijo, ter klici po konkurenčnih cenah, ki so prodani v paketu.

Cene zaključevanja klicev so prihodek in strošek za operaterje: kadar ima en operater od njih manjše prihodke, ima drugi operater manjše stroške. Ker bodo regulatorji v štiriletnem obdobju v letih 2009–2012 prevzemali bolj skladen pristop, določen v priporočilu, lahko manjši mobilni operaterji (ki so neto pošiljatelji klicev v druga omrežja) pričakujejo, da bodo manj plačevali svojim večjim tekmecem, fiksni operaterji bi lahko imeli vsaj 2 milijardi EUR dodatnih prihodkov s plačevanjem nižjih cen zaključevanja klicev, ki temeljijo na stroških, za fiksne in mobilne klice, potrošniki pa bi lahko prihranili vsaj 2 milijardi EUR. Dolgoročni učinek bo še večji, saj bodo operaterji ustvarili nove prihodke, ker bodo novi operaterji spodbujeni k vstopu na trg in rasti, potrošniki pa imeli koristi od nižjih cen in večjih inovacij na področju storitev.

Vsi nacionalni regulatorji v Evropski uniji bi morali uporabljati pristop iz priporočila za cene zaključevanja klicev do konca leta 2012. Vendar lahko nacionalni regulatorji z omejenimi viri uporabljajo različne pristope za omejeno dodatno obdobje, če dosegajo enake prokonkurenčne rezultate.

Ozadje

Današnje priporočilo o urejanju cen zaključevanja klicev v Evropski uniji je nastalo po posvetovanju z javnostjo (od junija do septembra 2008 (IP/08/1016) in državami članicami (od oktobra 2008 do februarja 2009) ter 30-dnevnem pregledu s strani Evropskega parlamenta.

Komisija v skladu s členom 19 okvirne direktive EU o telekomunikacijskih pravilih usklajuje uporabo telekomunikacijskih pravil EU na enotnem trgu za pospeševanje konkurence in koristi potrošnikov.

Glej tudi MEMO/09/222

Priporočilo in delovni dokument služb Komisije so na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Stališče Skupine evropskih regulatorjev o cenah zaključevanja klicev:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar