Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Bruxelles, 7 mai 2009

Telecomunicații: Comisia ia măsuri în ceea ce privește tarifele de terminare a apelurilor pentru a stimula concurența

Comisia Europeană a stabilit astăzi orientări clare pentru autoritățile europene de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, referitoare la metoda bazată pe costuri care trebuie aplicată la calcularea tarifelor de terminare a apelurilor – cu alte cuvinte, tarifele de gros practicate de operatori pentru a conecta apelul provenind de la un alt operator, care se regăsesc în orice factură telefonică. Aceste orientări au forma unei „recomandări”, de care autoritățile naționale de reglementare sunt obligate să țină seama în cea mai mare măsură. Recomandarea precizează clar că tarifele de terminare a apelurilor la scară națională trebuie să se bazeze exclusiv pe costurile reale suportate de un operator eficient pentru a stabili conexiunea. Eliminarea diferențelor de preț dintre operatorii de telefonie din UE va reduce prețurile plătite de consumatori pentru apelurile vocale efectuate pe teritoriul statelor membre sau între acestea, astfel încât companiile și consumatorii individuali vor economisi cel puțin 2 miliarde de euro în perioada 2009-2012, și va sprijini investițiile și inovarea în întregul sector al telecomunicațiilor. În 2008, tarifele de terminare a apelurilor mobile au variat considerabil pe teritoriul UE, de la 2,00 eurocenți/minut (în Cipru) la 15 eurocenți/minut (în Bulgaria). Totodată, tarifele de terminare a apelurilor mobile (care se ridică în medie la 8,55 eurocenți/minut) sunt de obicei de 10 ori mai mari decât tarifele de terminare a apelurilor fixe (care variază în medie între 0,57 și 1,13 eurocenți/minut). Nivelul mai ridicat al tarifelor de terminare a apelurilor mobile reduce capacitatea operatorilor de telefonie fixă și a operatorilor mai mici de telefonie mobilă de a concura cu marii operatori de telefonie mobilă. Aceste divergențe, precum și abordările diferite în materie de reglementare subminează atât piața unică, cât și competitivitatea Europei.

„În ciuda eforturilor depuse de anumite autorități naționale de reglementare pentru a aduce tarifele de terminare a apelurilor la un nivel mai apropiat de costurile reale, acestea rămân foarte diferite în întreaga UE, existând discrepanțe mari între tarifele de terminare a apelurilor fixe și mobile. Acest fapt nu corespunde tendinței de creștere a convergenței dintre telefonia fixă și cea mobilă și poate duce la denaturarea gravă a concurenței dintre statele membre și operatori”, a declarat Viviane Reding, Comisarul european pentru telecomunicații. „Comisia a luat decizia de a interveni acum pentru a remedia aceste denaturări ale concurenței de pe piața unică, care împiedică investițiile în modernizarea rețelelor de telefonie fixă prin echiparea acestora cu fibră optică, și pe care, în cele din urmă, le plătesc consumatorii.”

„Reducerea tarifelor de terminare a apelurilor la un nivel eficient va duce la sporirea concurenței, urmând ca acest lucru să fie în avantajul consumatorilor europeni”, a afirmat Comisarul european pentru concurență, Neelie Kroes: „Numai o abordare riguroasă și armonizată a procesului de reglementare va putea duce la eliminarea pe întregul teritoriu al UE a denaturării concurenței și va garanta apariția de noi produse inovatoare, care să combine apelurile fixe cu cele mobile. Acesta este motivul pentru care decizia de astăzi a Comisiei reprezintă o etapă fundamentală în dezvoltarea pro-concurențială a reglementării comunitare în materie de telecomunicații.”

Pentru a exploata întregul potențial al unei piețe unice a telecomunicațiilor, recomandarea Comisiei prevede factori de cost de care toate autoritățile naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor din UE ar trebui să țină seama atunci când stabilesc tarife de terminare a apelurilor care nu sunt prețuri fixate de piață, ci prețuri reglementate de autoritățile naționale de reglementare. Acest lucru va permite realizarea convergenței tarifelor de terminare a apelurilor la un nivel considerabil mai mic față de cel de astăzi (la aproximativ 1,5 până - 3 eurocenți/minut până la sfârșitul anului 2012, conform unui document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește recomandarea). Tarifele de terminare a apelurilor ar trebui să se bazeze pe costurile unui operator eficient și să se aplice tuturor operatorilor la același nivel. Se admit excepții în anumite condiții, pentru o perioadă scurtă de timp, în cazul unor diferențe de cost independente de voința operatorului.

În urma evaluării a aproximativ 120 de propuneri de reglementare din partea autorităților naționale din domeniul telecomunicațiilor, Comisia a identificat existența, pe teritoriul UE, a unor neconcordanțe în ceea ce privește tarifele de terminare a apelurilor practicate în ultimii 6 ani. Cu o medie de 8,55 eurocenți/minut, tarifele de terminare a apelurilor mobile sunt, de asemenea, de aproximativ 10 ori mai mari decât tarifele de terminare a apelurilor fixe (care variază în medie între 0,57 și 1,13 eurocenți/minut). Autoritatea franceză de reglementare, ARCEP, estimează că, pentru a fi eficiente, tarifele de terminare a apelurilor mobile ar trebui să se situeze între 1,00 și 2,00 eurocenți/minut.

Subvenții indirecte pentru operatorii de telefonie mobilă

Conform Comisiei, aceste variații nu pot fi justificate prin diferențe de costuri subiacente, rețele sau caracteristici naționale. Ele constituie o subvenție indirectă, de care beneficiază operatorii de telefonie mobilă care dețin o cotă mare de piață, în detrimentul operatorilor de telefonie mobilă mai mici sau a celor de telefonie fixă. De asemenea, acestea deturnează fonduri dinspre investițiile importante, cum ar fi cele legate de modernizarea rețelelor de internet de mare viteză, și împiedică realizarea de servicii inovatoare, cum ar fi produsele convergente de telefonie fixă și mobilă și ofertele de apeluri la prețuri competitive.

Tarifele de terminare a apelurilor constituie pentru operatori o sursă atât de venituri, cât și de cheltuieli: atunci când un operator are venituri mai mici de pe urma acestor tarife, un alt operator suportă costuri mai scăzute. În perioada de patru ani dintre 2009 și 2012, având în vedere alinierea autorităților de reglementare la abordarea mai coerentă definită în recomandare, operatorii de telefonie mobilă mai mici (care transmit un număr mare de apeluri către alte rețele) se pot aștepta să plătească mai puțin concurenților lor mai mari, operatorii de telefonie fixă ar putea beneficia de venituri suplimentare de cel puțin 2 miliarde de euro plătind, pentru apelurile de pe telefon fix pe telefon mobil, tarife de terminare mai mici și bazate pe costuri, iar consumatorii ar trebui să economisească cel puțin 2 miliarde de euro. Impactul pe termen lung se va face și mai mult simțit pe măsură ce operatorii vor genera noi venituri, noi operatori vor fi stimulați să intre pe piață și să se dezvolte, iar consumatorii vor beneficia de prețuri mai mici și de mai multă inovare în domeniul serviciilor.

Toate autoritățile comunitare de reglementare ar trebui să aplice abordarea recomandată la tarifele de terminare a apelurilor până la sfârșitul anului 2012. Cu toate acestea, autoritățile naționale de reglementare cu resurse limitate pot utiliza abordări diferite, pentru o perioadă suplimentară limitată, cu condiția să atingă același obiectiv pro-concurențial.

Istoric

Recomandarea de astăzi privind reglementarea tarifelor de terminare în UE reprezintă rezultatul unei consultări publice [iunie - septembrie 2008 (IP/08/1016), al unei consultări cu statele membre (octombrie 2008 – februarie 2009)], precum și a unui drept de control de 30 de zile al Parlamentului European.

În temeiul articolului 19 din Directiva-cadru privind normele comunitare în materie de telecomunicații, Comisia armonizează aplicarea acestor norme pe piața unică în vederea promovării concurenței și a intereselor consumatorilor.

A se vedea, de asemenea, MEMO/09/222

Recomandarea și documentul de lucru al serviciilor Comisiei pot fi găsite la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Poziția Grupului autorităților europene de reglementare asupra tarifelor de terminare a apelurilor:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar