Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Brussel, 7 mei 2009

Telecommunicatie: Commissie neemt maatregelen op het gebied van afgiftetarieven om de concurrentie te verbeteren

De Europese Commissie heeft de EU-regelgevingsinstanties op telecommunicatiegebied vandaag duidelijke richtsnoeren verstrekt over de op kosten gebaseerde methode die gehanteerd moet worden voor de berekening van afgiftetarieven – de wholesale tarieven die exploitanten in rekening brengen voor het doorgeven van een oproep van een netwerk van een andere exploitant en die terug te vinden zijn in elke telefoonrekening. De richtsnoeren zijn in de vorm gegoten van een aanbeveling waarmee de nationale regelgevingsinstanties zoveel mogelijk rekening dienen te houden. In de aanbeveling wordt er met name voor gepleit afgiftetarieven op nationaal niveau alleen te baseren op de werkelijke kosten van een efficiënte exploitant voor het maken van de verbinding. Door ervoor te zorgen dat prijsverstoringen tussen telefoonexploitanten in de hele EU verdwijnen, zullen de prijzen voor de consumenten voor spraaktelefonie binnen en tussen lidstaten omlaag gaan, waardoor bedrijven en huishoudens in de periode 2009-2012 ten minste 2 miljard euro kunnen besparen en investeringen en innovatie in de hele telecommunicatiesector een nieuwe impuls krijgen. Mobiele afgiftetarieven liepen in 2008 sterk uiteen in de EU van 2,00 eurocent per minuut (in Cyprus) tot 15 eurocent per minuut (in Bulgarije). Mobiele afgiftetarieven (gemiddeld 8,55 eurocent per minuut) liggen over het algemeen ook nog eens 10 maal hoger dan vaste afgiftetarieven (die variëren van gemiddeld 0,57 eurocent tot 1,13 eurocent per minuut). Kleinere exploitanten en exploitanten van vaste telefonie kunnen als gevolg van hogere mobiele afgiftetarieven moeilijker concurreren met grotere mobiele exploitanten. Deze verschillen en uiteenlopende aanpakken op het gebied van de regelgeving tasten de interne markt en het concurrentievermogen van Europa aan.

"Een aantal nationale regelgevingsinstanties hebben zich ingespannen om afgiftetarieven meer af te stemmen op de reële kosten. Toch zijn er in de EU nog aanzienlijke verschillen waarbij de kloof tussen vaste en mobiele afgiftetarieven bijzonder groot is. Dit stemt niet overeen met de toenemende convergentie tussen vaste en mobiele telefonie en kan leiden tot ernstige concurrentieverstoringen tussen lidstaten en exploitanten," aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie. "De Commissie besloot vandaag iets te doen aan deze verstoring van de concurrentie op de interne markt die investeringen in een verbetering van vaste netwerken naar glasvezel belemmeren en waarvoor de consument uiteindelijk de prijs betaalt."

"Door de afgiftetarieven omlaag te brengen tot een niveau van een efficiënte exploitant, zal de concurrentie ten behoeve van de Europese consumenten toenemen," verklaarde EU-commissaris voor concurrentie Neelie Kroes: “Alleen met een strenge en geharmoniseerde aanpak van de regelgeving kan ervoor gezorgd worden dat de bestaande concurrentieverstoringen in de hele EU worden opgeheven en dat innovatieve nieuwe producten die vaste en mobiele oproepen combineren worden aangeboden. Daarom is het besluit van de Commissie van vandaag een belangrijke stap waarmee de EU-telecommunicatieregelingen meer concurrentie ondersteunen."

Om het volledige potentieel van een interne telecommunicatiemarkt te benutten, worden in de aanbeveling van de Commissie de kostenfactoren genoemd waarmee alle nationale regelgevingsinstanties op telecommunicatiegebied in de EU rekening moeten houden wanneer zij afgiftetarieven bepalen die niet overeenstemmen met marktprijzen, maar gereguleerd worden door nationale regelgevingsinstanties. De afgiftetarieven zouden hierdoor op een aanzienlijk lager niveau convergeren dan nu het geval is (volgens een werkdocument van de diensten van de Commissie tot ongeveer 1,5 à 3 eurocent per minuut voor eind 2012). Afgiftetarieven zouden gebaseerd moeten worden op de kosten van een efficiënte exploitant en van toepassing moeten zijn voor alle exploitanten op het zelfde niveau. Uitzonderingen zijn toegestaan onder bepaalde voorwaarden, voor een beperkte periode voor kostenverschillen die buiten de controle van de exploitant vallen.

De Commissie heeft bij een onderzoek van ongeveer 120 regelgevingsvoorstellen van nationale regelgevingsinstanties met betrekking tot afgiftetarieven van de afgelopen 6 jaar incoherenties vastgesteld. Met een gemiddelde van 8,55 eurocent per minuut zijn mobiele afgiftetarieven bovendien ongeveer het tienvoudige van vaste afgiftetarieven (deze lopen uiteen van gemiddeld 0,57 eurocent per minuut tot 1,13 eurocent per minuut). De Franse regelgevingsinstantie ARCEP meent dat efficiënte mobiele afgiftetarieven zouden moeten liggen tussen 1,00 eurocent en 2,00 eurocent per minuut.

Onrechtstreekse subsidie voor mobiele exploitanten

Deze verschillen kunnen volgens de Commissie niet gerechtvaardigd worden op grond van verschillen in onderliggende kosten, netwerken of nationale kenmerken. Ze vormen een onrechtstreekse subsidie die ten goede komt van mobiele exploitanten met een groot marktaandeel en ten koste gaat van kleinere en vaste exploitanten. Dit betekent ook dat er minder middelen beschikbaar zijn voor belangrijke investeringen zoals verbeteringen van het hoge snelheidsnetwerk voor internet en dat innovatieve diensten zoals vaste-mobiele producten en bundeling van oproepen tegen concurrerende prijzen worden belemmerd.

Afgiftetarieven vertegenwoordigen zowel inkomsten als uitgaven voor exploitanten: wanneer een exploitant minder inkomsten genereert uit afgiftetarieven heeft een andere exploitant minder kosten. Als de regelgevingsinstanties in de periode van 2009-2012 de meer samenhangende, in de aanbeveling geformuleerde aanpak zouden volgen, zouden kleinere mobiele exploitanten (die netto meer oproepen verzenden naar andere netwerken) waarschijnlijk minder moeten betalen aan hun grotere concurrenten, vaste exploitanten ten minste 2 miljard euro extra inkomsten ontvangen omdat zij lagere op kosten gebaseerde afgiftetarieven betalen voor oproepen van vaste naar mobiele netwerken en consumenten ten minste 2 miljard euro kunnen besparen. De gevolgen op lange termijn zouden zelfs nog groter zijn omdat exploitanten nieuwe inkomsten genereren, nieuwe exploitanten een stimulans hebben tot de markt toe te treden en te groeien en consumenten kunnen profiteren van meer innovatieve diensten.

Alle nationale regelgevingsinstanties in de EU zouden de aanbevolen aanpak voor afgiftetarieven tegen eind 2012 moeten toepassen. Nationale regelgevingsinstanties die over beperkte middelen beschikken, zouden echter gedurende een beperkte verdere periode een afwijkende aanpak mogen volgens zolang deze maar dezelfde concurrentiebevorderende resultaten oplevert .

Achtergrond

De vandaag bekendgemaakte aanbeveling inzake de regulering van afgiftetarieven volgt op een openbare raadpleging in de EU (die plaatsvond in de periode juni - september 2008 (IP/08/1016) en van de lidstaten (van oktober 2008 tot februari 2009), en een onderzoek van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 19 van de kaderrichtlijn inzake de EU-voorschriften op telecommunicatiegebied harmoniseert de Commissie de toepassing van EU-telecommunicatievoorschriften op de interne markt om de concurrentie ten voordele van de consument te bevorderen.

Zie ook MEMO/09/222

De aanbeveling en het werkdocument van de diensten van de Commissie zijn beschikbaar op :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Het standpunt van de Europese Groep van regelgevende instanties over afgiftetarieven is te vinden op:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar