Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Brüsszel, 2009. május 7.

Távközlés: a Bizottság a hívásvégződtetési díjakra hatva fokozza a versenyt

Az Európai Bizottság az uniós távközlési szabályozó hatóságok részére a mai napon egyértelmű iránymutatást bocsátott ki a hívásvégződtetési díj – vagyis a más szolgáltató hálózatából érkező hívás kapcsolásáért a szolgáltató által felszámított, minden telefonszámlán megjelenő nagykereskedelmi díj – kiszámításához használandó költségalapú módszerről. Az iránymutatás olyan „ajánlás” formáját ölti, amelyet a nemzeti hatóságok kötelesek „messzemenően figyelembe venni”. Az ajánlás kifejezetten kimondja, hogy a hívásvégződtetési díjnak országos szinten kizárólag a telefonkapcsolat létrehozásának egy hatékony szolgáltató számára felmerülő valós költségeken kell alapulnia. A telefonszolgáltatók közötti ártorzulásnak az egész Európai Unióra kiterjedő kiküszöbölése csökkenteni fogja a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti beszédhívások fogyasztói árát, miáltal az üzleti és a lakossági fogyasztók mintegy 2 millió eurót takaríthatnak meg a 2009–2012-es időszakban, és elő fogja segíteni a beruházást és az innovációt az egész távközlési ágazatban. A mobilhívás-végződtetési díj eddig széles tartományban mozgott az Európai Unión belül: 2008-ban Cipruson percenként mindössze 2 eurocent, míg Bulgáriában percenként 15 eurocent volt. Ezenkívül a mobilhívások végződtetési díja (átlagosan 8,55 eurocent percenként) jellemzően tízszer magasabb, mint a vezetékes hívásoké (amely átlagban 0,57 és 1,13 eurocent közé esik). A magasabb mobilhívás-végződtetési díj miatt a vezetékes szolgáltatók és a kis mobilszolgáltatók nehezen tudnak versenyre kelni a nagy mobilszolgáltatókkal. Ezek az eltérések, valamint a szabályozásbeli közelítésmódok különbségei aláássák az egységes piacot és Európa versenyképességét.

A hívásvégződtetési díjak, noha egyes nemzeti szabályozó hatóságok már eddig is a valós költségekhez igyekeztek igazítani őket, mégis jelentős eltéréseket mutatnak az Európai Unión belül, és szakadék tátong a vezetékes hívások és a mobilhívások között. Ez nem egyeztethető össze a vezetékes és a mobiltelefonos alkalmazások közötti konvergenciával, és jelentős torzulást eredményezhet a tagállamok közötti és a szolgáltatók közötti versenyben – mondta Viviane Reding uniós távközlési biztos. – A Bizottság ma úgy döntött, hogy fellép az egységes piacon folyó verseny e torzulásai ellen, ezek ugyanis rontják a vezetékes hálózatok száloptikai fejlesztése iránti beruházási kedvet, árukat pedig végső soron a fogyasztóknak kell megfizetniük.

A hívásvégződtetési díjak hatékony szintre való leszorítása növelni fogja a versenyt, vagyis az európai fogyasztók hasznára válik – mondta Neelie Kroes versenypolitikai biztos. – Csakis szigorú és összehangolt szabályozási közelítésmóddal számolható fel az egész Európai Unióban a verseny jelenlegi torzulása, és érhető el, hogy a vezetékes és a mobiltelefonos hívásokat ötvöző új és innovatív termékek jelenjenek meg. A Bizottság mai döntése tehát mérföldkő az uniós távközlési szabályozás versenytámogató fejlesztésében.

Az egységes távközlési piacban rejlő lehetőségek teljes kihasználása érdekében a Bizottság ajánlása meghatározza azokat a költségtényezőket, amelyeket az Európai unió összes nemzeti távközlési szabályozó hatóságának figyelembe kell vennie a hívásvégződtetési díjak meghatározásakor, e díjakat ugyanis nem a piac határozza meg, hanem a nemzeti szabályozó hatóságok szabályozzák. A hívásvégződtetési díjak ezáltal a mostaninál jóval alacsonyabb szint felé fognak közelíteni (az ajánlást kísérő bizottsági személyzeti munkadokumentum szerint 2012 végére percenként 1,5 és 3 eurocent között fognak alakulni). A hívásvégződtetési díjaknak a hatékony szolgáltató számára felmerülő költségeken kell alapulniuk, és minden szolgáltatóra egyformán kell vonatkozniuk. Bizonyos feltételekkel, korlátozott időre kivételt lehet tenni a szolgáltató ellenőrzésén kívül eső költségbeli eltérések esetén.

A Bizottság Európán belül több következetlenségre is fényt derített, amikor körülbelül 120 olyan szabályozási javaslatot értékelt, amelyet a nemzeti távközlési szabályozó hatóságok az elmúlt hat évben tettek a hívásvégződtetési díjak vonatkozásában. Ezenkívül a mobilhívások hívásvégződetési díja (átlagosan 8,55 eurocent percenként) mintegy tízszerese a vezetékes hívásokénak (átlagosan 0,57–1,13 eurocent percenként). A francia szabályozó hatóság, az ARCEP becslése szerint a hatékony hívásvégződtetési díj 0,01 és 0,02 EUR/perc közé esne.

Közvetett támogatás a mobilszolgáltatóknak

A Bizottság úgy véli, hogy ezeket az eltéréseket nem indokolja a háttérben álló költségek, a hálózatok vagy az országos adottságok különbözősége. Az eltérések valójában a jelentős piaci részesedéssel rendelkező mobilszolgáltatók támogatásának közvetett módját jelentik, a kisebb és a vonalas szolgáltatók kárára. Az eltérések ráadásul elvonják a pénzforrásokat az olyan beruházásoktól, mint a nagy sebességű internethálózatok fejlesztése, és hátráltatják az olyan innovatív szolgáltatásokat, mint a kombinált vezetékes-mobil termékek és a versenyképes árú híváscsomagok.

A végződtetési díjak a szolgáltatóknak egyszerre jelentenek bevételt és kiadást: ha az egyik szolgáltatónak kevesebb bevétele származik belőlük, egy másiknak kevesebb a kiadása. A 2007–2012-es időszakban, vagyis ahogy a szabályozó hatóságok hozzáigazodnak az ajánlásban szereplő, a mostaninál következetesebb közelítésmódhoz, a kisebb mobilszolgáltatók – amelyeknek a forgalmi mérlege a többi hálózatba irányuló hívások felé tolódik el – kevesebb kiadásra számíthatnak, mint nagyobb versenytársaik, a vezetékes szolgáltatók legalább 2 milliárd EUR többletbevételre tehetnek szert, a fogyasztók pedig várhatóan legalább 2 milliárd eurót takaríthatnak meg. Hosszabb távon ennél még nagyobb hatás várható, ahogy a szolgáltatóknál új bevételek keletkeznek, új szolgáltatók kapnak ösztönzést a piacra való belépésre és a növekedésre, a fogyasztók pedig megtapasztalják az alacsonyabb árak és a szolgáltatási innováció fokozódásának előnyeit.

2012 végére az Európai Unió minden nemzeti szabályozó hatóságának alkalmaznia kell a hívásvégződtetési díjakra vonatkozó ajánlott közelítésmódot. A szűkösebb erőforrásokkal rendelkező nemzeti szabályozó hatóságok mindazonáltal korlátozott ideig még ettől eltérő közelítésmódot is alkalmazhatnak, ha ugyanazt a versenytámogató hatást érik el vele.

Háttér

A hívásvégződtetési díjak szabályozására vonatkozó mai ajánlást nyilvános konzultáció (2008. június–szeptember IP/08/1016), a tagállamokkal folytatott konzultáció (2008. október–2009. február) és az Európai Parlament részéről 30 napos ellenőrzés előzte meg.

Az uniós hírközlési szabályozásról szóló keretirányelv 19. cikke értelmében a Bizottság a verseny és a fogyasztói érdekek érvényesülése érdekében harmonizálja az uniós hírközlési szabályozás alkalmazását az egységes piacon.

Lásd még: MEMO/09/222

Itt olvasható az ajánlás és a személyzeti munkadokumentum:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

A Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjának állásfoglalása:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar