Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

V Bruselu dne 7. května 2009

Telekomunikace: Komise řeší sazby za ukončení volání s cílem posílit soutěž

Evropská komise dnes telekomunikačním regulačním orgánům v EU vydala jasné pokyny o metodě založené na nákladech, jež se má používat pro výpočet sazeb za ukončení volání – velkoobchodních poplatků, které si operátoři účtují za propojení hovoru ze sítě jiného operátora, zahrnutých v telefonním účtu každého spotřebitele. Tyto pokyny mají formu „doporučení“, které jsou vnitrostátní regulační orgány povinny „v nejvyšší možné míře zohlednit“. Doporučení konkrétně uvádí, že by sazby za ukončení volání na vnitrostátní úrovni měly vycházet výhradně ze skutečných nákladů, které propojováním vzniknou efektivnímu operátorovi. Odstranění zkreslených cen u telefonních operátorů v celé EU sníží spotřebitelské ceny hlasového volání v rámci členských států a mezi nimi, což zákazníkům z řad podniků a domácností v letech 2009–2012 ušetří nejméně 2 miliardy EUR a prospěje investicím a inovacím v celém odvětví telekomunikací. V roce 2008 existovaly v sazbách za ukončení volání v mobilních sítích napříč EU podstatné rozdíly, počínaje 2 eurocenty za minutu na Kypru a konče 15 eurocenty za minutu v Bulharsku. Sazby za ukončení volání v mobilních sítích (v průměru 8,55 eurocentu za minutu) jsou kromě toho zpravidla desetkrát vyšší než sazby za ukončení volání v pevných sítích (pohybující se v průměru od 0,57 do 1,13 eurocentu za minutu). V důsledku vyšších sazeb za ukončení volání v mobilních sítích je pro operátory pevných sítí a malé operátory mobilních sítí obtížnější soutěžit s velkými mobilními operátory. Tyto rozdíly a odlišné přístupy k regulaci oslabují jednotný trh a konkurenceschopnost Evropy.

„Přes úsilí některých vnitrostátních regulačních orgánů o přiblížení sazeb za ukončení volání skutečným nákladům se v rámci EU stále velmi liší a mezi sazbami za ukončení volání v pevných a mobilních sítích existují velké rozdíly. Tato skutečnost neodpovídá narůstajícímu sbližování služeb pevných a mobilních sítí a může vést k vážnému narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy a operátory,” uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Komise se rozhodla zasáhnout dnes proti tomuto narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu, které brání investicím do modernizace pevných sítí technologií optických vláken, a za které v konečném důsledku platí spotřebitelé.“

„Snížení sazeb za ukončení volání na efektivní úroveň povede ke zvýšení hospodářské soutěže ve prospěch evropských spotřebitelů“, prohlásila Neelie Kroesová, komisařka EU pro hospodářskou soutěž: „Pouze pevný a harmonizovaný přístup k regulaci zajistí, že stávající narušení hospodářské soutěže bude v celé EU odstraněno a že se objeví nové inovativní produkty kombinující volání v pevných a mobilních sítích. Dnešní rozhodnutí Komise je proto milníkem ve vývoji regulace odvětví telekomunikací v EU ve prospěch hospodářské soutěže.“

Pro uskutečnění plného potenciálu jednotného telekomunikačního trhu uvádí doporučení Komise nákladové faktory, které by měly všechny vnitrostátní regulační orgány v EU zohlednit při stanovení sazeb za ukončení volání, jež nejsou tržními cenami a jsou regulovány vnitrostátními regulačními orgány. V důsledku toho se sazby za ukončení volání oproti dnešku podstatně sníží (na úroveň přibližně 1,15 až 3 eurocentů za minutu do konce roku 2012 podle pracovního dokumentu útvarů Komise, který doporučení doprovází). Sazby za ukončení volání by měly vycházet z nákladů efektivního operátora a měly by se vztahovat na všechny operátory na stejné úrovni. Za určitých podmínek jsou na omezenou dobu povoleny výjimky v případě rozdílů v nákladech mimo kontrolu operátora.

Komise při posouzení přibližně 120 regulačních návrhů vnitrostátních regulačních orgánů týkajících se sazeb za ukončení volání v průběhu uplynulých šesti let identifikovala nesoudržnost přístupů. Sazby za ukončení volání v mobilních sítích (v průměru 8,55 eurocentu za minutu) jsou kromě toho přibližně desetkrát vyšší než sazby za ukončení volání v pevných sítích (pohybující se v průměru od 0,57 do 1,13 eurocentu za minutu). Francouzský regulační orgán ARCEP odhaduje, že efektivní sazby za ukončení volání v mobilních sítích by se měly pohybovat mezi jedním až dvěma eurocenty za minutu.

Nepřímá dotace pro mobilní operátory

Podle názoru Komise tyto odchylky nelze odůvodnit rozdíly v základních nákladech, sítích nebo vnitrostátní situaci. Jedná se o nepřímou dotaci ve prospěch mobilních operátorů s velkým podílem na trhu na úkor malých operátorů a operátorů pevných sítí. Kromě toho odvádějí finanční prostředky od zásadních investic, jako je modernizace vysokorychlostních internetových sítí, a brání inovativním službám, mezi něž patří kombinované produkty pevných a mobilních sítí a balíčky hovorů za konkurenceschopné ceny.

Sazby za ukončení volání představují pro operátory příjmy i výdaje: když z nich jeden operátor získá nižší příjmy, jiný operátor má nižší náklady. Až regulační orgány v průběhu čtyřletého období 2009–2012 sladí své postupy se soudržnějším přístupem popsaným v uvedeném doporučení, mohou menší operátoři mobilních sítí (kteří do ostatních sítí posílají více hovorů, než přijímají) očekávat, že budou svým větším konkurentům platit méně, operátoři pevných sítí by mohli získat nejméně 2 miliardy EUR dodatečných příjmů díky tomu, že budou za ukončení volání z pevných do mobilních sítí platit nižší sazby založené na nákladech, a očekává se, že spotřebitelé nejméně 2 miliardy EUR ušetří. Dlouhodobý dopad bude dokonce ještě větší, až operátoři získají nové příjmy, noví operátoři budou motivováni ke vstupu na trh a k růstu a spotřebitelé budou těžit z nižších cen a větší inovace služeb.

Všechny vnitrostátní regulační orgány v EU by měly doporučený přístup k sazbám za ukončení volání začít používat do konce roku 2012. Vnitrostátní regulační orgány s omezenými zdroji však mohou nadále po omezenou dobu používat odlišné přístupy, pokud budou dosahovat stejného výsledku podporujícího hospodářskou soutěž.

Souvislosti

Dnešní doporučení ohledně regulace sazeb za ukončení volání navazuje na konzultaci s veřejností (červen až září 2008 (IP/08/1016)) a s členskými státy (říjen 2008 až únor 2009) a na třicetidenní přezkum Evropským parlamentem.

V souladu s článkem 19 rámcové směrnice o telekomunikačních pravidlech EU Komise harmonizuje používání telekomunikačních pravidel EU na jednotném trhu na podporu hospodářské soutěže a ve prospěch spotřebitelů.

Viz také MEMO/09/222

Doporučení a pracovní dokument útvarů Komise je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Stanovisko skupiny evropských regulačních orgánů k sazbám za ukončení volání:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar