Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/702

Strasbourg, den 5 maj 2009

Konsumenters rättigheter: Kommissionen vill att konsumenterna ska kunna surfa på nätet utan gränser

Europeiska kommissionen lanserade idag eYouGuide, ett nytt online-verktyg som ger praktiska råd om vilka "digitala rättigheter" konsumenterna har enligt EU-lagstiftningen. Denna vägledning, som är ett svar på Europaparlamentets uppmaning från 2007, är inriktad på konsumentfrågor som t.ex. rättigheterna gentemot konsumentens bredbandsleverantör, handel på nätet, nedladdning av musik och skydd av personliga uppgifter på nätet samt webbplatser för social interaktion. Även om 48,5 % av EU:s hushåll har Internet med bredbandsanslutning visar en ny undersökning att bristande förtroende fortfarande gör att många konsumenter tvekar att genomföra transaktioner på nätet. Endast 12 % av EU:s webbanvändare känner sig säkra när de gör transaktioner på Internet, medan 39 % av EU:s Internet-användare har allvarliga tvivel när det gäller säkerheten och 42 % gör inte ekonomiska transaktioner på nätet. 65 % av Internetanvändarna i EU vet inte var de kan få information och råd om handel över gränserna i EU. En tredjedel av konsumenterna kan tänka sig att handla från ett annat land över Internet eftersom det är billigare eller bättre, men det är endast 7 % som faktiskt gör det. Att ge konsumenterna tydlig information om deras rättigheter kommer att öka förtroendet och realisera den fulla ekonomiska potentialen för Europas inre online-marknad vars intäkter uppgår till 106 miljarder euro.

I EU bör konsumenternas rättigheter inte vara beroende av var ett företag eller webbplats är baserad. Nationella gränser bör inte längre hindra europeiska konsumenter då de köper en bok eller laddar ner en sång från nätet ”, sade Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. Trots de framsteg som har gjorts måste vi säkerställa att det finns en inre marknad för konsumenter samt för företag på nätet.

Om vi vill att konsumenterna ska kunna jämföra erbjudanden och utnyttja potentialen för digitala kommunikationer måste vi se till att de har förtroende för marknaden och att deras rättigheter garanteras. Detta innebär att införa tydliga konsumenträttigheter som uppfyller de höga standarder som redan finns i vanliga butiker och se till att de efterlevs. Internet har mycket att erbjuda konsumenterna men vi måste bygga upp förtroendet så att människor kan jämföra erbjudanden och känna sig trygga", sade Meglena Kuneva, EU:s kommissionär för konsumentskydd.

En vägledning till konsumenternas rättigheter idag

I eYouGuide förklaras vilka konkreta rättigheter de europeiska konsumenterna som surfar på nätet eller handlar online har tack vare 25 år med EU:s konsumentskyddsregler. På nätet har de europeiska konsumenterna rätt till 


-      tydlig information om priser och villkor innan de gör ett köp,

-      att avgöra om och hur deras personliga ska behandlas,

-      att leveransen skickas senast 30 efter köpet,

-      en “ångerperiod” på minst sju arbetsdagar efter köpet under vilken de kan ändra sig,

-      minst två års garanti på inköpta produkter,

-      skydd mot oseriösa försäljare, orättvisa kontraktsvillkor och affärsmetoder.

Konsumenterna kan vara säkra på att alla dessa rättigheter gäller på alla webbplatser som slutar med ändelsen .eu . Till skillnad från webbplatser som slutar på .com eller .net måste en webbplats som slutar med .eu (EU:s toppdomän som öppnades 2006 och nu omfattar 3 miljoner webbplatser, IP/09/536) också vara registrerad av en person eller ett företag som är etablerat i en av EU:s 27 medlemsstater och den omfattas av EU:s lagstiftning.

En "Digital dagordning" för konsumenträttigheter i morgon

Kommissionärerna Reding och Kuneva lyfte idag också fram luckor i EU-bestämmelserna där konsumenternas förtroende och den inre marknaden för företag skulle kunna förbättras ytterligare. I en gemensam Digital dagordning har de två kommissionärerna identifierat åtta prioriterade områden för eventuella EU-åtgärder :

1.       Bekämpa skräppost med liknande effektiva civilrättsliga och straffrättsliga påföljder i alla EU:s medlemsstater och grannländer. Ett skräppostförbud har funnits i EU-lagstiftningen sedan 2003 men fortfarande klagar 65 % av alla européer på alltför mycket skräppost . Medan 19,8 % av all skräppost i världen kommer från USA och 9,9 % från Kina kommer 23,4 % från Europa med Italien (3 %), Spanien (2,9 %), Storbritannien (2,7 %) och Tyskland (2,4 %) bland de Främsta 12 . EU:s grannländer Turkiet bidrar med 4,4 % och Ryssland med 6,4 %.

2.       Säkerställa att det för konsumenterna inte spelar någon roll från vilket EU-land det digitala innehållet (musik, spel, filmer, böcker) kommer, genom att bereda vägen för licenssystem för flera länder för innehåll på nätet.

3.       Ge konsumenterna säkerhet om vad de får och inte får göra med upphovsrättsskyddade sånger, videos och filmer som de laddar ner genom att göra slut på den nuvarande fragmenteringen av lagar avseende kopiering för privat bruk .

4.       Utvidga principerna avseende konsumentskyddsregler så att de omfattar licensavtal för produkter som mjukvara som laddas ner för virusskydd, spel eller annat licensskyddat innehåll. Licensförfaranden bör garantera konsumenterna samma grundläggande rättigheter som när de köper en vara: rätten att få en produkt som fungerar med rättvisa kommersiella villkor.

5.       Garantera att det på ett korrekt sätt informeras om den policy för integritetsskydd som är kopplad till online-erbjudandena och att policyn har rättvisa kontraktsvillkor.

6.       Ta itu med fragmenterade och ofullständiga regler vad gäller e-tillgänglighet för att underlätta för personer med funktionshinder (15 % av EU:s befolkning) att använda webbplatser, elektroniska betalningar och andra online-tjänster.

7.       Utforska möjligheterna för att öka förtroendet för online-betalningar, inbegripet framgångsrika modeller som system för kreditkortsåterbetalning som gör det möjligt för kunder att annullera betalningar till handlare som inte följer reglerna.


8.       Arbeta med näringslivs- och konsumentorganisationer för att inrätta ett europeiskt system med förtroendemärkning för detaljhandelswebbplatser som är förenligt med bästa praxis.

För ytterligare information

Webbplatsen för eYouGuide:

http://ec.europa.eu/eyouguide   (online: 5 maj, 16:00)

Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om konsumenternas förtroende för den digitala miljön:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//SV

Consumer Confidence in the Information Society från Eurobarometer finns tillgänglig på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm


 

Tabellerna I PDF och WORLD PROCESSED format

 


Side Bar