Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/702

V Štrasburgu 5. mája 2009

Práva spotrebiteľov: Komisia chce, aby spotrebitelia mohli na webe surfovať bez hraníc

Európska komisia dnes spustila eYouGuide, nový online nástroj, ktorý poskytuje praktické rady týkajúce sa „digitálnych práv“, ktoré majú spotrebitelia v rámci právnych predpisov EÚ. Táto príručka, ktorá je odpoveďou na výzvu Európskeho parlamentu z roku 2007, sa zaoberá spotrebiteľskými otázkami, ako sú práva voči vášmu poskytovateľovi širokopásmového pripojenia, nakupovanie na internete, sťahovanie hudby, ako aj ochrana vašich osobných údajov online a na stránkach na vytváranie spoločenských sietí. Hoci 48,5 % domácností v EÚ má širokopásmové internetové pripojenie, nový prieskum Eurobarometra ukázal, že mnohí spotrebitelia sa pre nedostatok dôvery stále zdráhajú využívať online transakcie. Len 12 % používateľov internetu v EÚ sa pri vykonávaní transakcií na internete cíti bezpečne, 39 % používateľov internetu v EÚ má vážne obavy o bezpečnosť a 42 % sa neodvažuje vykonávať finančné transakcie online. 65% používateľov internetu v EÚ nevie, kde možno získať informácie a rady o cezhraničnom nakupovaní v EÚ. Tretina spotrebiteľov by uvažovala o online nákupe z inej krajiny, pretože je to lacnejšie alebo lepšie, no len 7 % spotrebiteľov to naozaj urobí. Poskytnutie jasných informácií spotrebiteľom o ich právach zvýši dôveru a pomôže uvoľniť plný hospodársky potenciál jednotného európskeho online trhu, ktorého príjmy predstavujú hodnotu 106 miliárd eur.

V rámci EÚ by práva spotrebiteľov, ktorí uskutočňujú nákupy online, nemali závisieť od toho, kde má spoločnosť alebo webová lokalita svoje sídlo. Štátne hranice by už nemali európskym spotrebiteľom komplikovať život, keď si budú chcieť online kúpiť knihu alebo stiahnuť pesničku,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Hoci sa dosiahol pokrok, musíme zabezpečiť, aby na internete existoval jednotný trh pre spotrebiteľov aj podniky.“

Ak chceme, aby spotrebitelia nakupovali a využívali potenciál digitálnych komunikácií, musíme ich ubezpečiť, že ich práva sú zaručené. Znamená to, že sa vytvoria a budú sa presadzovať jasné práva spotrebiteľov, ktoré spĺňajú vysoké štandardy, ktoré už existujú v tradičných obchodoch. Internet má všetko, čo možno ponúknuť spotrebiteľom, no musíme vybudovať dôveru, aby ľudia mohli nakupovať s pokojným vedomím,“ uviedla Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa.

Príručka o právach spotrebiteľa dnes

V príručke eYouGuide sa vysvetľujú konkrétne práva európskych spotrebiteľov, ktorí surfujú na webe alebo nakupujú online. Tieto práva sú výsledkom 25-ročnej existencie pravidiel EÚ o ochrane spotrebiteľa. Keď sú teda európski spotrebitelia online, majú právo: 


-           na jasné informácie o cenách a podmienkach pred uskutočnením nákupu;

-           rozhodnúť sa, ako a či vôbec budú spracované ich osobné údaje;

-           na dodanie tovaru alebo služby do 30 dní od nákupu;

-           na lehotu na rozmyslenie najmenej 7 pracovných dní od nákupu, počas ktorej môžu zmeniť svoje rozhodnutie;

-           na minimálne dvojročnú záruku na zakúpené produkty;

-           na ochranu pred podvodnými predajcami, nekalými zmluvnými podmienkami a obchodnými praktikami.

Spotrebitelia si môžu byť istí, že všetky tieto práva platia pre všetky webové lokality, ktoré sa končia príponou „.eu“. Na rozdiel od webových lokalít, ktoré sa končia na .com alebo .net, webovú lokalitu, ktorá sa končí na .eu (doména najvyššej úrovne EÚ, ktorá bola sprístupnená v roku 2006 a teraz ju používajú 3 milióny lokalít, IP/09/536 ), musí zaregistrovať osoba alebo spoločnosť so sídlom v jednom z 27 členských štátov EÚ a podlieha zákonom EÚ.

„Digitálna agenda“ pre práva spotrebiteľov zajtra

Komisárky Redingová a Kuneva dnes poukázali aj na medzery v predpisoch EÚ, kde by sa dôvera spotrebiteľov a jednotný trh pre podniky mohli ďalej posilniť. V spoločnej „digitálnej agende“ obe komisárky identifikovali 8 prioritných oblastí pre možné opatrenia EÚ:

1.       Boj proti nevyžiadanej pošte (spamu) s obdobne účinnými občianskoprávnymi a trestnými sankciami vo všetkých členských štátoch EÚ a susedných krajinách. Zákaz spamu je súčasťou zákonov EÚ od roku 2003, no 65 % Európanov sa stále sťažuje na „nadmerný spam“. Zatiaľ čo 19,8 % spamu vo všeobecnosti prichádza z USA a 9,9 % z Číny, 23,4 % prichádza z Európy, pričom Taliansko (3 %), Španielsko (2,9 %), Spojené kráľovstvo (2,7 %) a Nemecko (2,4 %) patria medzi „top 12“. K tomu sa pridávajú susedia EÚ – Turecko (4,4 %) a Rusko (6,4 %).

2.       Zabezpečiť, aby spotrebiteľom nemuselo záležať na tom, z ktorej krajiny EÚ pochádza digitálny obsah (hudba, hry, filmy, knihy), a to prípravou pôdy pre režimy multiteritoriálnej licencie pre online obsah.

3.       Poskytnúť spotrebiteľom istotu, čo môžu a čo nemôžu robiť s pesničkami, videami a filmami, na ktoré sa vzťahujú autorské práva a ktoré si sťahujú z internetu, a to tak, že sa skoncuje so súčasným rozdrobením zákonov o vytváraní kópií na súkromné použitie.

4.       Rozšíriť zásady pravidiel ochrany spotrebiteľa tak, aby sa vzťahovali na licenčné dohody takých produktov, ako je softvér stiahnutý na antivírusovú ochranu, hry alebo iný licencovaný obsah. Licencovanie by malo spotrebiteľom zaručiť tie isté základné práva, ako keď nakupujú bežný tovar: právo dostať za čestných obchodných podmienok funkčný produkt.

5.       Zaručiť, aby pravidlá ochrany súkromia súvisiace s online ponukami boli riadne uverejnené a mali čestné zmluvné podmienky.

6.       Zjednotiť a doplniť pravidlá o dostupnosti informačných technológií ( e-accessibility) s cieľom uľahčiť postihnutým osobám (15 % obyvateľstva EÚ) používanie webových stránok, elektronických platieb a iných online služieb.

7.       Preskúmať príležitosti na posilnenie dôvery v online platby vrátane úspešných spôsobov, akými sú schémy reklamácie transakcie uskutočnenej kreditnou kartou (charge back), ktoré umožňujú zákazníkom v krajnom prípade stornovať platby neoprávneným obchodníkom.


8.       V spolupráci s týmto priemyselným odvetvím a spotrebiteľskými združeniami zriadiť európsky systém značiek dôvery pre webové lokality s maloobchodným predajom, ktoré sú v súlade s najlepšou praxou.

Ďalšie informácie

Webová lokalita eYouGuide: http://ec.europa.eu/eyouguide (online: 5. mája, 16:00)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom prostredí:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//SK

Nový prieskum Eurobarometra „Dôvera spotrebiteľov v informačnej spoločnosti“ je dostupný na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm


 

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

 


Side Bar