Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/702

Straatsburg, 5 mei 2009

Consumentenrechten: Commissie wil dat consument grenzeloos kan surfen op het web

De Europese Commissie heeft vandaag de eYouGuide gelanceerd, een nieuw online hulpmiddel dat de consument praktisch advies verstrekt over zijn "digitale rechten" onder de EU-wetgeving. Deze gids, waarmee wordt tegemoet gekomen aan een verzoek van het Europees Parlement van 2007, behandelt consumentenzaken zoals de rechten van de consument ten aanzien van zijn breedbandprovider, winkelen op het web, muziek downloaden, bescherming van persoonsgegevens online en op sociale netwerksites. Hoewel 48,5 % van alle EU-gezinnen een breedband­internetaansluiting heeft, blijkt uit een nieuw Eurobarometer-onderzoek dat veel consumenten nog te weinig vertrouwen hebben in onlinetransacties. Slechts 12 % van de internetgebruikers in de EU beschouwt transacties op het internet als veilig, terwijl 39 % grote twijfels heeft over de veiligheid en 42 % online geen financiële transacties durft te verrichten. 65 % van de internetgebruikers in de EU weet niet waar zij informatie en advies kunnen krijgen over winkelen in andere EU-landen. Een derde van de consumenten zou wel overwegen om in een ander land online aankopen te doen omdat het goedkoper of beter is, maar slechts 7 % doet dat ook werkelijk. Als de consument duidelijke informatie over zijn rechten krijgt, zal zijn vertrouwen groeien en zal Europa's interne onlinemarkt zijn volle economische potentieel, goed voor 106 miljard euro aan inkomsten, beter kunnen ontplooien.

"In de EU mag de plaats waar een bedrijf of website gevestigd is, niet bepalend zijn voor de rechten die de consument online heeft. De nationale grenzen mogen de Europese consument niet langer het leven moeilijk maken wanneer zij online een boek willen kopen of muziek willen downloaden," aldus Viviane Reding, EU-Commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Ondanks de reeds gemaakte vorderingen moeten we blijven ijveren voor een interne markt op het web, zowel voor consumenten als voor bedrijven."

"Als we willen dat consumenten gaan winkelen en de mogelijkheden van digitale communicatie verkennen, moeten zij het vertrouwen krijgen dat hun rechten gegarandeerd zijn. Daarom moeten we duidelijke consumentenrechten, met dezelfde hoge normen als in de "echte winkels", vaststellen en handhaven. Het internet heeft de consument heel veel te bieden, maar we moeten vertrouwen wekken zodat de mensen met een gerust gemoed kunnen gaan winkelen," aldus Meglena Kuneva, EU-Commissaris voor Consumentenbescherming.


Een gids met de consumentenrechten van vandaag

De eYouGuide beschrijft de concrete rechten van de surfende of online winkelende Europese consument, die het resultaat zijn van 25 jaar EU-wet- en regelgeving op het gebied van consumentenbescherming. Ook wanneer ze online zijn, hebben Europese consumenten het recht dat:

-          zij vóór hun aankoop duidelijk worden geïnformeerd over prijzen en voorwaarden;

-          zij kunnen beslissen of, en zo ja hoe, hun persoonsgegevens worden verwerkt;

-          hun zending wordt verstuurd binnen 30 dagen na aankoop;

-          zij zich gedurende een "afkoelingsperiode" van ten minste zeven werkdagen na aankoop kunnen bedenken;

-          zij minimaal twee jaar garantie hebben op de gekochte goederen;

-          zij worden beschermd tegen malafide verkopers, oneerlijke verkoops­voorwaarden en handelspraktijken.

De consument kan er zeker van zijn dat al deze rechten gelden op iedere website die op ".eu" eindigt. In tegenstelling tot websites die op ".com" of ".net" eindigen, moet een website die op ".eu" eindigt (het in 2006 geopende EU-topniveaudomein dat nu al drie miljoen sites telt ( IP/09/536 )), geregistreerd zijn door een persoon of onderneming die in een van de 27 EU-lidstaten woont of gevestigd is en aan de EU-wetgeving onderworpen is.

Een "digitale agenda" voor de consumentenrechten van morgen

De Commissarissen Reding en Kuneva legden vandaag ook de vinger op leemten in de EU-wet- en regelgeving waar het consumentenvertrouwen en de interne markt voor ondernemingen kunnen worden versterkt. In een gezamenlijke "digitale agenda" hebben de twee Commissarissen acht prioriteitengebieden voor mogelijke EU-actie genoemd:

1.       Bestrijding van spam met in alle lidstaten en buurlanden van de EU civiel- en strafrechtelijke sancties die even effectief zijn. Sinds 2003 geldt er in de EU al een wettelijk verbod op spam, maar 65 % van de Europeanen klaagt nog altijd over teveel spam. Hoewel 19,8 % van alle spam wereldwijd afkomstig is uit de VS en 9,9 % uit China, komt 23,4 % uit Europa, met Italië (3 %), Spanje (2,9 %), het VK (2,7 %) en Duitsland (2,4 %) in de "top 12". Daarnaast zijn er de EU-buren Turkije (4,4 %) en Rusland (6,4 %).

2.       De weg vrijmaken voor multiterritoriale licentieregelingen voor online-inhoud, zodat het voor de consument van geen belang is uit welk EU-land digitale inhoud (muziek, games, films, boeken) komt.

3.       Een eind maken aan de huidige lappendeken van wetten over het kopiëren voor privégebruik, zodat de consument zekerheid krijgt over wat hij wel en niet mag doen met auteursrechtelijk beschermde muziek, video's en films die hij downloadt.

4.       De beginselen van consumentenbeschermingsregels ook van toepassing verklaren op licentieovereenkomsten voor producten zoals gedownloade virusbeschermingssoftware, games of andere inhoud die onder een licentie valt. Licentieverlening moet de consument dezelfde basisrechten garanderen als wanneer hij een product koopt: het recht een product te ontvangen dat functioneert onder eerlijke handelsvoorwaarden.


5.       Garanderen dat het privacybeleid bij onlineaanbiedingen op degelijke wijze bekend wordt gemaakt en eerlijke verkoopsvoorwaarden omvat.

6.       Gefragmenteerde en onvolledige regelgeving inzake e‑toegankelijkheid aanpakken, zodat mensen met een handicap (15 % van de EU-bevolking) gemakkelijker websites kunnen gebruiken, elektronische betalingen verrichten en een beroep doen op andere onlinediensten.

7.       Nagaan hoe het vertrouwen in onlinebetalingen kan worden versterkt, onder andere met beproefde methoden zoals regelingen waarbij de klant in laatste instantie creditcardbetalingen aan handelaren die zich niet aan de voorwaarden houden, kan annuleren.

8.       Tezamen met de sector en consumentenverenigingen een Europees systeem van vertrouwensmerken voor retailwebsites die de best practices volgen, opzetten.

Voor meer informatie

De website van eYouGuide:

http://ec.europa.eu/eyouguide (online: 5 mei, 16u).

Resolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over consumenten­vertrouwen in een digitale omgeving:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//NL

De nieuwe Eurobarometer "Consumentenvertrouwen in de informatiemaatschappij" is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm


 

De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED

 


Side Bar