Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/702

Strasbūra, 2009. gada 5. maijs

Patērētāju tiesības — Komisija vēlas, lai patērētāji, robežu nekavēti, varētu lietot internetu

Eiropas Komisija šodien dara pieejamu “eYouGuide” — jaunu tiešsaistes rīku, kurā sniegti praktiski padomi par “digitālajām tiesībām”, kas patērētājiem paredzētas ES tiesību aktos. Šajos norādījumos, kas izveidoti, atbildot uz Eiropas Parlamenta 2007. gada aicinājumu, risināti tādi patērētājiem svarīgi jautājumi, kā tiesības attiecībā uz platjoslas pakalpojumu sniedzēju, iepirkšanos internetā, mūzikas lejupielādēšanu un personas datu aizsardzību tiešsaistē un draugošanās vietnēs. Lai gan 48 % no ES mājsaimniecībām ir pieejams platjoslas interneta pieslēgums, jaunais Eirobarometra pētījums liecina, ka daudziem patērētājiem joprojām trūkst uzticības tiešsaistes darījumiem. Tikai 12 % no ES interneta lietotājiem jūtas droši, veicot darījumus internetā, turpretim 39 % no ES interneta lietotājiem ir nopietnas šaubas par drošību, bet 42 % — neiedrošinās veikt finansiālus darījumus tiešsaistē. 65 % no ES interneta lietotājiem nezina, kur meklēt informāciju un padomu par pārrobežu iepirkšanos ES. Viena trešā daļa no patērētājiem apsver iespēju iepirkties citā valstī, izmantojot tiešsaisti, preces cenas vai kvalitātes dēļ, bet tikai 7 % to tiešām arī dara. Sniedzot skaidru informāciju par viņu tiesībām, tiks paaugstināta patērētāju uzticēšanās, un tas palīdzēs atraisīt Eiropas vienotā tiešsaistes tirgus pilnu ekonomisko potenciālu, kura ienākumi mērāmi 106 miljardos euro.

“ES patērētāju tiesībām nevajadzētu būt atkarīgām no tā, kurā valstī atrodas attiecīgais uzņēmums vai tīmekļa vietne. Valstu robežām nevajadzētu sarežģīt Eiropas patērētāju dzīvi, ja tie tiešsaistē mēģina nopirkt grāmatu vai lejupielādēt dziesmu,” teica Eiropas Savienības informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga. “Neskatoties uz jau paveikto, mums ir jānodrošina, ka tīmeklī ir vienots tirgus gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem.”

“Ja vēlamies, lai patērētāji iepērkas un izmanto digitālās saziņas potenciālu, mums viņiem ir jāsniedz pārliecība, ka viņu tiesības ir garantētas. Tas nozīmē, ka jāīsteno un jānodrošina skaidras patērētāju tiesības, kas jau tiek piemērotas, iepērkoties parastā veikalā. Internetā ir viss, kas vajadzīgs patērētājiem, bet mums ir jāveido uzticība, lai cilvēki varētu ar mierīgu prātu iepirkties,” teica ES patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuneva.


Norādījumi par patērētāju tiesībām šodien

Pamatojoties uz Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības 25 gadu pieredzi, “eYouGuide” izskaidrotas to Eiropas patērētāju konkrētās tiesības, kas meklē informāciju tīmeklī vai iepērkas tiešsaistē. Arī tiešsaistē Eiropas patērētājiem ir tiesības: 

-           pirms pirkuma saņemt precīzu informāciju par cenām un nosacījumiem;

-           lemt par to, vai un kā izmantos viņu personas datus;

-           saņemt pasūtīto preci 30 dienu laikā pēc pirkuma;

-           uz vismaz 7 darbdienas ilgu pārdomu periodu, kura laikā var mainīt lēmumu iepirkties;

-           uz vismaz 2 gadus ilgu garantijas laiku nopirktajām precēm;

-           uz aizsardzību pret negodīgiem tirgotājiem, netaisnīgiem līguma noteikumiem un negodīgu tirdzniecības praksi.

Patērētāji var būt pārliecināti par to, ka visas šīs tiesības tiek ievērotas jebkurā tīmekļa vietnē ar domēnu “.eu”. Pretstatā domēnu “.com” vai “.net” tīmekļa vietnēm, domēnu “.eu” (ES augšējā līmeņa domēns, kuru atvēra 2006. gadā, pašlaik tajā ir 3 miljoni vietņu, IP/09/536 ) var reģistrēt persona vai uzņēmums, kuri reģistrēti vienā no 27 ES dalībvalstīm un kuri piemēro ES likumus.

Patērētāju tiesību “digitālā programma” turpmāk

Komisāres Redinga un Kuneva šodien arī runāja par nepilnībām ES noteikumos, kuros vēl jānostiprina patērētāju uzticēšanās un uzņēmumiem — vienotais tirgus. Pievienotajā "digitālajā programmā" abas komisāres nosauc 8 prioritārās jomas, kurās, iespējams, vajadzīga ES dalība:

1.       Apkarot surogātpastu , piemērojot vienlīdz efektīvas civilās un kriminālās sankcijas visās ES dalībvalstīs un kaimiņvalstīs. Surogātpasta aizliegums jau kopš 2003. gada ir iekļauts ES tiesību aktos, bet 65 % no eiropiešiem vēl joprojām sūdzas par pārmērīgu surogātpasta daudzumu. Visumā 19,8 % no surogātpasta ir ASV un 9,9 % — Ķīnas izcelsmes, 23,4 % nāk no Eiropas ar Itāliju (3 %), Spāniju (2,9 %), Apvienoto Karalisti (2,7 %) un Vāciju (2,4 %) priekšgalā. Turklāt vēl jāpieskaita ES kaimiņvalstis Turcija (4,4 %) un Krievija (6,4 %).

2.       Izstrādāt daudzteritoriju licencēšanas režīmus tiešsaistes saturam, lai patērētājam nebūtu nekādas starpības, no kuras ES dalībvalsts nāk attiecīgais digitālais saturs (mūzika, spēles, filmas, grāmatas).

3.       Uzlabot pašreizējos sadrumstalotos likumus par privāto kopēšanu , tādējādi sniedzot patērētājiem skaidru priekšstatu par to, ko viņi drīkst un ko nedrīkst darīt ar lejupielādētām dziesmām, video un filmām, kuras aizsargātas ar autortiesībām.

4.       Paplašināt patērētāju aizsardzības noteikumu principus, lai tajos ietvertu tādus produktus kā lejupielādētu pretvīrusu programmatūru un spēļu licenču līgumus vai citu licencētu saturu. Licencēšanai jāgarantē patērētājiem tādas pašas pamattiesības kā pērkot preci: tiesības iegādāties produktu, kas darbojas saskaņā ar taisnīgiem tirdzniecības nosacījumiem.

5.       Nodrošināt garantijas, ka ar tiešsaistes piedāvājumiem saistītās privātuma politikas ir pienācīgi publiskotas un tām ir godīgi līguma noteikumi.


6.       Uzlabot sadrumstalotos un nepilnīgos e-piekļuves noteikumus, lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (15 % no ES iedzīvotājiem) atvieglotu tīmekļa vietņu, elektronisko maksājumu un citu tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu.

7.       Izpētīt iespējas, kā stiprināt uzticību maksājumiem tiešsaistē, tostarp tādiem veiksmīgiem risinājumiem kā kredītkaršu atmaksas shēmām, kas patērētājiem kā pēdējo līdzekli dod iespēju anulēt maksājumus uzņēmumiem, kuri neievēro noteikumus.

8.       Kopā ar ražotāju un patērētāju asociācijām izveidot Eiropas uzticības zīmolu tirdzniecības tīmekļa vietnēm, kuras atbilst vislabākās prakses standartiem.

Papildinformācija

"eYou Guide" tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/eyouguide   (tiešsaistē: 5. maijā, plkst.16:00)

Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūcija par patērētāju uzticēšanos digitālajai videi:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//EN

Jaunais Eirobarometra pētījums "Patērētāju uzticēšanās informācijas sabiedrībā":

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm


 

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

 

 


Side Bar