Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/702

Strasbūras 2009 m. gegužės 5 d.

Vartotojų teisės. Komisija siekia, kad vartotojai internete naršytų be kliūčių

Šiandien Europos Komisija pristatė naują interneto portalą eYouGuide, kuriame pateikti praktiniai patarimai vartotojams, kaip naudotis ES teisės aktuose nustatytomis „skaitmeninėmis teisėmis“. Šiame vadove, kuris parengtas atsižvelgus į 2007 m. Europos Parlamento raginimą, aiškinamos vartotojų teisės, pavyzdžiui, susijusios su plačiajuosčio ryšio tiekėjais, pirkiniais e. parduotuvėse, muzikos parsisiuntimu ir asmens duomenų apsauga internete bei socialinių tinklų svetainėse. Nors plačiajuosčiu ryšiu naudojasi 48,5 % ES namų ūkių, naujausio „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis, dėl pasitikėjimo stokos daugelis vartotojų e. sandorių vengia. Tik 12 % ES interneto naudotojų drąsiai sudaro sandorius internetu, 39 % ES interneto naudotojų labai abejoja dėl tokios veiklos saugumo, o 42 % – apskritai nedrįsta finansinių reikalų tvarkyti internetu. 65 % interneto naudotojų Europos Sąjungoje nežino, kur gauti informacijos ir patarimų dėl pirkinių kitose ES valstybėse. Trečdalis vartotojų svarstytų galimybę apsipirkti e. parduotuvėse, įsikūrusiose kitoje šalyje, nes ten parduodamos prekės pigesnės ar kokybiškesnės, tačiau iš tiesų perka tik 7 %. Aiški informacija apie vartotojų teises padidintų jų pasitikėjimą, o tai padėtų labiau pasinaudoti Europos bendros e. prekybos rinkos, kurios vertė – 106 mlrd. EUR, galimybėmis.

„Europos Sąjungoje vartotojų teisės internete neturėtų priklausyti nuo to, kur įsikūrusi įmonė ar kur veikia svetainė. Nacionalinės sienos neturėtų trukdyti Europos vartotojams, nutarusiems e. parduotuvėje nusipirkti knygą ar parsisiųsti dainą iš jos, sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Nors ir padarėme pažangą, turime užtikrinti, kad vartotojams ir verslui bendroji rinka veiktų ir internete.“

„Kad vartotojai domėtųsi e. prekyba ir naudotųsi skaitmeninio ryšio galimybėmis, turime juos patikinti, jog jų teisės saugomos. Vadinasi, reikia nustatyti ir įgyvendinti aiškias vartotojų teises, atitinkančias tokius pat aukštus standartus, kurie jau taikomi įprastose prekybos vietose. Vartotojai internete gali rasti daug naudingų dalykų, todėl turime sukurti pasitikėjimą, kad žmonės galėtų pirkti be baimės“, sakė už vartotojų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva.

Galiojančių vartotojo teisių vadovas

Portale eYouGuide paaiškinta, kokios internete naršančių arba perkančių Europos vartotojų teisės, grindžiamos per 25 metus priimtais ES vartotojų apsaugos teisės aktais. Ir skaitmeninėje erdvėje Europos vartotojai turi teisę:

-          reikalauti, kad prieš perkant būtų pateikta aiški informacija apie kainas ir sandorio sąlygas;

-          patys nuspręsti, kaip turi būti tvarkomi jų asmens duomenys;


-          reikalauti, kad nupirkti daiktai būtų pristatyti per 30 dienų;

-          dėl pirkinio apsispręsti ir galbūt persigalvoti mažiausiai per 7 darbo dienas nuo jo įsigijimo;

-          reikalauti, kad pirkiniui būtų suteikta mažiausiai 2 metų garantija;

-          reikalauti apsaugos nuo apgaulių pardavėjų, nesąžiningų sutarčių sąlygų ir prekybos būdų.

Vartotojai gali būti tikri, kad visos šios sąlygos taikomos visose svetainėse, kurių pavadinimai baigiasi „.eu“. Svetainėms, kurių pavadinimai baigiasi „.eu“, kitaip nei svetainėms, turinčioms baigmenį „.com“ arba „.net“, taikomi ES teisės aktai ir jas gali užregistruoti tik vienoje iš 27 ES valstybių įsikūręs asmuo arba įsteigta įmonė („.eu“ – tai 2006 m. nustatytas aukščiausio lygio Europos Sąjungos domenas, su kuriuo jau sukurta 3 milijonai svetainių, IP/09/536 ).

„Skaitmeninė darbotvarkė“ būsimoms vartotojų teisėms parengti

Šiandien Komisijos narės V. Reding ir M. Kuneva taip pat nurodė ES teisės aktų trūkumus, kuriuos pašalinus padidėtų vartotojų pasitikėjimas ir bendroji rinka būtų patobulinta atsižvelgiant į verslo įmonių reikmes. Bendroje „Skaitmeninėje darbotvarkėje“ Komisijos narės įvardijo 8 sritis, kuriose ES galėtų imtis veiksmų.

1.       Kovoti su nepageidaujamais e. laiškais , ES valstybėse narėse ir kaimyninėse šalyse nustačius panašaus poveikio civilines ir baudžiamąsias sankcijas. Nors siųsti nepageidaujamus e. laiškus nuo 2003 m. ES teisės aktais uždrausta, dėl tokių laiškų vis dar skundžiasi 65 % europiečių. 19,8 % nepageidaujamų e. laiškų pasaulyje išsiunčiama iš JAV, 9,9 % – iš Kinijos, o dar 23,4 % – iš Europos, įskaitant Italiją (3 % nepageidaujamų e. laiškų), Ispaniją (2,9 %), Jungtinę Karalystę (2,7 %) ir Vokietiją (2,4 %), kurios patenka į didžiausių siuntėjų dvyliktuką. Į jį patenka ir ES kaimynės Turkija (4,4 %) ir Rusija (6,4 %).

2.       Nustatyti e. turinio licencijavimo daugeliui regionų tvarką, siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų nesvarbu, kuri ES valstybė yra skaitmeninio turinio (muzikos, žaidimų, filmų, knygų) šaltinis.

3.       Vienodinant galiojančius teisės aktus, kuriuose nustatyta kūrinių kopijavimo tvarka, užtikrinti, kad vartotojams būtų aišku, ką jie gali daryti su atsisiųstomis dainomis, vaizdo įrašais ir filmais, kurių autorių teisės saugomos, ir ko daryti nevalia.

4.       Atsisiunčiamų produktų (pavyzdžiui, apsaugos nuo virusų programinės įrangos, žaidimų arba kitokio licencinio turinio) licencinėms sutartims taikyti vartotojų apsaugos taisykles. Licencijavimu vartotojams turėtų būti užtikrinamos tokios pačios pagrindinės teisės, kokias jie turi pirkdami prekę , visų pirma teisė sąžiningomis komercinėmis sąlygomis gauti tinkamą gaminį.

5.       Garantuoti, kad e. prekybos pasiūlymams taikoma privatumo politika būtų tinkamai skelbiama ir kad jos sutartinės sąlygos būtų sąžiningos.

6.       Suvienodinti ir papildyti e. prieinamumo taisykles, kad neįgalūs žmonės (15 % ES gyventojų) galėtų lengviau naudotis interneto svetainėmis, atlikti e. mokėjimus ir naudotis kitomis e. paslaugomis.

7.       Išnagrinėti galimybes stiprinti pasitikėjimą e. mokėjimais, pvz., taikyti sėkmingai veikiančius modelius, kaip antai kredito kortele atlikto mokėjimo susigrąžinimo sistemas, kuriomis naudodamiesi klientai gali kraštutiniu atveju anuliuoti mokėjimus įsipareigojimų nesilaikantiems prekeiviams.

8.       Bendradarbiaujant su pramonės ir vartotojų atstovų asociacijomis, sukurti Europos pasitikėjimo ženklų sistemą, kuri būtų taikoma gerosios patirties reikalavimus atitinkančioms mažmeninės prekybos svetainėms.


Daugiau informacijos rasite

portale eYouGuide

http://ec.europa.eu/eyouguide (nuo gegužės 5 d., 16 val.)

2007 m. liepos 21 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl vartotojų pasitikėjimo skaitmeninėje aplinkoje

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//EN

naujoje „Eurobarometro“ atliktoje vartotojų apklausoje apie pasitikėjimą informacine visuomene

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm


 

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

 


Side Bar