Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/702

Strasbourg, 5. toukokuuta 2009

Kuluttajien oikeudet: komissio haluaa edistää rajat ylittävää verkkoasiointia

Euroopan komissio käynnisti tänään eYouGuide-nimisen nettisivun, josta kuluttajat saavat tietoa niistä ”digitaalisista oikeuksista", joita heillä EU-säännösten nojalla on. Palvelun perustamista ehdotti Euroopan parlamentti vuonna 2007, ja se tarjoaa kuluttajille tietoa esimerkiksi heidän oikeuksistaan laajakaistan tarjoajaan nähden, verkko-ostosten tekemisestä, musiikin lataamisesta ja henkilötietojen suojaamisesta verkossa ja sosiaalisissa verkkoyhteisöissä. Vaikka jo 48,5 prosentilla EU:n kotitalouksista on laajakaista-internet, uusi Eurobarometri-kysely osoittaa, että monet kuluttajat eivät vielä uskalla tehdä ostoksia verkossa luottamuspulan vuoksi. Ainoastaan 12 prosenttia netin käyttäjistä EU:ssa pitää verkko-ostoksiaan turvallisina, kun taas 39 prosentilla on suuria epäilyjä turvallisuuden suhteen ja 42 prosenttia ei uskalla hoitaa lainkaan raha-asioita netissä. 65 prosenttia netin käyttäjistä ei tiedä, mistä saada tietoa ja neuvoja rajat ylittävien ostosten tekemiseen EU:ssa. Joka kolmas kuluttaja on valmis pohtimaan verkko-ostoksen tekoa toisesta maasta, jos tuote on halvempi tai parempi, mutta vain 7 prosenttia myös ostaa tuotteen. Jos kuluttajat saavat selkeää tietoa oikeuksistaan, luottamus lisääntyy, mikä auttaa vapauttamaan Euroopan sisämarkkinoiden koko taloudellisen potentiaalin, joka on arvoltaan 106 miljardia euroa.

”Kuluttajan oikeuksien ei pitäisi EU:ssa riippua siitä, missä jokin yritys tai verkkosivu sijaitsee. Kansallisten rajojen ei enää pitäisi hankaloittaa eurooppalaisten kuluttajien elämää, kun he haluavat ostaa kirjan tai ladata musiikkia netissä”, totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Vaikka asiassa on edistytty, meidän on varmistettava, että netti tarjoaa yhtenäismarkkinat niin kuluttajille kuin yrityksillekin.”

”Jos haluamme, että kuluttajat voivat shoppailla ja hyödyntää sähköisen viestinnän mahdollisuuksia, meidän on saatava heidät luottamaan siihen, että heidän oikeutensa on turvattu. Meidän onkin määriteltävä ja täytäntöönpantava samanlaiset selkeät ja korkeatasoiset kuluttajan oikeudet, jollaiset perinteisessä kaupankäynnissä on jo olemassa. Internet voi tarjota kuluttajille mitä tahansa, mutta meidän on rakennettava luottamusta, jotta ihmiset voivat tehdä ostoksia turvallisin mielin”, totesi kuluttaja-asioista vastaava EU-komissaari Meglena Kuneva.

Kuluttajien nykyisten oikeuksien opas

eYouGuidessa selitetään netissä surffaavien tai nettiostoksia tekevien eurooppalaisten kuluttajien konkreettiset oikeudet. Niistä on kiittäminen EU:ta, joka on kehittänyt EU:n kuluttajansuojasääntöjä jo 25 vuotta. Eurooppalaisilla kuluttajilla on myös netissä ollessaan oikeus:


-          saada selkeää tietoa hinnoista ja ehdoista ennen ostoksen tekemistä

-          päättää omien henkilötietojensa käsittelystä

-          tavaran toimitukseen 30 päivän kuluessa ostotapahtumasta

-          ostotapahtuman jälkeen vähintään 7 arkipäivän ”katumusaikaan”, jonka aikana ostaja voi muuttaa mieltään

-          vähintään 2 vuoden takuuseen ostetuille tuotteille

-          suojaan petollisia myyjiä sekä kohtuuttomia sopimusehtoja ja kauppatapoja vastaan

Kuluttajat voivat luottaa siihen, että kaikkia näitä oikeuksia kunnioitetaan kaikilla .eu-loppuisilla verkkosivuilla. Esimerkiksi .com- tai .net-loppuisista verkkosivuista poiketen .eu-loppuisen (EU:n vuonna 2006 avattu aluetunnus, tällä hetkellä 3 miljoonaa sivustoa, IP/09/536 ) verkkosivun ylläpito edellyttää, että sen on rekisteröinyt henkilö tai yritys, joka on sijoittautunut johonkin EU:n 27 jäsenvaltiosta ja se on EU:n lainsäädännön alainen.

Kuluttajien oikeuksien ”digitaalinen esityslista” tulevaisuutta varten

Komissaarit Reding ja Kuneva korostivat tänään myös niitä EU-sääntöjen puutteita, jotka korjaamalla voidaan parantaa kuluttajien luottamusta ja laajentaa yritysten yhtenäismarkkinoita. Yhteisessä ”digitaalisessa esityslistassa” komissaarit yksilöivät 8 ensisijaista aluetta EU:n toimille:

1.       Roskapostin torjunta yhtä tehokkailla siviili- ja oikeuspakotteilla kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja naapurimaissa Roskaposti kiellettiin EU:n lainsäädännössä vuonna 2003, mutta 65 prosenttia eurooppalaista valittaa edelleen ”laajamittaisesta roskapostista”. Maailmanlaajuisesti 19,8 % roskapostista tulee Yhdysvalloista ja 9,9 % Kiinasta, kun taas 23,4 % on peräisin Euroopasta, jossa listan kärjessä ovat Italia (3 %), Espanja (2,9 %), Yhdistynyt kuningaskunta (2,7 %) ja Saksa (2,4 %). EU:n naapurimaista mainittakoon Turkki (4,4 %) ja Venäjä (6,4 %).

2.       Sen varmistaminen, että kuluttajien näkökulmasta on samantekevää, mistä EU-maasta digitaalinen sisältö (musiikki, pelit, elokuvat, kirjat) tulee, raivaamalla tietä verkkosisällön laajemmille maantieteellisille lisensointijärjestelmille.

3.       Varman tiedon antaminen kuluttajille siitä, mitä nämä voivat ja eivät voi tehdä lataamilleen tekijänoikeussuojatuille musiikkiesityksille, videoille ja elokuville. Tämä tehdään puuttumalla ”yksityistä kopiointia” koskevan lainsäädännön hajanaisuuteen.

4.       Kuluttajansuojasääntöjä koskevien periaatteiden ulottaminen netistä ladattujen tuotteiden, kuten virustorjuntaohjelmien, pelien tai muun lisensoidun sisällön lisensointisopimuksiin. Lisensoinnin tulisi taata kuluttajille samat perusoikeudet kuin tavaran ostamisen yhteydessä: oikeus saada toimiva tuote oikeudenmukaisin kaupallisin ehdoin.

5.       Sen takaaminen, että netistä ladattaviin tuotteisiin liittyvä yksityisyyden suojaa koskeva politiikka on selitetty asianmukaisesti ja siinä sovelletaan oikeudenmukaisia sopimusehtoja.

6.       Tietoyhteiskunnan esteettömyyttä koskevien sääntöjen hajanaisuuden korjaaminen ja täydentäminen, jotta vammaiset käyttäjät (15 % EU:n väestöstä) voisivat käyttää verkkosivuja, sähköisiä maksuja ja muita verkkopalveluja.


7.       Verkkomaksamista kohtaan tunnettavan luottamuksen lisääminen mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi sellaisten luottokorttijärjestelmien avulla, joissa asiakas voi vielä viime kädessä perua maksun, jos myyjä ei noudata sääntöjä.

8.       Yhteistyö elinkeinoelämän ja kuluttajajärjestöjen kanssa eurooppalaisen luottamusmerkintäjärjestelmän perustamiseksi parhaita käytänteitä soveltavia vähittäiskaupan nettisivuja varten.

Lisätietoja:

eYouGuide-verkkosivu:

http://ec.europa.eu/eyouguide (avataan 5.5 klo 16)

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 kuluttajien luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//FI

Uusi Eurobarometri-kysely kuluttajien luottamuksesta tietoyhteiskuntaan:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm


 

Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa

 

 


Side Bar