Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/702

Strasbourg, den 5. maj 2009

Forbrugerrettigheder: Kommissionen vil have et internet uden grænser for forbrugerne

Europa-Kommissionen har i dag lanceret eYouGuide, et nyt hjælpemiddel på nettet, der indeholder praktisk rådgivning om de "digitale rettigheder", som forbrugerne har ifølge EU-lovgivningen. Denne guide, der kommer som svar på en opfordring fra Europa-Parlamentet i 2007, behandler forbrugerspørgsmål som f.eks. forbrugernes rettigheder i forhold til bredbåndsudbyderne, indkøb via nettet, downloading af musik og beskyttelse af personoplysninger på nettet samt sociale netværksaktiviteter på internettet. Selv om 48,5 % af husstandene i EU har bredbåndsforbindelse til internettet, afholder manglende tillid stadig mange forbrugere fra at foretage transaktioner via nettet, viser en ny Eurobarometer-undersøgelse. Kun 12 % af internetbrugerne i EU føler sig trygge ved at foretage transaktioner via nettet, mens 39 % af brugerne nærer væsentlig tvivl om sikkerheden, og 42 % ikke tør foretage finansielle transaktioner via nettet. 65 % af internetbrugerne i EU ved ikke, hvor de kan få oplysninger og rådgivning om indkøb på tværs af grænserne i EU. En tredjedel af forbrugerne vil overveje at købe varer fra et andet land via nettet, hvis de er billigere eller bedre, men kun 7 % gør det i praksis. Klare oplysninger til forbrugerne om deres rettigheder vil øge tilliden og medvirke til at frigøre det økonomiske potentiale i Europas indre onlinemarked, der tegner sig for indtægter på 106 mia. EUR.

"I EU bør forbrugernes rettigheder på internettet ikke afhænge af, hvor en virksomhed eller et websted er baseret. Landegrænser bør ikke længere komplicere livet for de europæiske borgere, når de går på nettet for at købe en bog eller downloade en sang" , sagde Viviane Reding, EU's kommissær for informationssamfundet og medier. "Trods fremskridt må vi stadig gøre en indsats for at sikre, at der er et indre marked på nettet for forbrugerne såvel som for virksomhederne."

"Hvis vi vil have forbrugerne til at undersøge forskellige tilbud og udnytte de muligheder, som digital kommunikation byder på, må vi give dem tillid til, at deres rettigheder er sikret. Det betyder, at der skal opstilles og håndhæves klare forbrugerrettigheder, som lever op til den høje standard, der allerede gælder i almindelige butikker. Internettet har meget at tilbyde forbrugerne, men vi er nødt til at styrke forbrugernes tillid, så de kan købe ind via nettet med ro i sjælen," sagde Meglena Kuneva, EU's kommissær for forbrugerrettigheder.

En guide til forbrugerrettighederne i dag

eYouGuide forklarer, hvilke konkrete rettigheder europæere, der surfer eller køber ind på nettet, har i kraft af 25 års lovgivning om forbrugerbeskyttelse på EU-plan. Også på internettet har de europæiske forbrugere ret til:  

·     klare oplysninger om priser og vilkår, før de foretager indkøb

·     at tage stilling til, om og hvordan deres personoplysninger behandles

·     afsendelse af varen inden for 30 dage efter købsdatoen

·     en fortrydelsesperiode på mindst 7 arbejdsdage efter købet

·     som minimum 2 års garanti på den købte vare

·     beskyttelse mod useriøse forretningsfolk, urimelige kontraktvilkår og urimelig handelspraksis.

Forbrugerne kan være sikre på, at alle disse rettigheder gælder for alle websteder, hvis adresse ender med ".eu". I modsætning til websteder, der ender på .com eller .net, skal et websted under .eu (det EU-topdomæne, der blev oprettet i 2006, og som nu omfatter 3 mio. websteder, se IP/09/536 ), være registreret af en person eller en virksomhed, der er etableret i en af de 27 EU-medlemsstater og underlagt EU-lovgivningen.

En "digital dagsorden" for forbrugerrettigheder i fremtiden

Viviane Reding og Meglena Kuneva fremhævede i dag også en række huller i EU-lovgivningen, hvor forbrugertilliden og det indre marked for virksomhederne kan styrkes yderligere. I en fælles "digital dagsorden" opstiller de to kommissærer otte mulige indsatsområder for EU:

1.       Bekæmpelse af spam med lige effektive civil- og strafferetlige sanktioner i alle EU-medlemsstater og nabolande. Siden 2003 har EU-lovgivningen omfattet et "forbud mod spam", men 65 % af befolkningen i Europa klager stadig over, at der er for meget spam. Mens 19,8 % af al spam i verden kommer fra USA og 9,9 % fra Kina, kommer 23,4 % fra Europa med Italien (3 %), Spanien (2,9 %), UK (2,7 %) og Tyskland (2,4 %) blandt de 12 topleverandører. Hertil skal tilføjes EU's naboer, Tyrkiet (4,4 %) og Rusland (6,4 %).

2.       Det bør sikres, at det ud fra forbrugernes synspunkt ikke spiller nogen rolle, hvilket EU-land digitalt indhold (musik, spil, film, bøger) kommer fra, ved at der banes vej for licensordninger for onlineindhold, der dækker flere territoriale områder.

3.       Der bør skabes sikkerhed for forbrugerne om, hvad de må og ikke må gøre med ophavsretligt beskyttede sange, videoer og film, som de downloader, ved at indføre ensartede regler for "privatkopiering" i EU.

4.       Forbrugerbeskyttelsesreglernes principper bør udvides til at omfatte licensaftaler om produkter som software, der downloades til beskyttelse mod virus, spil eller andet licensbeskyttet indhold. Licensaftaler bør sikre forbrugerne samme grundlæggende rettigheder, som når de køber en vare: retten til at få et produkt, der virker, på rimelige handelsvilkår.

5.       Der bør gøres en indsats for at sikre, at forbrugerne får tilstrækkelige oplysninger om politikkerne for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med udbud på nettet, og at kontraktvilkårene er rimelige.

6.       Der bør rettes op på de uensartede og ufuldstændige regler om e-tilgængelighed for at gøre det lettere for handicappede (15 % af befolkningen i EU) at bruge websteder, elektronisk betaling og andre onlinetjenester.

7.       Mulighederne for at styrke tilliden til onlinebetaling bør udforskes, herunder succesrige modeller som ordninger for annullering af kreditkortbetalinger, der gør det muligt for kunderne som en sidste udvej at annullere betalinger til sælgere, der ikke opfylder salgsløfterne.

8.       Der bør indledes et samarbejde med erhvervslivet og forbrugerorganisationer om at etablere et europæisk system af tillidsmærkning af detailhandelwebsteder, der lever op til bedste praksis.

Yderligere oplysninger:

eYouGuide's webadresse:

http://ec.europa.eu/eyouguide   (fra den 5. maj, kl. 16).

Europa-Parlamentets beslutning af 21. juni 2007 om forbrugertillid i et digitalt miljø:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//DA .

Den nye Eurobarometer-undersøgelse om forbrugertillid i informationssamfundet findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

 

Annex : Tabeller I  PDF og WORD PROCESSED format

 


Side Bar