Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/702

Страсбург, 5 май 2009 г.

Права на потребителите: Комисията иска потребителите да сърфират в интернет без граници

Днес Европейската Комисия публикува eYouGuide — нов онлайн наръчник с практически съвети за дигиталните права на потребителите съгласно законодателството на ЕС. В този наръчник, който е подготвен в отговор на призива на Европейския парламент от 2007 г., се разглеждат въпроси, свързани с потребителите, като например правата им по отношение на техните доставчици на широколентов интернет, електронното пазаруване, свалянето на музика и защитата на личните данни онлайн, както и на сайтове на социални мрежи. Въпреки че 48,5 % от домакинствата в ЕС разполагат с широколентова интернет връзка, ново проучване на Евробарометър показва, че много от потребителите все още се въздържат от финансови операции онлайн поради липса на доверие. Само 12 % от ползващите интернет в ЕС смятат за безопасно извършването на финансови операции в мрежата, докато 39 % имат сериозни съмнения по отношение на сигурността, а 42 % не смеят да извършват финансови операции онлайн. 65 % от ползващите интернет в ЕС не знаят къде да получат информация и съвет относно трансграничното пазаруване в рамките на Съюза. Една трета от потребителите биха закупили продукт от друга държава, ако е по-евтин или по-качествен, но само 7 % го правят на практика. Предоставянето на ясна информация на потребителите относно техните права ще повиши доверието и ще помогне да се използва целия икономически потенциал на единния европейски пазар онлайн, което означава приходи на стойност 106 млрд. EUR.

„В рамките на ЕС правата на потребителите онлайн не трябва да зависят от това, къде е регистрирано дружеството или уебсайтът. Националните граници не трябва да усложняват повече живота на европейските потребители, когато последните купуват книга онлайн или свалят песен от мрежата“, заяви Вивиан Рединг, европейски комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „Въпреки постигнатия напредък трябва да сме сигурни, че в мрежата съществува единен пазар за потребителите, както и за предприятията.

Ако искаме потребителите да пазаруват и да използват потенциала на цифровите комуникации, трябва да им дадем сигурност, че правата им ще бъдат гарантирани. Това означава въвеждането и строгото прилагане на ясни права на потребителите, които да отговарят на вече съществуващите високи стандарти. Интернет може да предложи всичко на потребителите, но ние трябва да изградим доверие, така че хората да пазаруват спокойно“, каза Меглена Кунева, европейски комисар по въпросите на защитата на потребителите.

Наръчник за правата на потребителите днес

В наръчника за потребителски права онлайн (eYouGuide) са обяснени конкретните права на европейските потребители, сърфиращи в мрежата или пазаруващи онлайн, които те имат благодарение на правилата за защита на потребителите, въведени преди 25 години. Също и когато са онлайн, европейските потребители имат право: 

·          на ясна информация относно цените и условията, преди да извършат покупката;

·          да решат дали да бъдат използвани техни лична данни и по какъв начин;

·          да получат доставката в срок от 30 дни след покупката;

·          на период за размисъл от поне 7 работни дни след покупката, през който потребителят може да промени решението си;

·          на поне 2-годишен гаранционен срок за закупения продукт;

·          защита срещу измамници, несправедливи договорни условия и търговски практики.

Потребителите могат да са сигурни, че всички тези права се прилагат за всеки уебсайт, чийто адрес завършва с „.eu“. За разлика от уебсайтовете, чийто адрес завършва с .com или .net, уебсайт с окончание на адреса .eu („.eu“ е домейн от първо ниво, въведен за ЕС през 2006 г., в момента с 3 млн. регистрации, IP /09/536 ) трябва да бъде регистриран от лице или дружество, установено в една от 27-те държави-членки, което е субект на правото на ЕС.

Дигитална стратегия“ за потребителските права утре

Днес комисарите Рединг и Кунева посочиха и някои пропуски в правилата на ЕС, където трябва да се повиши доверието на потребителите и да се укрепи единният пазар за предприятията. В съвместната „Дигитална стратегия“ комисарите Рединг и Кунева определиха 8 приоритетни области за възможни действия на ЕС:

1.       Борба със спама с еднакво ефективни граждански и наказателни санкции във всички държави-членки и в съседните страни. „Забраната за спама“ е част от правото на ЕС от 2003 г., но 65 % от европейците все още се оплакват от „прекалено много спам“. Докато 19, 8 % от всичкия спам идва от САЩ и 9,9 % — от Китай, 23,4 % идва от Европа, като сред 12-те страни, бълващи най-много спам са Италия (3 %), Испания (2,9 %), Обединеното кралство (2,7 %) и Германия (2,4 %). Към този списък можем да добавим и съседните на ЕС страни — Турция (4,4 %) и Русия (6,4 %).

2.       Да се гарантира, че за потребителите няма значение от коя държава-членка на ЕС идва дигиталното съдържание (музика, игри, филми, книги), като се подготви основата за международна лицензионна система за онлайн съдържание.

3.       На потребителите да се предостави сигурност по отношение на това какво могат и какво не могат да правят с песни, видеоклипове и филми, защитени с авторски права, които те свалят, като се прекрати настоящото раздробяване на законите за „копиране за лично ползване“.

4.       Да се разшири обхвата на принципите на правилата за защита на потребителите, така че да включват и лицензионните споразумения за продукти като софтуер, свален за антивирусна защита, игри или друго, подлежащо на лицензиране, съдържание. Лицензирането трябва да гарантира на потребителите същите основни права както при покупка на стока : правото да получат функциониращ продукт при справедливи търговски условия.

5.       Да се гарантира, че политиките за защита на личните данни при офертите онлайн се обясняват точно и съдържат справедливи договорни условия.

6.       Решаване на проблемите, свързани с разпокъсаните и непълни правила във връзка с достъпа до електронни услуги, за да се улесни ползването на уебсайтове, електронно плащане и други, предоставяни по електронен път услуги, от страна на хора с увреждания (15 % от населението на ЕС).

7.       Да се проучат възможностите за засилване на доверието в плащанията онлайн, включително успешните модели като схемите за възстановяване на сума при плащане с кредитна карта, при които, при изчерпване на всички други възможности, клиентът отменя плащане в полза на търговец, който не изпълнява задълженията си.

8.       Работа с промишления сектор и с асоциациите на потребителите за изграждане на европейска система за знак за доверие за уебсайтовете за търговия на дребно, съобразена с най-добрите практики.

За допълнителна информация

Интернет адресът на е-наръчника е: http://ec.europa.eu/eyouguide   (онлайн: 5 май, 16.00 ч.)

Резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. за доверието на потребителите в цифровата среда:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//EN

Новото проучване на Евробарометър „Доверието на потребителя в информационното общество“ е публикувано на:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / nis / strategy / activities / index _ en . htm

Annex : Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar