Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/693

Bruxelles, 4 mai 2009

Previziunile de primăvară 2009-2010: 2009 va fi un an greu, dar economia UE are șanse bune de stabilizare odată cu intrarea în vigoare a măsurilor de sprijin

Conform previziunilor de primăvară ale Comisiei, PIB-ul Uniunii Europene ar urma să scadă cu 4% anul acesta și să ajungă, în mare, la stabilitate în 2010. Principalele cauze ale recesiunii sunt agravarea crizei financiare mondiale, scăderea drastică a comerțului internațional și corecțiile pieței imobiliare care continuă să afecteze unele economii. Totuși, pe măsură ce stimulentele monetare și fiscale încep să-și facă efectul, este de așteptat o oarecare revigorare a creșterii în cursul anului 2010. Piețele muncii vor fi grav lovite, rata șomajului în UE urmând să urce anul viitor până la 11%. Potrivit previziunilor, deficitul public va crește la fel de abrupt, atingând 7¼% din PIB în 2010, sub impulsul încetinirii economice și al măsurilor discreționare adoptate în sprijinul economiei, în concordanță cu Planul de redresare economică propus de Comisie.

„Economia europeană trece prin cea mai profundă și mai extinsă recesiune din epoca postbelică. Dar se așteaptă ca măsurile ambițioase luate de guverne și de băncile centrale în aceste împrejurări excepționale să stopeze prăbușirea activității economice anul acesta și să permită o redresare anul viitor. Pentru aceasta, trebuie să continuăm rapid curățarea sistemului bancar de «activele toxice» și să recapitalizăm băncile când este cazul”, a declarat Comisarul pentru afaceri economice și monetare Joaquín Almunia.

Creșterea mondială se întoarce

Agravarea crizei financiare a dus la contractarea activității în întreaga lume și la scăderi drastice ale comerțului și producției industriale mondiale în cursul iernii. Recesiunea economică a cuprins un număr tot mai mare de țări, inclusiv statele emergente și în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, pe măsură ce se fac simțite efectele stimulentelor fiscale și monetare și criza financiară se calmează treptat, se prevede o revenire a PIB-ului mondial la valori pozitive începând din a doua jumătate a lui 2009. Pentru 2010, se așteaptă o creștere a economiei mondiale de 2%.

Recesiunea este accentuată în UE, dar sunt speranțe de mai bine

Recesiunea care a început în cel de-al doilea trimestru din 2008 s-a agravat înspre sfârșitul anului, determinând scăderea PIB-ului UE și al zonei euro cu circa 1½% în ultimul trimestru față de trimestrul precedent. Din analize, ca și din datele concrete, reiese că deteriorarea a continuat în primul trimestru al acestui an. Declinul afectează toate statele membre, deși perspectivele diferă de la caz la caz, în funcție de expunerea relativă la criza financiară, de dinamica pieței imobiliare și de gradul de deschidere.

Pe măsură ce piețele financiare se stabilizează, crește încrederea investitorilor și sprijinul fiscal și monetar se face treptat simțit, alimentând activitatea reală, scăderea PIB-ului se va opri, conform previziunilor, către sfârșitul acestui an, ratele de creștere înregistrând valori pozitive, chiar dacă modeste, în cursul anului 2010.

Descreșterea afectează nu doar toate statele membre, ci și aproape toate componentele cererii. Investițiile private sunt deosebit de atinse ca urmare a micșorării pronosticate a cererii, a scăderii brutale a gradului de utilizare a capacităților și a condițiilor de finanțare încă rigide. În mod asemănător, exporturile s-au contractat abrupt în contextul diminuării accentuate a comerțului mondial. Dacă deocamdată consumul privat se menține la cote relativ bune, datorită prețului scăzut al petrolului și inflației reduse, venitul disponibil real va fi probabil erodat de deteriorarea progresivă de pe piața muncii. Anul acesta, doar consumul guvernamental și investițiile publice vor contribui pozitiv la creștere, mulțumită în parte măsurilor de stimulare bugetară din cadrul planului de redresare al UE.

Piața muncii și finanțele publice sunt grav lovite

Cu obișnuitul decalaj față de încetinirea economică, piețele muncii din Europa au început să se anemieze în cursul anului trecut. În perspectivă, conform pronosticurilor, ocuparea forței de muncă se va restrânge anul acesta atât în UE, cât și în zona euro, cu circa 2½% și cu încă 1½% in 2010 – rezultat: 8,5 milioane de locuri de muncă pierdute în doi ani, comparativ cu un total net de 9,5 milioane de locuri de muncă create în perioada 2006 - 2008.

Recesiunea a lovit puternic și finanțele publice. În UE, se așteaptă o creștere de peste 100% a deficitului bugetar, de la 2,3% din PIB în 2008 la 6% anul acesta, urmată de o nouă creștere, până la 7¼% în 2010. Deteriorarea radicală a poziției fiscale generale se datorează, în parte, încetinirii economice în sine, deoarece stabilizatorii automați sunt relativ extinși în Europa, dar și pachetului considerabil de măsuri bugetare discreționare, utilizate pentru stimularea activității economice.

Inflația se menține deocamdată foarte redusă

Inflația a înregistrat o scădere accentuată în ultimele luni, care va continua, după cum se prevede, în trimestrele trei și patru ale acestui an ca urmare a unor noi efecte de bază, a perspectivei economice precare și a scăderii așteptate a prețurilor la materiile prime. În ansamblu, proiecțiile pentru 2009 indică o inflație IAPC puțin sub 1% în UE (½% în zona euro), care va atinge un minim în ambele regiuni în trimestrul al treilea. Pe măsură ce efectele de bază ale precedentelor creșteri de prețuri la energie și alimente dispar din rata anuală la toamnă, inflația IACP ar urma să urce treptat pentru a atinge aproximativ 1¼% în 2010.

Perspectivele rămân destul de incerte

În contextul în care lumea se confruntă cu cea mai gravă recesiune economică de la al doilea război mondial încoace, incertitudini considerabile persistă în ceea ce privește perspectivele economiei și ale inflației. Riscul unei evoluții mai sumbre decât se anticipa depinde în special de impactul crizei financiare și de forța buclelor feedback între diferitele sectoare ale economiei. Pe de altă parte, stimulentele monetare și fiscale ar putea opera mai eficient decât se sconta în sensul readucerii stabilității și a încrederii pe piețele financiare și al susținerii activității economice. În privința inflației, riscul pare echilibrat anul acesta, generat de posibile evoluții ale prețurilor la materiile prime și de comportamentul de stabilire a prețurilor și a salariilor.

Un raport mai detaliat este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article14927_en.htm

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar