Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/67

V Bruselu dne 19. ledna 2009

Průběžná prognóza na období 2009–2010: Pokles zesiluje, ale růst se vrátí před koncem roku 2009

V roce 2009 se očekává pokles růstu HDP v Evropské unii zhruba o 1,8 %, než dojde k mírnému ozdravení na 0,5 % v roce 2010. Jde o výsledek dopadu zesílené finanční krize na reálnou ekonomiku, z toho vyplývajícího celkového hospodářského útlumu, který se projevuje silným snížením světového obchodu a výrobní kapacity a v některých zemích korekcí trhu s nemovitostmi. Vládní spotřeba a veřejné investice však poskytnou úlevu. Skutečnost, že poklesly inflační tlaky, též přispěje k soukromé spotřebě. Diskreční daňová opatření, která byla oznámena v období od srpna 2008, letos omezí snížení růstu HDP zhruba o ¾ procentního bodu. Závažnost hospodářského útlumu významně ovlivní zaměstnanost a veřejné finance po dobu, ke které se vztahuje tato prognóza.

„Opatření ke stabilizaci finančního trhu, uvolnění měnových politik a plány na hospodářskou obnovu nám umožní pozastavit zhoršování hospodářské situace v letošním roce a vytvořit podmínky pro postupné ozdravení v druhé polovině roku. Hlavní prioritou je dosáhnout účinného působení těchto opatření: zlepšit toky úvěrů za rozumné ceny a rychle realizovat balíčky fiskálních stimulů, aby se podpořily investice a soukromá spotřeba. Pro zvýšeni důvěry je též velmi důležité, aby se členské státy výslovně zavázaly, že zvrátí zhoršování veřejných financí, jakmile se vrátíme do normálních hospodářských časů, aby se zajistila střednědobá až dlouhodobá udržitelnost veřejných financí,” uvedl Joaquín Almunia, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti.

Předběžná průběžná prognóza, která byla dnes zveřejněna, odhaduje, že hospodářský růst v roce 2008 poklesl v EU i v eurozóně zhruba na 1 % z úrovně těsně pod 3 % v roce 2007[1]. Očekává se, že reálný HDP v roce 2009 prudce poklesne v EU o 1,8 % a v eurozóně o 1,9 %, než opět vzroste přibližně o ½ % v roce 2010.

Letošní recese celosvětového hospodářství

Předpokládá se, že v posledním čtvrtletí roku 2008 hospodářská činnost na celém světě výrazně poklesla. Pokles vyplývající z nedávno zjišťovaných údajů a příchozích objednávek mimo jiné naznačuje, že krátkodobě tato slabost pravděpodobně přetrvá. Očekává se, že hospodářský útlum bude mít široký rozsah a že jeho přelévání bude stále více ovlivňovat v negativním smyslu ekonomiky vznikajících trhů. Odhaduje se, že růst celosvětového HDP během celého roku 2009 se zpomalí na 0,5 % (z úrovně 3,3 % v roce 2008 a výjimečně silného průměru 5 % v letech 2004–2007). Očekává se, že od druhé poloviny roku 2009 začne celosvětový růst postupně sílit, i když jen mírně, zároveň se zlepšující se situací na finančním trhu a procesem vzrůstajícího vlivu uvolňování makroekonomické politiky (a to nejen v USA). Lze očekávat, že globální růst HDP dosáhne v roce 2010 zhruba 2¾ %.

Těžký úder též pro hospodářství EU

Ve třetím čtvrtletí roku 2008 poklesl HDP v eurozóně i v EU o 0,2 %. Z toho vyplývá, že eurozóna poprvé vstoupila do období technické recese, protože její HDP se snížil ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích. Vzhledem k dalšímu propadu ve zjištěných údajích napříč odvětvími a zeměmi a výraznému zhoršení dalších hlavních ukazatelů během čtvrtého čtvrtletí se očekává pokračující pokles HDP během prvního pololetí letošního roku. Předpokládá se, že rozsah poklesu bude široký a zasáhne různé země, souběžně s vlivem finanční krize, globálního cyklu a v některých státech též krizí v oblasti nemovitostí. Lze očekávat, že pokles soukromé a čisté zahraniční poptávky výrazně zatíží růst HDP, neboť jedinou úlevu bude poskytovat vládní spotřeba a veřejné investicemi.

Náhlému zpomalení budou čelit zejména soukromé investice, které byly hlavní hnací silou růstu, vzhledem k podstatnému poklesu v míře využití kapacity, zhoršení hospodářského výhledu a přísnějším podmínkám financování.

Vzrůstající nezaměstnanost a schodky veřejných financí

Situace na trhu práce se začala ve většině členských států zhoršovat v roce 2008. Vzhledem k opožděné reakci na změny v růstu HDP se očekává, že růst zaměstnanosti bude letos negativní a že zaměstnanost v EU klesne o 3½ milionu pracovních míst. Z toho vyplývá předpoklad nárůstu nezaměstnanosti v EU na 8¾ % v roce 2009 (a na 9¼ % v eurozóně), s dalším nárůstem v roce 2010.

Lze též očekávat, že zhoršený výhled ovlivní veřejné finance, které též pocítí zvrat ohledně neočekávaných výnosů, které dříve měly, všeobecně daňově chudší skladbu růstu a dopad důležitých diskrečních opatření přijatých a/nebo oznámených členskými státy (které v okamžiku, kdy se tato prognóza dokončovala, dosahují zhruba 1 % HDP v EU pro rok 2009). Proto se očekává, že souhrnný schodek v EU se letos více než zdvojnásobí na 4½ % v roce 2009 (z přibližně 1¾ % na 4% v eurozóně). 

Inflace by měla rychle klesat

Inflační tlaky se rychle snižují. U silného růstu cen surovin, který vedl k vyvrcholení inflace v létě 2008, mezitím došlo k náhlému obratu v kontextu rychlého oslabování výhledů růstu pro EU a globální hospodářství a zhoršujících se trhů práce. Tyto aspekty tvoří pozadí významného snížení výhledu inflace oproti podzimnímu odhadu. Nyní se očekává pokles inflace ve spotřebitelských cenách v EU z 3,7 % v roce 2008 (3,3 % v eurozóně) na 1,2 % v roce 2009 (1,0 % v eurozóně) a těsně pod úroveň 2 % v roce 2010 v obou oblastech.

Značná nejistota v současné situaci

Tuto prognózu opět obklopuje výjimečná nejistota v okamžiku, kdy světové hospodářství čelí nejhorší krizi od druhé světové války. Rizika v růstovém výhledu jsou vyrovnaná. Záporným aspektem je vliv finanční krize (včetně odvětví nemovitostí) a závažnost negativní zpětné vazby mezi finančními a reálnými odvětvími hospodářství. Na druhé straně by mohl být růst silnější, než se očekává, pokud mimo jiné fiskální balíčky obnoví důvěru investorů a spotřebitelů rychleji, než se předpokládá. Vzhledem k vývoji cen surovin a globálnímu zhoršení hospodářských vyhlídek se rizika ovlivňující výhled inflace jeví rovněž jako vyrovnaná.

Podrobnou zprávu lze nalézt na této adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13727_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


[1] Komise obvykle zveřejňuje své průběžné prognózy v únoru a to pouze pro sedm největších ekonomik EU a pro inflaci a růst ve stávajícím roce. Nyní zveřejněný dokument se spíše podobá jarním a podzimním prognózám a vedla k němu již od podzimu výjimečně rychle se zhoršující hospodářská situace a výhled a to, že bylo důležité, aby se tato skutečnost odrazila v každoročním hodnocení programů stability a konvergenčních programů členských států.


Side Bar