Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/674

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2009

Αμοιβές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: Η Επιτροπή θεσπίζει αρχές σχετικά με τις αποδοχές προσωπικού που αναλαμβάνει κινδύνους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συνιστά στα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε να χαράσσουν πολιτικές αποδοχών για το προσωπικό που αναλαμβάνει κινδύνους, οι οποίες συμφωνούν με τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και διασφαλίζουν την προώθησή της. Η σύσταση θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή των αμοιβών, τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής των πολιτικών για τις αποδοχές και για τον ρόλο των εποπτικών αρχών κατά τον έλεγχο των πολιτικών για τις αποδοχές που εφαρμόζονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σύσταση για τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών (βλ. IP/09/673).

Ο κ. Charlie McCreevy, Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς, δήλωσε τα εξής: «Μέχρι σήμερα, υπήρχαν ιδιαίτερα πολλά στρεβλά κίνητρα στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Δεν είναι ούτε εύλογο ούτε υγιές τα κίνητρα για τις αμοιβές να ενθαρρύνουν την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων με στόχο βραχυπρόθεσμα κέρδη. Η G20 συμφώνησε ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι αυστηρές νέες αρχές του FSF (Φόρουμ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα) όσον αφορά τα καθεστώτα αποδοχών. Η Επιτροπή διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα κίνητρα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα σε επίπεδο επιχείρησης. Ασφαλώς, τα επίπεδα αποδοχών πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται στις επιδόσεις. Αλλά τα επίπεδα αποδοχών πρέπει να είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με τον κίνδυνο και να λαμβάνουν υπόψη το κόστος του κεφαλαίου και τη ρευστότητα. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος των πολιτικών για τις αποδοχές πρέπει να εξακολουθήσουν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του συμβουλίου και να μη ρυθμίζονται από ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Απαιτείται επίσης να αυξηθεί ο ρόλος των εποπτικών αρχών κατά τον έλεγχο των πρακτικών των σχετικών με τις αποδοχές ώστε να προωθηθούν ορθές πρακτικές αποδοχών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».

Στο πλαίσιο της σύστασης καλούνται τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σε τέσσερις τομείς:

  • Δομή των αμοιβών: οι πολιτικές αποδοχών για το προσωπικό που αναλαμβάνει κινδύνους πρέπει να είναι σύμφωνες με τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και να διασφαλίζουν την προώθησή της. Προς το σκοπό αυτό, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιτύχουν κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του επιπέδου της κύριας αμοιβής και του επιπέδου της πρόσθετης αποδοχής. Η καταβολή του μεγαλύτερου μέρους της πρόσθετης αποδοχής πρέπει να αναστέλλεται προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις υποκείμενες επιδόσεις στο σύνολο του κύκλου της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Τα κριτήρια μέτρησης των επιδόσεων πρέπει να ευνοούν τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να προσαρμόζουν τις υποκείμενες επιδόσεις στον κίνδυνο, το κόστος του κεφαλαίου και τη ρευστότητα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την επιστροφή των ήδη καταβληθεισών πρόσθετων αποδοχών, εφόσον αποδεικνύεται στη συνέχεια η προφανής ανακρίβεια των στοιχείων (διάταξη ανάκτησης).
  • Διακυβέρνηση: η πολιτική αποδοχών πρέπει να είναι διαφανής στο εσωτερικό της επιχείρησης, σαφής, ορθά τεκμηριωμένη και να περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Το συμβούλιο πρέπει να φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο της εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με την κατάλληλη συμμετοχή εσωτερικών υπηρεσιών ελέγχου και τμημάτων ανθρωπίνων πόρων ή εμπειρογνωμόνων. Τα μέλη του συμβουλίου και άλλα μέλη του προσωπικού που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για τις αποδοχές πρέπει να είναι ανεξάρτητα.
  • Δημοσιοποίηση: η πολιτική αποδοχών πρέπει να δημοσιοποιείται καταλλήλως στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η δημοσιοποίηση πρέπει να γίνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο και να περιέχει βασικά στοιχεία της πολιτικής αποδοχών, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της.
  • Εποπτεία: οι εποπτικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν, χρησιμοποιώντας τα εποπτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν στο μέτρο του δυνατού τις αρχές ορθών πολιτικών αποδοχών και οι πολιτικές αποδοχών τους είναι σύμφωνες με την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου. Για τη διασφάλιση της αρχής της αναλογικότητας, οι εποπτικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ώστε να αξιολογήσουν τη συμμόρφωσή του προς τις αρχές των ορθών πολιτικών αποδοχών.

Η σύσταση λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβάλει πολλά κράτη μέλη και αποσκοπεί στην ενίσχυση των εξελίξεων αυτών με τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών για τη διασφάλιση μεγαλύτερης σύγκλισης στην ΕΕ. Η σύσταση καλύπτει όλους τους τομείς του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να αποφευχθούν τα κενά και να προληφθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων τομέων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι αρχές εφαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού οι επαγγελματικές δραστηριότητες των οποίων έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά κινδύνου του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Μετά τη σύσταση θα ακολουθήσουν νομοθετικές προτάσεις προκειμένου τα καθεστώτα αποδοχών να τεθούν υπό προληπτικό έλεγχο. Τον Ιούνιο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει προτάσεις για την αναθεώρηση της οδηγίας περί ιδίων κεφαλαίων ώστε να διασφαλιστεί ότι το υποχρεωτικό κεφάλαιο καλύπτει επαρκώς τους εγγενείς κινδύνους στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των τραπεζών, στις θέσεις τιτλοποίησης και τις πολιτικές αποδοχών.

Μετά από ένα έτος, η Επιτροπή θα εξετάσει και τις δύο συστάσεις βάσει της εμπειρίας που θα έχει αποκτήσει και των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και θα υποβάλει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή των δύο συστάσεων εκ μέρους των κρατών μελών.

Το πλήρες κείμενο της σύστασης διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEM0/09/212


Side Bar