Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Bruxelles, 29 aprilie 2009

Remunerarea directorilor: Comisia prezintă noi recomandări privind structura și stabilirea remunerării directorilor

Comisia Europeană a adoptat o recomandare privind regimul de remunerare a directorilor societăților cotate, completând recomandările anterioare 2004/913/CE și 2005/162/CE. O strategie de remunerare adecvată trebuie să asigure remunerarea conform unor criterii de performanță și să constituie un stimulent pentru directori în vederea asigurării dezvoltării durabile a societății pe termen mediu și pe termen lung. Recomandarea existentă privind remunerarea directorilor se bazează pe ideea remunerării conform criteriilor de performanță, respectând transparența politicilor de remunerare. Noua recomandare va oferi orientări suplimentare privind realizarea acestui deziderat prin stabilirea celor mai bune practici în vederea elaborării unor politici de remunerare adecvate. În acest scop, recomandarea se concentrează asupra anumitor aspecte legate de structura remunerării directorilor și de procesul de stabilire a remunerării directorilor, inclusiv supravegherea de către acționari. Comisia a adoptat, de asemenea, o recomandare privind politicile de remunerare în sectorul serviciilor financiare. (a se vedea IP/09/674).

Comisarul pentru piața internă și servicii, Charlie McCreevy, a declarat: „Sistemele de stimulente acordate directorilor executivi ai societăților cotate au dus de prea multe ori la acțiuni de management orientate excesiv pe termen scurt și uneori la «recompensarea eșecurilor». Este nevoie de completarea reglementărilor UE existente cu orientări suplimentare asupra anumitor aspecte esențiale ale structurii remunerării directorilor. De asemenea, am consolidat procesul de stabilire a remunerării directorilor prin introducerea supravegherii de către acționari. Mesajul nostru foarte este clar: remunerarea directorilor trebuie să fie clar proporțională cu performanțele acestora și nu trebuie să recompenseze eșecurile.”

În ceea ce privește structura remunerării directorilor, recomandarea invită statele membre să:

  • stabilească o limită (maximum 2 ani de componente fixe în remunerarea directorilor) privind plata compensatorie la încetarea neprevăzută contractului de muncă (golden parachutes) și să interzică plata compensatorie în cazul eșecurilor;
  • solicite o ponderare a remunerării fixe și a celei variabile și să stabilească, în cazul remunerării variabile, criterii de performanță predeterminate și măsurabile în vederea consolidării relației între performanță și remunerare;
  • să promoveze dezvoltarea durabilă pe termen lung a societăților prin utilizarea echilibrată a criteriilor de performanță pe termen scurt și pe termen lung pentru remunerarea directorilor, prin amânarea plății variabile, prin introducerea unei perioade minime de intrare în drepturi pentru opțiunile pe acțiuni (stock options) și pentru acțiuni (cel puțin trei ani); reținerea unei părți din acțiuni până la încheierea perioadei de serviciu;
  • să autorizeze societățile să recupereze remunerarea variabilă acordată pe baza unor informații care s-au dovedit a fi evident eronate („clawback”).

În ceea ce privește stabilirea remunerării directorilor, recomandarea invită statele membre la:

  • extinderea anumitor cerințe privind transparența pe care le conține recomandarea existentă în vederea unei mai bune supravegheri a politicilor de remunerare de către acționari;
  • garantarea faptului că acționarii, în special investitorii instituționali, participă la adunările generale, după caz, și își utilizează în mod judicios votul privind remunerarea directorilor;
  • stabilirea restricției, pentru cadrele fără funcții executive, de a beneficia de opțiuni pe acțiuni ca parte a remunerării lor, pentru a se evita conflictele de interese
  • consolidarea rolului și a funcționării comitetului de remunerare prin intermediul unor noi principii privind (i) componența comitetelor de remunerare; (ii) obligația membrilor comitetelor de remunerare de a fi prezenți la adunările generale în care se discută politicile de remunerare pentru a oferi explicații acționarilor; iii) evitarea conflictelor privind serviciile de consultanță referitoare la remunerare.

Recomandarea ia în considerație, în mod corespunzător, eforturile depuse deja de mai multe state membre în contextul crizei financiare și are drept scop încurajarea acestor progrese identificând cele mai bune practici pentru a asigura o convergență mai mare în UE. Comisia va monitoriza îndeaproape aplicarea recomandării și își va prezenta public concluziile în tablourile de bord.

După un an, Comisia va examina ambele recomandări în lumina experienței dobândite și a rezultatelor monitorizării și va prezenta un raport de evaluare privind aplicarea ambelor recomandări de către statele membre.

Textul integral al recomandării este disponibil la următoarea adresă web:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar