Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/671

Bruksela, 29 kwietnia 2009 r.

Regionalna infrastruktura portu lotniczego: Komisja zatwierdza pomoc Polski dla portu lotniczego w Rzeszowie

Komisja Europejska wyraziła dzisiaj zgodę na sfinansowanie ze środków publicznych rozbudowy regionalnego portu lotniczego Rzeszów Jesionka. Pomoc w wysokości 650 mln złotych przeznaczona jest na modernizację infrastruktury portu lotniczego.

Projekt dotyczy nowych inwestycji, których celem jest budowa nowego terminalu, płyty postojowej oraz dróg kołowania dla samolotów. Będzie on finansowany przez województwo podkarpackie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności.

Komisja oceniła proponowane środki jako zgodne z przepisami wspólnotowymi[1], gdyż finansowanie służy ogólnemu interesowi nie powodując zakłócenia konkurencji, co byłoby niezgodne ze wspólnym rynkiem.

Komisja wyraziła także zgodę na przekazanie zasobów państwowych (takich jak grunty, budynki i wyposażenie portu lotniczego) na rzecz nowego operatora portu lotniczego.


[1] Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa
na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (Dz.U. C 312 z 9.
12.2005, s.1).


Side Bar