Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/670

V Bruselu dne 29. dubna 2009

Komise schvaluje české financování infrastruktury pro rozvoj ekologicky šetrné veřejné dopravy v regionu Severovýchod

Evropská komise se dnes rozhodla nevznášet připomínky k režimu státní podpory České republiky, který se zaměřuje na podporu ekologicky šetrné dopravy v regionu Severovýchod. Podpořený projekt bude spočívat ve výstavbě a modernizaci čerpacích stanic pro provozovatele veřejné dopravy.

Režim podpory, jež činí 75 milionů Kč mezi roky 2009 a 2014, bude podporovat zřízení alternativních čerpacích stanic[1] s cílem zlepšit ekologicky šetrnou veřejnou dopravní infrastrukturu co do dostupnosti a efektivity, a tak usnadnit využívání veřejné dopravy místo individuální dopravy v regionu Severovýchod.

Komise zdůraznila v zelené knize o městské mobilitě z roku 2007[2], že veřejné orgány by měly podpořit efektivní veřejnou dopravní infrastrukturu, a především novou infrastrukturu pro distribuci alternativních paliv, čímž se podpoří provoz ekologicky šetrných a energeticky účinných vozidel.

Komise došla k závěru, že režim podpory zaváděný českými orgány je nezbytný ke sledování cíle Společenství. Výhoda vzniklá v důsledku podpory není nepřiměřená natolik, aby měla dopad na hospodářskou soutěž a na obchod ve Společenství.


[1] Tyto čerpací stanice poskytují alternativní paliva pro ekologicky šetrná vozidla. Současná alternativní paliva sahají od bionafty a zemního plynu až po elektřinu a vodík.
[2] Zelená kniha „Na cestě k nové kultuře městské mobility“, KOM(2007) 551 v konečném znění ze dne 25. září 2007.


Side Bar