Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Bruselj, 29. aprila 2009

Finančne storitve: Komisija predlaga ukrepe za boljše varstvo vlagateljev pri paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje

Evropska komisija se je obvezala, da bo občutno izboljšala ukrepe za varstvo vlagateljev pri glavnih naložbenih produktih, ki jih kupujejo mali vlagatelji. Nedoslednosti v sedanjih standardih lahko škodijo vlagateljem in lahko izkrivljajo konkurenco na trgu malih naložb. Komisija v Sporočilu o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje ugotavlja, da je treba izboljšati in uskladiti pravila za obvezne informacije o produktih in njihovo prodajo. Sporočilo nakazuje predloge za nov, horizontalni zakonodajni pristop, ki zajema najboljše sedanje zahteve in jih uporabi za vse tovrstne produkte. Komisija bo zdaj začela delo s podrobnimi zakonodajnimi predlogi, ki so potrebni za novi pristop, in bo do konca leta 2009 pripravila usmeritve zanj.

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je dejal: „Finančna kriza je še enkrat pokazala, da je pomembno, da se lahko mali vlagatelji ozaveščeno odločajo za naložbe. Izrednega pomena je, da vlagatelji dobijo informacije, ki jim lahko zaupajo, in razumejo svoje naložbe, kdor prodaja naložbe, pa mora pošteno ravnati z njimi in prisluhniti njihovim potrebam. Danes smo napovedali velikopotezen program dela, ki je zamišljen tako, da nas bo bistveno približal temu cilju, ker bodo informacije o paketnih naložbenih produktih in njihovo prodajo urejali visoki in dosledni standardi.“

Predlogi slonijo na obveščanju o produktu in prodajnih postopkih za vse paketne naložbene produkte za male vlagatelje, kot so investicijski skladi, naložbeno zavarovanje in razni strukturirani produkti. Ti prevladujejo na trgu malih naložb, zadovoljujejo podobne potrebe vlagateljev ter ustvarjajo primerljive in nezanemarljive izzive za varstvo vlagateljev.

Sporočilo na tej stopnji še ne vsebuje podrobnih zakonodajnih predlogov, ampak postavlja visoka načela horizontalnega pristopa k obveščanju o produktih in prodajnim praksam ter obvezuje Komisijo, da pripravi zakonodajne predloge za njihovo uresničitev.

Ozadje

  • Trg paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje je zelo velik in je po oceni konec leta 2008 dosegel 8 bilijonov EUR.
  • Ti produkti lahko prinašajo precejšnje koristi malim vlagateljem. Vendar so večkrat zapleteni, vlagatelji pa le stežka povsem razumejo zlasti povezano tveganje in stroške.
  • Navedeni predlogi so del programa reform za povrnitev zaupanja in vzpostavitev odgovornih finančnih trgov v prihodnosti, ki ga je zastavilo sporočilo Komisije za pomladanski Evropski svet (IP/09/351).
  • Komisija sodeluje z Odborom evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje pri predlogih za besedilo vlagateljem prijaznih informacij o produktu za sredstva KNPVP[1], tj. „ključne informacije za vlagatelja“, ki so dobro merilo za druge paketne naložbene produkte za male vlagatelje.
  • Pravila za prodajo produktov, bodisi po posredniku bodisi pri ponudniku produkta, obravnavajo tudi navzkrižje interesov, nagrade in vzdržnost oziroma primernost prodaje. Komisija meni, da so ustrezne določbe Direktive o trgih finančnih instrumentov ravno tako dobro merilo za prodajo vseh paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje.

Več o tem je na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje.


Side Bar