Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Bruxelles, 29 aprilie 2009

Servicii financiare: Comisia propune măsuri de protecție a investitorilor mai bune pentru pachetele de produsele de investiții cu amănuntul

Comisia Europeană s-a angajat să aducă îmbunătățiri importante măsurilor de protecție a investitorilor pentru principalele produse de investiții achiziționate de investitorii cu amănuntul. Inconsecvențele anumitor standarde existente pot fi dăunătoare pentru investitori și pot duce la denaturări ale concurenței pe piața investițiilor cu amănuntul. Conform concluziilor Comisiei, prezentate în comunicarea privind pachetele de produse de investiții cu amănuntul, cerințele referitoare la informațiile despre produse și regulile privind vânzările de produse trebuie ameliorate și mai bine armonizate. Comunicarea expune propuneri pentru o abordare legislativă nouă, orizontală, pornind de la cele mai bune cerințe existente și aplicându-le la toate produsele pertinente. Comisia va începe acum să lucreze la propunerile legislative detaliate necesare pentru această nouă abordare și va furniza indicații cu privire la lucrări până la sfârșitul anului 2009.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Charlie McCreevy, a declarat: „Criza financiară a subliniat încă o dată cât este de important ca investitorii cu amănuntul să poată lua decizii de investiții în cunoștință de cauză. Este esențial ca investitorii să primească informații în care să poată avea încredere și pe care să le poată înțelege despre investițiile pe care le fac și ca persoanele care vând investiții să îi trateze întotdeauna echitabil pe investitori și să se axeze pe nevoile acestora. Programul de lucru ambițios pe care l-am anunțat astăzi este conceput în așa fel încât să ne apropie de acest țel, asigurând că informațiile despre pachetele de produse de investiții cu amănuntul și vânzările acestor pachete sunt reglementate astfel încât să se respecte standarde ridicate și coerente.”

Propunerile se axează pe informațiile despre produse și pe procesele de vânzare pentru toate pachetele de produse de investiții cu amănuntul, precum fonduri de investiții, investiții bazate pe asigurări și diverse tipuri de produse structurate. Aceste produse domină piața investițiilor cu amănuntul, satisfac nevoi similare ale investitorilor și creează provocări comparabile și majore în ceea ce privește protecția investitorilor.

Comunicarea nu conține, în acest stadiu, propuneri legislative detaliate, însă stabilește principiile fundamentale ale unei abordări orizontale a informațiilor despre produse și a practicilor de vânzare și angajează Comisia să avanseze propuneri legislative prin care să se atingă aceste rezultate.

Context

  • Piața pachetelor de produse de investiții cu amănuntul este foarte extinsă, valoarea ei putând fi estimată la aproximativ 8 trilioane de euro la sfârșitul anului 2008.
  • Aceste produse pot oferi beneficii considerabile investitorilor cu amănuntul. Cu toate acestea, ele sunt adesea complexe și dificil de înțeles pe deplin de către investitori, în special în ceea ce privește riscurile și costurile asociate.
  • Aceste propuneri fac parte din programul de reformă prezentat în comunicarea Comisiei pentru Consiliul European de primăvară (IP/09/351) pentru a restabili încrederea și a asigura piețe financiare responsabile pentru viitor.
  • Comisia a colaborat cu Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CESR) în privința unor propuneri de document conținând informații despre produse destinat investitorilor pentru fondurile OPCVM[1], „informații esențiale pentru investitori”, care reprezintă o bună valoare de referință pentru alte pachete de produse de investiții cu amănuntul.
  • Regulile referitoare la vânzările de produse realizate fie printr-un intermediar, fie printr-un furnizor de produse acoperă domenii precum conflictele de interese, stimulentele și caracterul adecvat al vânzării. Comisia consideră că dispozițiile aplicabile din Directiva privind piețele instrumentelor financiare oferă un bun indicator pentru vânzarea tuturor pachetelor de produse de investiții cu amănuntul.

Informații suplimentare la adresa de internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare.


Side Bar