Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Brussel, 29 april 2009

Financiële diensten: Commissie stelt voor beleggers in pakketproducten voor retailbeleggingen beter te beschermen

De Europese Commissie heeft zich ertoe geëngageerd de beschermingsmaatregelen voor beleggers aanzienlijk te verbeteren voor de belangrijkste beleggingsproducten die door retailbeleggers worden gekocht. Tegenstrijdigheden in de bestaande normen kunnen nadelig zijn voor beleggers en tot concurrentievervalsing leiden op de markt voor retailbeleggingen. De conclusies van de Commissie, die uiteengezet zijn in de mededeling betreffende pakketproducten voor retailbeleggingen, luiden dat de voorschriften voor productinformatie en de regels over productverkoop beter en coherenter moeten worden. In de mededeling worden voorstellen gedaan voor een nieuwe, horizontale wetgevende benadering, waarbij voortgebouwd wordt op de beste elementen uit de bestaande voorschriften en deze op alle relevante producten worden toegepast. De Commissie begint nu te werken aan de gedetailleerde wetgevingsvoorstellen die voor deze nieuwe benadering vereist zijn en zal tegen het eind van 2009 aangeven hoe het daarmee staat.

Charlie McCreevy, commissaris van Interne markt en diensten, heeft verklaard: "De financiële crisis heeft eens te meer benadrukt hoe belangrijk het is dat retailbeleggers geïnformeerde beslissingen over hun beleggingen kunnen nemen. Het is van essentieel belang dat beleggers informatie over hun beleggingen krijgen die ze kunnen vertrouwen en begrijpen en dat zij die beleggingen verkopen beleggers altijd eerlijk behandelen en zich daarbij op hun behoeften richten. Het ambitieuze werkprogramma dat we vandaag hebben aangekondigd is bedoeld om ons dichter bij dit doel te brengen door ervoor te zorgen dat de informatie over en de verkoop van pakketproducten voor retailbeleggingen door hoogstaande en consistente normen worden geregeld".

De voorstellen zijn toegespitst op productinformatie en verkoopprocessen voor alle pakketproducten voor retailbeleggingen, zoals beleggingsfondsen, verzekeringsgerelateerde beleggingen en de verschillende soorten gestructureerde producten. Deze producten domineren de markt voor retailbeleggingen, voorzien in soortgelijke beleggersbehoeften en plaatsen ons voor vergelijkbare en grote uitdagingen wat de bescherming van beleggers betreft.

De mededeling omvat in deze fase geen gedetailleerde wetgevingsvoorstellen maar zet de hoogwaardige principes uiteen van een horizontale aanpak van productinformatie en verkooppraktijken en verbindt de Commissie ertoe met wetgevingsvoorstellen te komen om deze resultaten te bereiken.

Achtergrond

  • De markt voor pakketproducten voor retailbeleggingen is zeer groot: eind 2008 kon zij op zo'n 8000 miljard EUR worden geraamd.
  • Deze producten kunnen retailbeleggers aanzienlijke voordelen bieden. Ze zijn echter complex en moeilijk te begrijpen voor beleggers, met name wat de risico's en de kosten betreft.
  • Deze voorstellen maken deel uit van het hervormingsprogramma dat uiteengezet is in de mededeling van Commissie voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad (IP/09/351) en erop gericht is het vertrouwen te herstellen en in de toekomst voor verantwoordelijke financiële markten te zorgen.
  • De Commissie heeft samengewerkt met het Comité van Europese Effectenregelgevers (CEER) aan voorstellen voor een beleggersvriendelijk productinformatiedocument voor Icbe-fondsen[1], de "essentiële beleggersinformatie", afgekort EBI, dat een goed ijkpunt vormt voor andere pakketproducten voor retailbeleggingen.
  • De regels voor productverkoop door intermediairs of productleveranciers, gaan over thema's als belangenconflicten, inducements en het geschikte of aangepaste karakter van de verkoop. De Commissie is van oordeel dat de relevante bepalingen van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID) een goed ijkpunt vormen voor de verkoop van alle pakketproducten voor retailbeleggingen.

Voor meer informatie, zie:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Instellingen voor collectieve beleggingen in effecten


Side Bar