Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Bruxelles, den 29. april 2009

Finansielle tjenesteydelser: Kommissionen foreslår foranstaltninger til forbedring af investorbeskyttelsen for pakkeprodukter for private investorer

Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at sikre væsentlige forbedringer af investorbeskyttelsesforanstaltningerne for de vigtigste investeringsprodukter, der købes af private investorer. Den manglende sammenhæng i de gældende standarder kan være til skade for investorerne og føre til konkurrencefordrejninger på det private investeringsmarked. Kommissionens konklusioner, der beskrives nærmere i meddelelsen om pakkeprodukter for private investorer, er, at produktinformationskravene og reglerne om produktsalg skal forbedres og koordineres bedre. I meddelelsen fremsættes forslag til en ny, horisontal lovgivningstilgang, som tager udgangspunkt i de bedste af de gældende krav og anvender disse på alle relevante produkter. Kommissionen vil nu indlede arbejdet med at udarbejde de detaljerede lovgivningsforslag, der er behov for til denne nye tilgang, og vil gøre status over arbejdet ved udgangen af 2009.

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Charlie McCreevy, udtalte: "Finanskrisen har endnu engang understreget, hvor vigtigt det er, at private investorer kan træffe velunderbyggede investeringsbeslutninger. Det er afgørende, at investorerne modtager information, de kan have tillid til og forstår om de investeringer, de foretager, og at de, der sælger investeringer, altid giver investorerne en fair behandling og fokuserer på deres behov. Det ambitiøse arbejdsprogram, vi har bebudet i dag, skulle bringe os et godt stykke hen imod dette mål ved at sikre, at information om og salg af pakkeprodukter for private investorer er reguleret efter høje og indbyrdes sammenhængende standarder."

Forslagene er koncentreret om produktoplysningerne og salgsprocesserne for alle pakkeprodukter for private investorer som f.eks. investeringsfonde, forsikringsbaserede investeringer og de forskellige typer af strukturerede produkter. Disse produkter er dominerende på det private investeringsmarked, opfylder stort set de samme investorbehov og indebærer stort set de samme, vigtige udfordringer med hensyn til investorbeskyttelse.

Meddelelsen indeholder ikke på dette stadium detaljerede lovgivningsforslag, men fastsætter høje principper for en horisontal tilgang til produktoplysninger og salgspraksis og forpligter Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag for at opnå disse resultater.

Baggrund

  • Markedet for pakkeprodukter for private investorer er meget stort og havde ved udgangen af 2008 skønsmæssigt en værdi på op til 8 000 mia. EUR.
  • Disse produkter kan give private investorer betydelige fordele. De er dog ofte komplekse og vanskelige for investorerne at forstå fuldt ud, ikke mindst hvad angår de risici og omkostninger, de indebærer.
  • Disse forslag indgår i reformprogrammet fra Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råd i foråret (IP/09/351) om at genopbygge tilliden til og ansvarliggøre de finansielle markeder for fremtiden.
  • Kommissionen har samarbejdet med Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) om at udarbejde forslag til et dokument om investorvenlig produktinformation til UCITS-fonde[1], nemlig den såkaldte "centrale investorinformation" ("Key Investor Information" (KII)), som er en god referenceramme for andre pakkeprodukter for private investorer.
  • Reglerne om produktsalg dækker, uanset om produktet sælges via en formidler eller en anden distributør, sådanne områder som interessekonflikter og finansielle tilskyndelser og spørgsmålet om, hvorvidt produktet egner sig for salg eller er hensigtsmæssigt. Efter Kommissionens opfattelse er de relevante bestemmelser i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) en god referenceramme ved salg af alle pakkeprodukter for private investorer.

Flere oplysninger kan findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Institutter for kollektiv investering i værdipapirer ("Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities").


Side Bar