Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT

IP/09/663

Brussel, 29 april 2009

EU-Voedselfaciliteit van 1 miljard euro voor ontwikkelingslanden – Commissie keurt tweede uitvoeringsbesluit goed

Vandaag heeft de Europese Commissie voor een bedrag van 394 miljoen euro een pakket projecten goedgekeurd ter ondersteuning van de landbouw en de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. Dit is het tweede financieringsbesluit in het kader van de Voedselfaciliteit van 1 miljard euro, die eind vorig jaar werd goedgekeurd als reactie op de groeiende problemen die veel ontwikkelingslanden ondervinden om de continuïteit van de voedselvoorziening te garanderen.

Volgens Europees commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp Louis Michel bewijst dit pakket dat Europa zich serieus inzet om de landbouw in ontwikkelingslanden overeind te helpen. Nu de economie in de hele wereld moeilijke tijden doormaakt, kan de landbouwsector in ontwikkelingslanden goede groeimogelijkheden bieden en een bron vormen van economisch herstel. Daarom is het zo cruciaal dat Europa deze sector ondersteunt.

Achtergrond:

Op 18 december 2008 hebben het Europees Parlement en de Raad een verordening aangenomen tot oprichting van een Voedselfaciliteit voor 1 miljard euro. Dit vormt het belangrijkste onderdeel van de reactie van de EU op de verslechtering van de mondiale voedselzekerheid in 2007-2008. Het vandaag aangenomen financieringsbesluit is goedgekeurd door het Europees Parlement en alle EU-lidstaten.

De Voedselfaciliteit is bedoeld voor de periode tussen noodhulp en ontwikkelingssamenwerking op middellange en lange termijn en heeft een looptijd van drie jaar (2009-2011). Er zal aan drie soorten activiteiten steun worden verleend:

  • maatregelen ter verbetering van de toegang tot landbouwproductiemiddelen zoals mest en zaaigoed en diensten van dierenartsen en adviseurs;
  • andere kleinschalige maatregelen ter vergroting van de landbouwproductie, zoals microkredieten, infrastructuur op het platteland, opleiding en ondersteuning van landbouworganisaties; alsmede
  • vangnetten in de vorm van sociale uitkeringen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, vaak door middel van arbeidsintensieve openbare werken (wegen, irrigatieprojecten, enz.).

Het financieringsbesluit van 194 miljoen euro van de Commissie betreft steun voor projecten en programma's in 23 ontwikkelingslanden: Benin, Bolivia, Burundi, Cambodja, Filippijnen, Guatemala, Jamaica, Jemen, Kenia, Kirgizië, Laos, Lesotho, Madagaskar, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niger, Palestijnse gebieden , Senegal, Somalië, Sri Lanka, Togo, en Zambia.

Vijf van deze landen (Kenia, Burundi, Palestina, Filippijnen en Mozambique) vielen ook al onder het eerste financieringsbesluit (IP/09/490). De steun zal worden verleend via internationale organisaties: de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling (IFAD), het Wereldvoedselprogramma (WFP), de Wereldbank, UNICEF en gespecialiseerde agentschappen zoals het Internationale bureau voor dierlijke hulpbronnen (IBAR, voor vee in Somalië) en het UNRWA (in de Palestijnse gebieden).

Een tweede deel van het pakket van 394 miljoen euro (200 miljoen euro) zal worden verstrekt via niet-overheidsactoren, zoals niet-gouvernementele organisaties en de particuliere sector. In mei zal de Commissie hen officieel uitnodigen om financieringsvoorstellen voor projecten in te dienen. 35 ontwikkelingslanden komen in aanmerking voor projecten in het kader van deze regeling.

Op 30 maart heeft de Commissie het eerste financieringsbesluit in het kader van de Voedselfaciliteit goedgekeurd, voor de financiering van projecten voor in totaal 314 miljoen euro in 23 (andere) ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika (IP/09/490).

In het besluit van de Commissie wordt het belang benadrukt van de Europese Unie als belangrijkste mondiale partner voor de verbetering van de voedselzekerheid in de wereld. De te financieren projecten zullen een gunstig effect hebben op de levens van miljoenen zeer arme mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Voor meer informatie:

Persbericht - IP/09/490

Memo - Voedselfaciliteit – Overzicht van de programmering: MEMO/09/138


Side Bar