Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/647

Brüsszel, 2009. április 27.

Állami támogatás: A Bizottság engedélyezi a reálgazdaság fellendítését célzó támogatott állami kezességvállalásokra vonatkozó ideiglenes magyar programot

Az Európai Bizottság az EK-Szerződés állami támogatásokról szóló szabályainak megfelelően engedélyezte azt a magyar támogatási programot, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a jelenlegi gazdasági válsággal összefüggő hitelmegszorítások miatt pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások számára. E program révén a hatóságok támogatott kezességvállalás formájában támogatást nyújthatnak a 2010. december 31-ig megkötött beruházási és forgóeszközhitelekhez. A program összhangban áll a Bizottság „Ideiglenes keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban” című, 2009. február 25-én módosított dokumentumával (IP/08/1993), mivel korlátozott időtartamú, nem haladja meg a megfelelő értékhatárokat és kizárólag azon vállalkozások esetében alkalmazható, amelyek 2008. július 1-jén nem voltak nehéz helyzetben. Tehát a program összeegyeztethető az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének b) pontjával, miszerint „egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére” támogatás nyújtható.

Neelie Kroes versenyjogi biztos így nyilatkozott: „A bejelentett intézkedés, azáltal hogy megkönnyíti a vállalkozások számára a hitelhez jutást, az üzleti beruházások és a gazdaságélénkítés ösztönzésének hatékony eszköze, amely nem okoz indokolatlan versenytorzulást.”

A magyar hatóságok a programot a Bizottságnak a válság időszakában a reálgazdaság számára nyújtott állami támogatásokról szóló ideiglenes keretrendszerében (IP/08/1993) foglalt rendelkezések alapján és különösen a támogatott kezességvállalások formájában történő támogatásnyújtás feltételei szerint dolgozták ki. A garanciadíj csökkentése a legkésőbb 2010. december 31-én megkötött hitelgarancia-szerződések esetében, legfeljebb két éves időtartamra alkalmazható. Amennyiben az alapul szolgáló hitel meghaladja a kétéves időtartamot, a módosított ideiglenes keretrendszer mellékletében foglalt mentesülési díjak legfeljebb további nyolc éves időtartamra alkalmazhatók. A program keretében nyújtott kezességvállalások időtartama legfeljebb tíz évig terjedhet. A program nem alkalmazható azon vállalkozások esetében, amelyek 2008. július 1-jén (azaz a hitelszűke előtt) már nehéz helyzetben voltak.

A program olyan nemzeti keretrendszer, amely központi, regionális vagy helyi szintű támogatásnyújtást tesz lehetővé. Kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok esetében is alkalmazható, és a kezességvállalás összege meghaladhatja a 2,5 millió EUR-t is. Tehát a program hatálya szélesebb, mint a Bizottság által korábban jóváhagyott kezességvállalási intézkedésé (lásd IP/09/387).

A határozatot a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján (DG Competition’s website) az állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register) N 203/2009 hivatkozási számon teszik közzé. Az állami támogatásokról szóló, a Hivatalos Lapban és a honlapon közzétett legfrissebb határozatokat a State aid Weekly e-News elektronikus hírlevél tartalmazza.


Side Bar