Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET LT

IP/09/646

Briselē, 2009. gada 27. aprīlī

Enerģētikas komisārs Andris Piebalgs pauž gandarījumu par vienošanos saistībā ar energosistēmas starpsavienojuma projektu starp trim Baltijas valstīm un Zviedriju

Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs pauda gandarījumu par vienošanos, ko šodien parakstīja Lietuvas, Latvijas un Igaunijas premjerministri, lai bez kavēšanās sāktu realizēt Baltijas un Zviedrijas energosistēmas starpsavienojumu.

“Esmu gandarīts par šo vienošanos”, teica enerģētikas komisārs Andris Piebalgs, piebilstot, ka “šis jaunais savienojums ne vien veicinās elektrības tirdzniecības attīstību Baltijas un Ziemeļvalstu starpā, bet arī stiprinās Baltijas valstu piegāžu drošību”. Šī vienošanās ir pirmais konkrētais rezultāts, kas gūts Augsta līmeņa darba grupā, kas iesaistīta Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plāna izstrādē, ko pagājušā gada oktobrī ierosināja Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu.

“Projekts ir daļa no Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna, un, tiklīdz to būs pieņēmuši Padome un Eiropas Parlaments, tas varētu saņemt šiem enerģētikas projektiem paredzēto finanšu palīdzību”, apstiprināja komisārs Piebalgs.

Ar šādu vēstījumu šodien Baltijas valstu premjerministru tikšanās laikā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā nāca klajā Eiropas Komisijas Transporta un enerģētikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Matiass Ruete, kurš vienlaikus vada arī Augsta līmeņa darba grupu, kas iesaistīta Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plāna izstrādē.

Jaunais starpsavienojums, ja tas pilnībā atbildīs Komisijas prioritātēm Enerģētikas stratēģiskajā pārskatā, savienos “enerģētikas salas” ar iekšējo tirgu. Pašreizējā Baltijas valstu izolācija, kas joprojām veido “enerģētikas salu” reģionālajos tirgos, ir nekavējoties jānovērš, uzlabojot piegāžu drošību un nodrošinot iekšējā enerģijas tirgus pareizu darbību. Minētais starpsvienojums ar 340 km garā zemūdens kabeļa un divu – Lietuvā un Zviedrijā izvietotu – elektroenerģijas pārveides staciju palīdzību savienos Baltijas tīklu ar Ziemeļvalstu tīklu.

Pēc tam, kad Baltijas jūras apgabala dalībvalstis bija panākušas vienošanos, EK priekšsēdētājs Barrozu 2008. gada oktobrī nolēma izveidot Augsta līmeņa darba grupu, kuras vadītājs būtu Komisijas pārstāvis un kurā piedalītos augsta līmeņa pārstāvji no Baltijas jūras valstīm, lai risinātu ar enerģētikas starpsavienojumiem un tirgus uzlabojumiem saistītus jautājumus Baltijas jūras reģionā. Minētā grupa sāka darbu 2008. gada novembrī. Šodien starp visām trim Baltijas valstīm panāktā vienošanās ir būtisks atspēriena punkts tās darbā. Augsta līmeņa darba grupas mērķis ir sagatavot visaptverošu priekšlikumu par Baltijas enerģētikas tirgus un starpsavienojuma plānu izskatīšanai Eiropadomes sanāksmē šā gada jūnijā.

Reaģējot uz finanšu krīzi, kā arī lai pastiprinātu enerģētikas drošību Eiropas Savienībā, Komisija 2009. gada janvārī nāca klajā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, kas paredz gandrīz 4 miljardus euro novirzīt gāzes un elektroenerģijas starpsavienojuma projektiem, nākamās paaudzes atklātā jūrā izvietojamu vēja tehnoloģiju un oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas paraugražotņu izveides projektiem. Saskaņā ar galīgo lēmumu, ko drīzumā par šo Komisijas priekšlikumu plānots pieņemt Padomē un Eiropas Parlamentā, 2365 miljoni euro tiks piešķirti galveno stratēģisko (gāzes un elektroenerģijas) starpsavienojumu realizēšanai, no tiem 175 miljoni euro būs paredzēti Baltijas un Zviedrijas starpsavienojuma atbalstam. Regulējums nosaka, ka nozīmīga kapitālieguldījumu daļa jāapgūst līdz 2010. gada beigām, tāpēc nekavējoties jāsāk projekta īstenošana. Saistībā ar to projekta virzītājiem vēl šovasar būs jāiesniedz detalizēts priekšlikums Eiropas Komisijai.


Side Bar