Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET LV

IP/09/646

Briuselis, 2009 m. balandžio 27 d.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas džiaugiasi trijų Baltijos šalių susitarimu dėl jų ir Švedijos elektros tinklų sujungimo

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas palankiai įvertino Lietuvos, Latvijos ir Estijos Ministrų Pirmininkų šiandien pasirašytą susitarimą nedelsiant pradėti tiesti Baltijos ir Švedijos elektros tiltą.

„Džiaugiuosi šiuo susitarimu, – sakė už energetiką atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas. – Nutiesus naująjį tiltą ne tik bus sudarytos sąlygos tarp Baltijos ir Šiaurės šalių rinkų plėtoti prekybą elektros energija, bet ir padidės energijos tiekimo trims Baltijos šalims saugumas.“ Šis susitarimas – tai pirmasis konkretus Baltijos jūros šalių energetikos tinklų sujungimo plano aukšto rango grupės, kurią praeitų metų spalio mėn. įsteigė Komisijos pirmininkas J. M. Barroso, veiklos rezultatas.

„Šis projektas įtrauktas į Europos energetikos programą ekonomikai gaivinti (EEPEG), todėl, Tarybai ir Europos Parlamentui priėmus šią programą, jam galėtų būti skirta finansinė parama, kuri numatyta tokiems energetikos projektams“, – patvirtino Andris Piebalgas.

Tokią žinią šiandien Lietuvos sostinėje Vilniuje vykstančiame Baltijos šalių vadovų susitikime paskelbė Europos Komisijos energetikos ir transporto generalinis direktorius Matthias Ruete, kuris yra ir Baltijos jūros šalių energetikos tinklų sujungimo plano aukšto rango grupės pirmininkas.

Jei naujoji jungtis visiškai atitiks su Strategine energetikos apžvalga susijusius Komisijos prioritetus, ja energetikos sistemos „salos“ bus sujungtos su vidaus rinka. Baltijos valstybės regioninių rinkų požiūriu tebėra atskira energetikos sistemos sala, ir ši atskirtis yra nedelsiant spręstina problema, susijusi su tiekimo saugumu bei tinkamu energijos vidaus rinkos veikimu. Įgyvendinus šį sujungimo projektą, Baltijos šalių elektros energijos tinklas bus sujungtas su Šiaurės šalių tinklu 340 km povandeniniu pastoviosios srovės kabeliu ir dviem srovės keitimo stotimis Lietuvoje ir Švedijoje.

Baltijos jūros regiono valstybėms narėms susitarus, 2008 m. spalio mėn. Komisijos pirmininkas J. M. Barroso nusprendė įsteigti Baltijos jūros valstybių aukšto rango atstovų aukšto rango grupę, kuriai pirmininkautų Komisija ir kuri spręstų Baltijos jūros regiono energijos tinklų sujungimo ir rinkos tobulinimo klausimus. Ši aukšto rango grupė veiklą pradėjo 2008 m. lapkričio mėn. Šiandien pasiektas trijų Baltijos šalių susitarimas yra itin svarbus šios veiklos etapas. Aukšto rango grupės tikslas – per 2009 m. liepos mėn. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą pateikti galutinį Baltijos jūros šalių energetikos rinkos ir tinklų sujungimo plano pasiūlymą.

Reaguodama į finansų krizę ir siekdama padidinti ES energetikos sistemos saugumą, 2009 m. sausio mėn. Komisija pasiūlė Europos ekonomikos atkūrimo planą, pagal kurį dujų ir elektros tinklų sujungimo projektams, kitos kartos jūros vėjo technologijos plėtojimui ir demonstraciniams anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektams paremti numatyta skirti beveik 4 mlrd. EUR. Dėl šio Komisijos pasiūlymo Taryba ir Europos Parlamentas netrukus priims galutinį sprendimą, kuriuo pagrindinėms strateginėms dujų ir elektros tinklų jungtims turėtų būti skirta 2 365 mln. EUR, iš kurių 175 mln. EUR numatyta Baltijos šalių ir Švedijos tinklų sujungimui paremti. Nuostatose nurodyta, kad didelė kapitalo išlaidų dalis turi būti panaudota iki 2010 m. pabaigos, todėl projektą įgyvendinti reikia pradėti nedelsiant. Atsižvelgiant į tai, šią vasarą projekto rengėjai turės pateikti išsamią paraišką Europos Komisijai.


Side Bar