Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Bruxelles, 27 aprilie 2009

O nouă eră a politicilor UE privind tineretul

Pentru deceniul următor, Comisia a adoptat o nouă strategie UE în domeniul politicilor care vizează tineretul. Intitulată „Tineretul – Investiție și Capacitare”, noua strategie admite faptul că (1) tineretul reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile grupuri din societate, mai ales în actuala criză economică și financiară și (2) în societatea noastră tot mai îmbătrânită, tinerii sunt o resursă prețioasă. Noua strategie are un caracter trans-sectorial, vizând atât acțiuni pe termen scurt cât și pe termen lung, care implică domenii cheie de politici care afectează tineretul Europei, în special educația, ocuparea forței de muncă, creativitatea și antreprenoriatul, incluziunea socială, sănătatea și sportul, participarea civică și voluntariatul. De asemenea, noua strategie evidențiază importanța muncii prestate de tineri și definește măsuri mai eficace pentru o mai bună implementare a politicilor privind tineretul la nivelul UE.

Generația tânără reprezintă o resursă în curs de diminuare, estimându-se că procentul de 20% din populație pe care îl constituie în prezent va scădea la 15% până în 2050. De asemenea, tineretul nostru reprezintă o resursă prețioasă, iar actuala criză economică și financiară evidențiază în mod special necesitatea de a dezvolta capitalul uman pe care îl reprezintă tineretul. În vreme ce astăzi tineretul din UE se bucură de oportunități mai numeroase, ei se confruntă, totodată, cu provocări dificile, deoarece mulți părăsesc școala și locul de muncă sau sunt amenințați de sărăcie și excludere socială.

Conform sondajelor, educația, găsirea unui loc de muncă, incluziunea socială și sănătatea sunt subiectele care îi preocupă cel mai mult pe tinerii de azi. De asemenea, tinerii Europei trebuie să fie capabili să beneficieze de oportunități precum participarea civică sau politică, voluntariatul, creativitatea și antreprenoriatul, sportul și angajamentele de nivel global. Pentru a răspunde unor astfel de provocări și pentru a crea oportunități pentru toți tinerii, Comisia propune o nouă strategie UE privind tineretul, care include o paletă largă de soluții.

Strategia „Tineretul – Investiție și Capacitare”, care este una din consecințele agendei sociale reînnoite anunțate de Comisia Europeană în 2008, are următoarele obiective:

- crearea mai multor oportunități pentru tineret în domeniile educației și ocupării forței de muncă

- îmbunătățirea accesului și a participării depline a tuturor tinerilor la viața societății, și

- crearea unei solidarități între tineret și societate.

Strategia evidențiază rolul important pe care îl are munca prestată de tineri în abordarea șomajului, a abandonului școlar și a excluderii sociale, precum și în perfecționarea aptitudinilor și în crearea de timp liber.

Comisia propune utilizarea unei abordări trans-sectoriale care să se adreseze tuturor problemelor tineretului, noua strategie schițând diferitele acțiuni care urmează a fi întreprinse de Comisie și de statele membre. Astfel, ea constituie o parte a răspunsului coordonat al UE la criza actuală.

Strategia propune o metodă simplificată, mai bună și mai flexibilă, de coordonare între statele membre a politicilor privind tineretul, ancorată mai puternic în strategia de la Lisabona de accelerare a creșterii economice și de creștere a numărului de locuri de muncă.

În comentariile sale privind noua strategie a UE privind tineretul, comisarul european pentru educație, formare, cultură și tineret, Ján Figel’, a afirmat: "Tineretul reprezintă prezentul și viitorul nostru – iar noi trebuie să întreprindem eforturi concertate pentru a deschide cât mai multe căi cetățenilor noștri tineri, în special în actualele condiții de criză economică și financiară. Cheia o reprezintă capacitarea tineretului pentru a face față multiplelor provocări pe care ei le întâlnesc în lumea globalizată de azi. Noua noastră strategie este un răspuns survenit în timp util la aceste provocări, ceea ce deschide poarta unei noi ere în dezvoltarea politicilor privind tineretul la nivelul UE."

Adoptarea de către Comisie a noii strategii privind tineretul survine în urma unei consultări largi efectuate în 2008 care a implicat autorități naționale, Forumul European al Tineretului, organizații de tineret și alte părți interesate. Chiar tinerii însăși au fost consultați online, urmând ca în continuare să fie invitați să-și exprime opiniile cu privire la propunerea Comisiei, în cadrul unei noi faze a dialogului permanent dintre instituțiile UE și tineri.

Tot astăzi se publică primul „Raport UE privind tineretul”, care include date și analize detaliate compilate de EUROSTAT. Acest gen de rapoarte vor fi publicate în viitor la fiecare trei ani și vor contribui la crearea unei baze de cunoaștere mai largi cu privire la tineret.

Informații suplimentare despre politicile UE privind tineretul:

Pagina de start dedicată tinerilor, de pe site-ul Comisiei Europene:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Portalul dedicat tineretului:

http://europa.eu/youth/index.cfm

Raport UE privind tineretul:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

A se vedea:

MEMO/09/201 (Consultări desfășurate înainte de adoptarea de către Comisie a unei noi strategii UE privind tineretul intitulată „Tineretul – Investiție și Capacitare”)

MEMO/09/202 (primul Raport UE privind tineretul)

MEMO/09/204 (Politicile UE privind tineretul: Întrebări frecvente)


Side Bar