Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Brüsszel, 2009. április 27.

Új korszakba lép az európai uniós ifjúságpolitika

A Bizottság elfogadta a következő évtized ifjúságpolitikájának új közösségi stratégiáját. Az „Ifjúság – Befektetés és az érvényesülés elősegítése” című új stratégia tényként állapítja meg, hogy (1) a fiatalok képezik a társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportját, különösen a mostani gazdasági és pénzügyi válság idején, másrészt rávilágít arra, hogy (2) a fiatalok öregedő társadalmunk értékes erőforrásai. Az új átfogó stratégia rövid és hosszú távra szóló intézkedései az európai fiatalokat érintő szakpolitikai területeket ölelik fel, különös tekintettel a fiatalok oktatására, a foglalkoztatásra, a kreativitásra és a vállalkozói készségre, a társadalmi befogadásra, az egészségre és a sportra, a civil részvételre és az önkéntes munkára. Az új stratégia hangsúlyozza továbbá az ifjúsági munka fontosságát, és meghatározza az uniós szintű ifjúságpolitika hatékonyabb végrehajtásához szükséges megerősített intézkedéseket.

A fiatalok generációja egy apadó erőforrás, a népességen belüli jelenlegi 20%-os arányuk az előrejelzések szerint 15%-ra fog csökkeni 2050-re. Az ifjúság értékes erőforrás, a mostani gazdasági és pénzügyi válság pedig előtérbe helyezi a fiatalok képviselte humántőke gondozásának szükségességét. Miközben az Európai Unió fiataljai számára ma jobbak a lehetőségek, komoly kihívásokkal is szembesülnek: sokan idő előtt abbahagyják a tanulmányaikat, illetve munkanélkülivé válnak, vagy a szegénység és a társadalmi kirekesztés fenyegeti őket.

A felmérések szerint a fiatalokat manapság leginkább az oktatás, a munkahely, a társadalmi befogadás és az egészséget érintő kérdések foglalkoztatják. Európa fiataljai számára lehetővé kell tenni, hogy profitálhassanak a civil és politikai részvétel, az önkéntesség, a kreativitás és a vállalkozói készség, a sport és a globális szerepvállalás nyújtotta lehetőségekből. Az ilyen kihívásoknak való megfelelés és a lehetőségeknek az összes fiatal számára történő biztosítása érdekében a Bizottság megújított közösségi ifjúságstratégiát javasol, amelyben szerteágazó intézkedéseket körvonalaz.

Az „Ifjúság – Befektetés és az érvényesülés elősegítése” elnevezésű stratégia az Európai Bizottság által 2008-ban meghirdetett megújított szociális menetrend folytatása, és az alábbi célokat tűzi ki:

  • több lehetőséget kell teremteni az ifjúság számára az oktatásban és a munkahelyeken;
  • jobb hozzáférést kell biztosítani valamennyi fiatal számára, és ösztönözni kell társadalmi szerepvállalásukat; valamint
  • erősíteni kell az ifjúság és a társadalom közötti szolidaritást.

A stratégia kiemelt helyen kezeli az ifjúsági munka fontos szerepét a munkanélküliséggel, az iskolaelhagyással és a társadalmi kirekesztéssel szembeni küzdelemben, illetve a készségfejlesztésben és szabadidős tevékenységként.

A Bizottság az ifjúságot érintő kérdések kezelésére átfogó megközelítés alkalmazását javasolja az új stratégiában, melyben különböző intézkedéseket vázol fel a Bizottság és a tagállamok részére. Ily módon a stratégia részét képezi a mostani válságra adott koordinált uniós válaszlépéseknek.

A stratégia hatékonyabb, rugalmasabb és egyszerűbb módszert javasol az ifjúságpolitika tagállamok közötti koordinációjára, egyúttal szorosabb kapcsolatot teremt a növekedés és foglalkoztatás lisszaboni stratégiájával.

Az új ifjúságstratégia kapcsán Jàn Figelľ, az oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős európai biztos a következőket mondta: „Az ifjúság a jelenünk és a jövőnk – összehangolt erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy fiatal polgáraink előtt annyi utat nyissunk meg, amennyit csak lehetséges, különösen a mostani gazdasági és pénzügyi válság tükrében. A legfontosabb, hogy lehetőséget adjunk fiataljaink számára, hogy foglalkozhassanak a kihívásokkal, amelyekkel mai globalizált világunk szembesíti őket. Új stratégiánk időszerű válasz ezen kihívásokra, egyben új korszak kezdetét is jelenti a közösségi szintű ifjúságpolitika fejlődésében.”

Az új ifjúságstratégia elfogadását megelőzően a Bizottság 2008-ban széleskörű konzultációt folytatott, amelyben a nemzeti hatóságok, az Európai Ifjúsági Fórum, az ifjúsági szervezetek és további érintett felek vettek részt. Maguk a fiatalok az interneten keresztül fejthették ki álláspontjukat, és most felkérést kapnak arra, hogy az EU és fiataljai közötti állandó párbeszéd új szakaszában reagáljanak a Bizottság javaslataira.

Szintén a mai napon teszi közzé a Bizottság az első „Jelentését az EU ifjúságáról”, amely az EUROSTAT által összeállított részletes adatokat és elemzéseket is tartalmaz. Ilyen jelentéseket mostantól háromévente közzétesznek, hozzájárulva ezzel az ifjúságpolitika területéhez kapcsolódó tájékozottság javításához.

További információk az Európai Unió ifjúságpolitikájáról:

Az Európai Bizottság Ifjúság-honlapja:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Ifjúság-portál:

http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=hu

Jelentés az EU ifjúságáról:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Lásd:

MEMO/09/201 (Az Európai Unió új, „Ifjúság – befektetés és az érvényesülés elősegítése” című ifjúságpolitikai stratégiájának bizottsági elfogadását megelőzően lefolytatott egyeztetések)

MEMO/09/202 (Első jelentés az Európai Unió ifjúságáról)

MEMO/09/204 (Az Európai Unió ifjúságpolitikája: Gyakran Feltett Kérdések)


Side Bar