Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Bruselj, 23. aprila 2009

Komisija pozdravlja sprejetje podnebno-energetskega paketa

Evropska komisija je pozdravila današnje uradno sprejetje podnebno-energetskega paketa in zakonodaje za zmanjšanje emisij CO2 iz novih vozil in motornih goriv. S temi ukrepi, dogovori o katerih so bili sprejeti decembra, bo Evropa zanesljivo napredovala h gospodarstvu z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida, hkrati pa se bo povečala zanesljivost oskrbe z energijo. V paketu so določeni pravno zavezujoči cilji, da se do leta 2020 emisije toplogrednih plinov zmanjšajo na 20 % pod ravnijo iz leta 1990 in da se delež obnovljive energije poveča na 20 %. Tako se bo lažje dosegel tudi cilj EU za izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 % v istem časovnem obdobju. S tem paketom postaja Evropa prva svetovna regija, kjer se bodo izvajali tako daljnosežni in pravno zavezujoči cilji na področju podnebja in energije. Pomeni pomemben prispevek k sprejetju ambicioznega mednarodnega podnebnega sporazuma na podnebni konferenci Združenih narodov, ki bo potekala decembra.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je povedal: „Danes smo dosegli sporazum o eni izmed glavnih prednostnih nalog te komisije. Paket o energiji in podnebnih spremembah je preskus sposobnosti Evrope, da ukrepa v korist svojih državljanov. Skupaj z včerajšnjim sporazumom o krepitvi notranjega energetskega trga v EU smo tako naredili pomemben korak naprej za izboljšanje energetske učinkovitosti in zanesljivosti oskrbe z energijo ter utrditev položaja Evrope pri novem mednarodnem podnebnem sporazumu, ki se pričakuje še letos.“

Paket temelji na zavezah evropskih voditeljev, da se bodo emisije toplogrednih plinov do leta 2020 zmanjšale za vsaj 20 % glede na raven iz leta 1990, delež porabe energije iz obnovljivih virov pa povečal za 20 %. Prispeva tudi k cilju izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 %.

Paket določa osnovo za povečanje znižanja emisij z 20 na 30 % na podlagi primernega mednarodnega podnebnega sporazuma, s katerim bi se tudi druge razvite države in države v razvoju zavezale, da bodo enakovredno sodelovale pri omejevanju globalnih emisij. Pričakuje se, da bo mednarodni sporazum sprejet decembra na podnebni konferenci ZN v Københavnu.

Podnebno-energetski paket sestoji iz štirih zakonodajnih besedil:

  • direktive o spremembi sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki zajema približno 40 % emisij toplogrednih plinov v EU;
  • odločbe o „porazdelitvi prizadevanj“, ki določa zavezujoče nacionalne cilje za emisije v sektorjih, ki niso zajeti v EU ETS (glej Prilogo);
  • direktive, ki določa zavezujoče nacionalne cilje za povečanje deleža obnovljivih virov energije v mešanici energetskih virov (glej Prilogo);
  • direktive o oblikovanju pravnega okvira za varno in okolju prijazno uporabo tehnologij za zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida.

Paket dopolnjujeta dva dodatna zakonodajna akta, sprejeta istočasno:

  • uredba, ki predpisuje zmanjšanje emisij CO2 iz novih avtomobilov na povprečno 120 g/km s postopnim uvajanjem v letih 2012–2015 in nato na 95 g/km leta 2020. Samo ta ukrep bi prispeval več kot tretjino zmanjšanj emisij, ki se zahtevajo v sektorjih zunaj ETS;
  • sprememba direktive o kakovosti goriv, ki od dobaviteljev goriv zahteva, da do leta 2020 zmanjšajo emisije toplogrednih plinov iz verige proizvodnje goriv za 6 %.

Nadaljnji koraki

Vseh šest zakonodajnih aktov bo začelo veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu, ki se pričakuje maja.

Drugi podatki

Za več podrobnosti o paketu in dopolnilni zakonodaji glej IP/08/1998 ter sporočila o:

EU ETS: MEMO/08/796

porazdelitvi prizadevanj: MEMO/08/797,

obnovljivih virih: MEMO/08/33,

zajemanju in shranjevanju ogljikovega dioksida: MEMO/08/798,

CO2 iz osebnih avtomobilov: MEMO/08/799,

kakovosti goriva: MEMO/08/800.

Stran Evropske komisije o ukrepih za podnebje:

http://ec.europa.eu/climateaction

Priloga

Pravno zavezujoči cilji, ki naj bi jih države članice dosegle do leta 2020


Sprememba emisij iz sektorjev, ki niso zajeti v EU ETS (od ravni iz leta 2005)
Delež obnovljivih virov v končnem povpraševanju po energiji leta 2020
AT
–16,0 %
34 %
BE
–15,0 %
13 %
BG
20,0 %
16 %
CY
–5,0 %
13 %
CZ
9,0 %
13 %
DK
–20,0 %
30 %
EE
11,0 %
25 %
FI
–16,0 %
38 %
FR
–14,0 %
23 %
DE
–14,0 %
18 %
EL
–4,0 %
18 %
HU
10,0 %
13 %
IE
–20,0 %
16 %
IT
–13,0 %
17 %
LV
17,0 %
40 %
LT
15,0 %
23 %
LU
–20,0 %
11 %
MT
5,0 %
10 %
NL
–16,0 %
14 %
PL
14,0 %
15 %
PT
1,0 %
31 %
RO
19,0 %
24 %
SK
13,0 %
14 %
SI
4,0 %
25 %
ES
–10,0 %
20 %
SE
–17,0 %
49 %
UK
–16,0 %
15 %


Side Bar