Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Brüsszel, 2009. április 23.

A Bizottság üdvözli az energiaügyi és éghajlat-változási csomag elfogadását

Az Európai Bizottság üdvözli, hogy az EU a mai napon hivatalosan elfogadta az energiaügyi és éghajlat-változási csomagot, valamint azokat a jogszabályokat, amelyek biztosítják az új autók CO2-kibocsátásának és az üzemanyag-előállítás során felszabaduló üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentését. A múlt év decemberében egyeztetett intézkedések mentén Európa biztos úton halad majd előre az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság kialakítása és az energiabiztonság fokozása felé. A csomag jogilag kötelező célokat tartalmaz, melyek szerint a tagállamoknak 2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest 20%-kal kell csökkenteniük, valamint ugyanerre az évre a teljes energiafelhasználás 20%-át megújuló energiaforrásokból kell fedezniük. A jogszabályegyüttes hozzájárul egy további uniós cél megvalósításához is: elősegíti, hogy a következő évtized végére 20%-kal növekedjen az energiahatékonyság. A csomag elfogadásával Európa a világon elsőként valósít meg ilyen nagy horderejű, jogilag kötelező érvényű éghajlatvédelmi és energiaügyi célkitűzéseket. A jogszabályegyüttes jelentős módon hozzájárul ahhoz, hogy az ENSZ által szervezett decemberi klímakonferencián nemzetközi megállapodás jöhessen létre az éghajlatvédelemről.

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A mai napon a jelenlegi Bizottság egyik legfontosabb prioritásának kapcsán született megállapodás. Az energiaügyi és éghajlat-változási csomag létrehozása olyan próbatétel volt Európa számára, melynek során bebizonyította: képes cselekedni polgárai érdekében. Ez a jogszabályegyüttes – az EU belső energiapiacának megerősítéséről szóló, tegnap létrejött megállapodással együtt – fontos előrelépést jelent az energiahatékonyság és az energiabiztonság növelése terén, és lehetővé teszi, hogy az új nemzetközi éghajlat-megállapodás kidolgozására irányuló decemberi tárgyalások során Európa még szilárdabb álláspontot képviseljen.”

A csomag a tagállamok vezetőinek arra a kötelezettségvállalására épít, miszerint 2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szintekhez képest 20%-kal csökkentik, és a teljes energiafogyasztás 20%-át megújuló energiaforrásokból fedezik. A jogszabályegyüttes ezenfelül hozzájárul egy további fontos uniós célkitűzés megvalósításához – az energiahatékonyság 20%-os növeléséhez – is.

Az energiaügyi és éghajlat-változási csomag magában foglalja a kibocsátáscsökkentés 20%-ról 30%-ra történő fokozásának lehetőségét is, amennyiben ez olyan megfelelő nemzetközi klímavédelmi megállapodás keretében történik, amelyben más fejlett és fejlődő országok is részt vesznek, méltányos mértékben hozzájárulva a világszintű kibocsátáskorlátozáshoz. E nemzetközi megállapodás létrejöttére a tervek szerint az ENSZ decemberi koppenhágai éghajlatvédelmi konferenciáján kerül sor.

A energiaügyi és éghajlat-változási csomag az alábbi négy jogszabályból áll:

  • az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének felülvizsgálatáról szóló irányelv (Európa üvegházhatású gázkibocsátásának mintegy 40%-a a rendszer hatálya alá tartozik);
  • a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatályán kívüli ágazatok kibocsátásmérséklésével kapcsolatos terhek megosztásáról szóló, jogilag kötelező érvényű nemzeti célkitűzéseket tartalmazó rendelet (lásd melléklet);
  • a megújuló energiaforrásoknak a teljes energiafelhasználáson belüli hányadára vonatkozó, jogilag kötelező érvényű nemzeti célkitűzéseket tartalmazó irányelv (lásd melléklet);
  • a szén-dioxid leválasztására és tárolására irányuló technológiák biztonságos és környezetvédelmi szempontból fenntartható alkalmazására jogi keretet létrehozó irányelv.

A csomaggal egy időben – annak kiegészítéseképpen – az Unió két további jogi aktust fogadott el:

  • egy rendeletet, mely előírja, hogy az új autók átlagos CO2-kibocsátását 2012–2015 között fokozatosan 120 g/km-re, majd 2020-ra 95 g/km-re kell csökkenteni – ez az intézkedés önmagában több mint egy harmadát biztosítja majd a kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli ágazatokra előírt kibocsátáscsökkentésnek;
  • az üzemanyag-minőségi irányelv felülvizsgált változatát, mely arra kötelezi az üzemanyag-ellátókat, hogy 2020-ig 6%-kal csökkentsék az üzemanyag előállítása során kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét.

A következő lépések

A hat jogi aktus a Hivatalos Lapban való közzétételt követő húsz napon belül, várhatóan májusban lép hatályba.

További információk

A csomaggal és a kiegészítő jogszabályokkal kapcsolatban további tájékoztatás olvasható az IP/08/1998 közleményben, valamint az alábbi összefoglalókban:

Az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere: MEMO/08/796

A kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos terhek megosztása: MEMO/08/797

Megújuló energiaforrások: MEMO/08/33

Szén-dioxid-leválasztás és -tárolás: MEMO/08/798

Személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátása: MEMO/08/799

Üzemanyag-minőség: MEMO/08/800

Az Európai Bizottság „Tettekkel az éghajlatváltozás ellen” (Climate Action) című honlapja:

http://ec.europa.eu/climateaction

Melléklet

A 2020-ra megvalósítandó, jogilag kötelező érvényű célkitűzések tagállamok szerinti bontásban


Az európai kibocsátáskereskedelmi rendszeren kívüli ágazatok kibocsátási értékeinek változása (a 2005-ös szinthez képest)
A megújuló energiaforrásoknak a végfelhasználói energiakeresleten belüli aránya 2020-ban
AT
-16.0%
34%
BE
-15.0%
13%
BG
20.0%
16%
CY
-5.0%
13%
CZ
9.0%
13%
DK
-20.0%
30%
EE
11.0%
25%
FI
-16.0%
38%
FR
-14.0%
23%
DE
-14.0%
18%
EL
-4.0%
18%
HU
10.0%
13%
IE
-20.0%
16%
IT
-13.0%
17%
LV
17.0%
40%
LT
15.0%
23%
LU
-20.0%
11%
MT
5.0%
10%
NL
-16.0%
14%
PL
14.0%
15%
PT
1.0%
31%
RO
19.0%
24%
SK
13.0%
14%
SI
4.0%
25%
ES
-10.0%
20%
SE
-17.0%
49%
UK
-16.0%
15%


Side Bar