Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

V Bruselu dne 23. dubna 2009

Komise vítá přijetí klimaticko-energetického balíčku

Evropská komise vítá dnešní formální přijetí klimaticko-energetického balíčku a právních předpisů, které mají za cíl snížení emisí CO2 z nových automobilů a paliv pro dopravu. Tato opatření, která byla odsouhlasena v prosinci, umožní Evropě, aby se stala nízkouhlíkovou ekonomikou, a zvýší energetickou bezpečnost. Balíček stanoví právně závazné cíle, podle nichž mají být emise skleníkových plynů do roku 2020 sníženy na úroveň o 20 % nižší oproti hodnotám v roce 1990 a podíl obnovitelné energie to téhož roku zvýšen o 20 %. Rovněž napomůže dosažení cíle EU zlepšit ve stejném období energetickou účinnost o 20 %. Díky tomuto balíčku je Evropa prvním regionem na světě, který provádí takto dalekosáhlé právně závazné cíle v oblasti klimatu a energie. Je to významný příspěvek k dosažení ambiciózní mezinárodní dohody o klimatu v rámci prosincové konference OSN věnované tomuto tématu.

Předseda Komise José Manuel Barroso k tomu uvádí: „Dnes jsme dosáhli shody o jedné z nejdůležitějších priorit této Komise. Klimaticko-energetický balíček je důkazem toho, že je Evropa schopna konat ku prospěchu svých občanů. Připočteme-li ještě včerejší dohodu o posílení vnitřního trhu EU s energií, učinili jsme významný krok směrem ke zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti a k posílení pozice Evropy v rámci nové mezinárodní dohody o klimatu plánované na konec tohoto roku.“

Uvedený balíček je naplněním závazků vedoucích představitelů EU snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů alespoň o 20 % oproti úrovni roku 1990 a zvýšit v témže období podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě energie na 20 %. Kromě toho přispívá ke snaze zvýšit energetickou účinnost o 20 %.

Balíček vytváří základ pro zvýšení redukčního cíle u emisí z 20 % na 30 % v souvislosti s uspokojivou mezinárodní dohodou o klimatu, v jejímž rámci přispějí ostatní vyspělé a rozvojové země spravedlivým dílem ke snižování celosvětových emisí. Tato mezinárodní dohoda má být přijata v prosinci v Kodani na konferenci OSN o klimatu.

Klimaticko-energetický balíček tvoří čtyři právní texty:

  • směrnice, která reviduje systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS), jenž se vztahuje přibližně na 40 % emisí skleníkových plynů v EU,
  • rozhodnutí o „společném úsilí“, které stanoví závazné cíle pro jednotlivé členské státy, pokud jde o emise z odvětví, na která se nevztahuje EU ETS (viz příloha),
  • směrnice, která stanoví závazné cíle pro jednotlivé členské státy, pokud jde o zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetické skladbě (viz příloha),
  • směrnice, která vytváří právní rámec pro bezpečné a ekologicky šetrné využívání technologií pro zachytávání a ukládání uhlíku.

Balíček doplňují dva další právní předpisy, které byly schváleny ve stejnou dobu:

  • nařízení, které stanoví povinnost snížit emise CO2 z nových automobilů postupně mezi roky 2012 a 2015 na průměrně 120 g/km a dále na 95 g/km v roce 2020. Toto opatření samo o sobě zajistí více než jednu třetinu požadovaného snížení emisí v odvětvích, na něž se nevztahuje ETS;
  • přepracované znění směrnice o jakosti paliv, které vyžaduje, aby dodavatelé paliv do roku 2020 snížili emise skleníkových plynů z řetězce výroby paliva o 6 %.

Další kroky

Šest uvedených právních předpisů vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku. Očekává se, že k vyhlášení dojde v květnu.

Další informace

Další podrobnosti o balíčku a doplňujících předpisech naleznete v tiskové zprávě IP/08/1998 a ve zprávách o:

EU ETS: MEMO/08/796

společném úsilí: MEMO/08/797

obnovitelných zdrojích energie: MEMO/08/33

zachytávání a ukládání uhlíku: MEMO/08/798

CO2 z osobních automobilů: MEMO/08/799

jakosti paliv: MEMO/08/800

Stránka Evropské komise věnovaná boji proti změně klimatu:

http://ec.europa.eu/climateaction

Příloha

Právně závazné cíle, které musí členské státy splnit do roku 2020


Změna u emisí z odvětví, na něž se nevztahuje EU ETS (oproti úrovni roku 2005)
Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné poptávce po energii v roce 2020
AT
-16,0 %
34 %
BE
-15,0 %
13 %
BG
20,0 %
16 %
CY
-5,0 %
13 %
CZ
9,0 %
13 %
DK
-20,0 %
30 %
EE
11,0 %
25 %
FI
-16,0 %
38 %
FR
-14,0 %
23 %
DE
-14,0 %
18 %
EL
-4,0 %
18 %
HU
10,0 %
13 %
IE
-20,0 %
16 %
IT
-13,0 %
17 %
LV
17,0 %
40 %
LT
15,0 %
23 %
LU
-20,0 %
11 %
MT
5,0 %
10 %
NL
-16,0 %
14 %
PL
14,0 %
15 %
PT
1,0 %
31 %
RO
19,0 %
24 %
SK
13,0 %
14 %
SI
4,0 %
25 %
ES
-10,0 %
20 %
SE
-17,0 %
49 %
UK
-16,0 %
15 %


Side Bar