Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/626

Briselē, 2009. gada 23. aprīlī

Valsts atbalsts: Komisija atļauj Latvijai izmantot pagaidu atbalsta shēmu garantiju veidā, lai veicinātu reālās ekonomikas izaugsmi

Saskaņā ar EK līguma noteikumiem par valsts atbalstu Eiropas Komisija ir atļāvusi Latvijai izmantot atbalsta shēmu, kas atvieglotu finanšu grūtībās nonākušu uzņēmumu stāvokli, kuri cietuši kreditēšanas krīzes dēļ pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā. Shēma ļauj piešķirt garantētas subsīdijas ieguldījumiem un apgrozāmā kapitāla aizdevumiem, kas apstiprināti līdz 2009. gada 31.decembrim. Tā atbilst Komisijas Pagaidu shēmas noteikumiem par valsts atbalsta pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu piekļūt finanšu līdzekļiem krīzes laikā (skatīt IP/08/1993), jo shēmai ir ierobežots termiņš, tajā ir ievēroti attiecīgie ierobežojumi un tā ir piemērojama tikai uzņēmumiem, kas nebija nonākuši grūtībās līdz 2008. gada 1.jūlijam. Tādēļ šī shēma ir saderīga ar EK līguma 87. panta 3. punkta b) apakšpunktu, ar kuru atļauj atbalstu, lai novērstu nopietnus traucējumus kādas dalībvalsts tautsaimniecībā.

Konkurences komisāre Neelie Kroes paziņoja :”Latvijas garantiju shēma ir efektīvs veids kā veicināt uzņēmumu ieguldījumus un ekonomikas atlabšanu, un tai nav nelabvēlīga ietekme uz konkurenci.”

Latvijas iestādes izstrādāja shēmu, ņemot vērā Komisijas Pagaidu shēmas noteikumus par valsts atbalstu reālai ekonomikai krīzes laikā (skatīt IP/08/1993), kurā grozījumi izdarīti 2009. gada 25. februārī, un īpaši pievēršot uzmanību atbalsta garantiju veidā noteikumiem.

Garantijas maksas samazināšanu var piemērot līdz diviem gadiem aizdevumu garantijām, par kurām līgumi noslēgti līdz 2009. gada 31. decembrim. Ja attiecīgā aizdevuma termiņš pārsniedz divus gadus, grozītajā Pagaidu shēmas pielikumā noteiktos drošības zonas uzcenojumus var piemērot garantijas atlikušajam laikam. Saskaņā ar šo shēmu piešķirto garantiju termiņš ir trīs gadi apgrozāmā kapitāla aizdevumiem un līdz desmit gadiem sākotnēja ieguldījuma aizdevumiem. Shēma neattiecas uz uzņēmumiem, kas bija nonākuši grūtībās līdz 2008. gada 1. jūlijam (t.i., pirms kreditēšanas krīzes).

Ņemot vērā shēmas nozīmi Latvijas ekonomikai kopumā, Komisija uzskatīja, ka shēmu var apstiprināt saskaņā ar EK līguma 87. panta 3. punkta b) apakšpunktu. Latvijas iestādes pierādīja, ka shēma ir vajadzīga, atbilstīga un samērīga, lai novērstu nopietnus traucējumus Latvijas ekonomikā.

Lēmums tiks publicēts valsts atbalsta reģistra Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ar atsauces numuru N 139/2009. Jaunākie Oficiālajā Vēstnesī un šajā tīmekļa vietnē publicētie lēmumi par valsts atbalstu ir apkopoti elektroniskajā apkārtrakstā State aid Weekly e-News.


Side Bar