Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/625

Bruxelles, 23 aprilie 2009

UE consolidează legăturile cu țările vecine și continuă să sprijine reformele acestora

În rapoartele sale anuale de activitate, Comisia Europeană face bilanțul realizărilor concrete în privința reformelor înregistrate de țările incluse în politica europeană de vecinătate (PEV) în 2008 și identifică domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare. În cadrul unui document de strategie privind punerea în aplicare a PEV, prezentat astăzi, Comisia oferă o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate în 12 țări PEV. De asemenea, documentul subliniază impactul crizei financiare asupra țărilor respective și propune o serie de modalități prin care UE ar putea contribui la procesul de redresare a acestora. În pofida contextului dificil din 2008, marcat de dificultăți politice și economice și de o încetinire generală a ritmului reformelor, în special în domeniul guvernanței, țările partenere au realizat multe progrese în domenii importante de cooperare, cum ar fi contacte politice mult mai strânse, comerț intensificat, o mai strânsă cooperare în domeniul cercetării și inovării, o mai mare mobilitate a tinerilor etc. De asemenea, legăturile au fost substanțial consolidate prin două noi cadre regionale care completează relațiile bilaterale diferențiate: Uniunea pentru Mediterana și Parteneriatul estic. Documentul de strategie este însoțit de rapoarte de țară individuale pentru fiecare țară, completate de un Plan de acțiune al politicii europene de vecinătate[1], precum și de un raport sectorial.

„Anul 2008 a demonstrat în mod clar importanța strategică a politicii europene de vecinătate. Criza economică și financiară, conflictele violente din vecinătatea noastră și instabilitatea politică au cu toate un impact asupra securității și prosperității cetățenilor UE. Prin urmare, este în continuare foarte important ca UE să ofere vecinilor noștri un sprijin concret, punctual și credibil pentru a crea securitate reciprocă și a ne bucura împreună de prosperitate”, a afirmat Benita Ferrero-Waldner, comisar pentru relații externe și politica europeană de vecinătate.

În ciuda unui context general dificil (criza economică și financiară mondială, conflictul dintre Rusia și Georgia din august 2008, intervenția Israelului în Gaza din decembrie 2008/ianuarie 2009), relațiile UE cu vecinii săi s-au intensificat în 2008. Partenerii Europei au demonstrat progrese în privința reformei economiilor lor și a creării unor mai bune oportunități pentru societăților lor, prin eforturi de modernizare.

Benita Ferrero-Waldner a adăugat: „În pofida contextului internațional dificil din 2008, PEV a continuat să înregistreze rezultate și a fost consolidată și mai mult prin două noi inițiative: Uniunea pentru Mediterana și Parteneriatul estic. Partenerii noștri au realizat progrese substanțiale în domenii importante, cum ar fi comerțul, impozitarea și îmbunătățirea mediului de afaceri, însă trebuie să facă eforturi și mai mari în ceea ce privește reformele politice, buna guvernanță și drepturile omului. Prin urmare, PEV va continua să funcționeze drept instrumentul Uniunii Europene pentru încurajarea reformelor din imediata sa vecinătate.”

Consolidarea cooperării politice

 • Astfel cum au fost invitate să o facă, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina s-au aliniat marii majorități a declarațiilor în materie de politică externă și de securitate comună, adoptând o poziție comună cu UE pe scena internațională.
 • Comisia Europeană a co-prezidat o conferință a donatorilor pentru palestinieni (cu angajamente în valoare de 440 de milioane de euro în 2008) și sprijină stabilizarea politică și reconcilierea națională (reforma electorală) în Liban.
 • UE a jucat un rol crucial cu privire la încheierea acordului de încetare a focului în Georgia, în timpul conflictului armat cu Rusia, a sprijinit integritatea teritorială a Georgiei, a trimis fără întârziere observatori UE pe teren, a furnizat ajutor umanitar de urgență pentru persoanele strămutate intern și a sponsorizat discuțiile de la Geneva în vederea soluționării conflictului. CE a co-prezidat o conferință internațională a donatorilor pentru Georgia și a promis un ajutor în valoare de până la 500 de milioane de euro pentru perioada 2008­2010.

Stimularea integrării economice și schimburilor comerciale

 • Ucraina a aderat la Organizația Mondială a Comerțului și negociază cu UE un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător în contextul noului acord de asociere (primul acord de acest tip cu vecinii de la est).
 • Au fost definitivate studii de analiză a posibilității încheierii unor acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia și Armenia.
 • Au fost încheiate negocieri comerciale privind produsele agricole și pescărești cu Egipt și Israel, iar cu Maroc și Tunisia sunt în curs de desfășurare. Au început negocierile privind liberalizarea serviciilor și a stabilirii cu Egipt, Maroc și Tunisia.
 • UE este principalul partener comercial al țărilor PEV. În 2008, exporturile în UE au crescut, depășind 10%, în cazul Egiptului, Iordaniei, Libanului și Ucrainei.

Facilitarea eliberării vizelor și lupta împotriva migrației ilegale

 • La 1 ianuarie 2008 au intrat în vigoare acordurile de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie cu Ucraina și Republica Moldova.
 • În luna octombrie 2008 a fost lansat un dialog cu Ucraina privind vizele, în scopul instituirii unui regim fără vize, ca perspectivă pe termen lung. A fost consolidat un dialog cu Georgia, în vederea încheierii unor acorduri de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie și a lansării unui parteneriat pentru mobilitate, cu scopul facilitării migrației legale și al combaterii migrației ilegale. La mijlocul anului 2008 a fost lansat un astfel de parteneriat pentru mobilitate cu Republica Moldova.
 • Au fost aprofundate dialogul politic și cooperarea în probleme de securitate privind lupta împotriva migrației ilegale cu Maroc.
 • Tunisia și-a actualizat echipamentul și infrastructura pentru consolidarea controlului la frontiere și a introdus noi pașapoarte biometrice, însă în 2008, imigrația ilegală de origine tunisiană a crescut în mod semnificativ.

Cooperarea în domeniul justiției

 • Au fost îmbunătățite condițiile de formare a judecătorilor și procurorilor palestinieni prin crearea Institutului palestinian de formare judiciară, finanțat de CE. În Liban se pregătește formarea specializată a judecătorilor, procurorilor și grefierilor.
 • Comisia a pus autovehicule la dispoziția poliției civile palestiniene, sporindu-i semnificativ eficacitatea.
 • Georgia a înregistrat progrese semnificative în lupta împotriva corupției, precum și în ceea ce privește condițiile îmbunătățite de detenție și combaterea torturii și a relelor tratamente.
 • Noua legislație din Armenia privind refugiații și azilul are drept obiectiv apropierea de standardele UE și internaționale.

Noua etapă a cooperării în domeniul energiei

 • Au fost lansate negocieri privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, care include angajamente de convergență treptată cu normele UE privind piața internă a energiei.
 • Finanțarea UE este crucială pentru securitatea energetică nucleară a Ucrainei prin modernizarea reactoarelor de tip sovietic. CE continuă să sprijine financiar Armenia prin asigurarea unor standarde minime de siguranță în centrala nucleară de la Medzamor.
 • UE a semnat un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul energiei cu Egipt - un important producător de energie. Azerbaidjan este un partener strategic pentru UE în ceea ce privește petrolul și resursele de gaze caspice, atât în calitate de producător, cât și de țară de tranzit.
 • Israel, Autoritatea Palestiniană și Comisia Europeană au relansat cooperarea trilaterală în domeniul energiei „Solar for Peace” (Energie solară pentru pace), iar Autoritatea Palestiniană a elaborat planurile unei centrale solare în Ierihon.
 • Summit-ul Uniunii pentru Mediterana de la 13 iulie 2008 a confirmat Planul solar mediteraneean drept inițiativă prioritară a Uniunii pentru Mediterana: Procesul de la Barcelona.

Consolidarea rețelelor de transport

 • Acordul privind transportul aerian încheiat cu Maroc în 2007 a dus la o creștere a traficului cu 17% și a permis crearea a 52 de noi linii, precum și intrarea pe piață a 12 noi companii aeriene. Acest acord reduce tarifele și îmbunătățește oferta pentru turiști, contribuind totodată la dezvoltarea industriei turismului și la crearea de locuri de muncă. Au fost lansate negocieri privind încheierea unui acord similar cu Ucraina și sunt planificate alte negocieri cu Georgia.
 • S-au semnat acorduri orizontale privind transportul aerian cu Armenia, Israel și Iordania și au fost lansate negocieri privind acorduri euro-mediteraneene în materie de aviație cu Israel și Iordania.
 • În Caucazul de Sud a început reabilitarea liniei feroviare Erevan-Tbilisi (Armenia-Georgia).
 • Contribuții financiare provenite din Facilitatea de investiții pentru vecinătate sprijină proiecte cum ar fi: un tramvai la Rabat și construirea unor drumuri rurale în Maroc, modernizarea aeroportului din Chișinău și reabilitarea drumurilor din Republica Moldova.

În plus ...

 • CE sprijină financiar ONG-urile și autoritățile locale din Egipt, Georgia, Iordania, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Tunisia și Ucraina.
 • Sprijinul financiar pentru reforma sistemului de învățământ din Maroc are drept obiectiv reducerea analfabetismului (care afectează 38% din populație, în majoritate femei).
 • Condiția femeilor și protejarea drepturilor acestora au fost îmbunătățite în continuare în Iordania, Tunisia și Egipt.
 • Sprijinul din partea UE a permis instaurarea asigurării de sănătate obligatorii în Maroc și constituie un factor esențial în reforma sectorului sănătății în Republica Moldova.
 • Îmbunătățirea distribuirii apei în Iordania, finanțată de UE, răspunde nevoilor refugiaților irakieni din regiunea Zarqa.
 • Mecanismul comunitar de protecție civilă a fost mobilizat în 2008 pentru a sprijini Georgia după războiul cu Rusia și pentru a ajuta Ucraina și Republica Moldova să facă față unor inundații grave.
 • Israel (în calitate de membru asociat), Egipt, Iordania și Maroc, în special, au participat cu succes la primele cereri de propuneri din cadrul celui de-al 7-lea program-cadru de cercetare.
 • S-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de tineri din țările PEV care au participat la acțiunile de servicii pe bază de voluntariat în cadrul programului comunitar Tineretul în acțiune (+87,5%), precum și o creștere importantă în ceea ce privește schimburile de tineri și tineri lucrători (+23%).

Având la bază procesul de la Barcelona, Uniunea pentru Mediterana a revigorat relațiile Europei cu vecinii săi din sud. De asemenea, Comisia Europeană a propus un ambițios Parteneriat estic cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, care oferă un program amplu și ambițios de aprofundare a legăturilor UE cu aceste țări.

De asemenea, asistența UE oferită partenerilor din cadrul PEV s-a intensificat în 2008: a fost angajată o sumă de 1,71 miliarde de euro, comparativ cu 1,67 miliarde de euro în 2007.

Documente disponibile:

Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu privind punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2008 (Bruxelles, 23 aprilie 2009), rapoartele individuale de țară pentru Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Republica Moldova, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Tunisia și Ucraina, precum și raportul intermediar sectorial, sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Rapoarte care rezumă situația fiecărei țări:

Armenia MEMO/09/182

Azerbaidjan MEMO/09/183

Egipt MEMO/09/179

Georgia MEMO/09/184

Israel MEMO/09/185

Iordania MEMO/09/186

Liban MEMO/09/187

Maroc MEMO/09/188

Republica Moldova MEMO/09/180

Teritoriile Palestiniene Ocupate MEMO/09/181

Tunisia MEMO/09/178

Ucraina MEMO/09/189

Pentru informații suplimentare privind PEV:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Republica Moldova, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Tunisia și Ucraina.


Side Bar