Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/625

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2009

Η ΕΕ ενισχύει τους δεσμούς με τους γείτονές της και εξακολουθεί να στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις τους

Στις ετήσιες εκθέσεις προόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των συγκεκριμένων επιτευγμάτων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που επέτυχαν οι χώρες που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) κατά το έτος 2008, και προσδιορίζει τους τομείς όπου χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες. Σε ανακοίνωση για την εφαρμογή της ΕΠΓ που παρουσιάστηκε σήμερα, η Επιτροπή κάνει επισκόπηση των εξελίξεων σε 12 χώρες της ΕΠΓ. Εξάλλου υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε αυτές και προτείνει διάφορους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην διαδικασία ανάκαμψής τους. Παρά τις δυσχερείς συγκυρίες του 2008, που χαρακτηρίστηκαν από πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις και μια γενικότερη κάμψη τnς ώθησης των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων και στον χώρο της διακυβέρνησης, πολλά είναι τα επιτεύγματα που κατέγραψαν οι χώρες εταίροι σε βασικούς τομείς της συνεργασίας, όπως στενότερες πολιτικές επαφές, αυξημένες συναλλαγές, στενότερη συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία, μεγαλύτερη κινητικότητα των νέων, κλπ. Σημαντική ήταν επίσης η σύσφιγξη των δεσμών μέσω δύο νέων περιφερειακών πλαισίων που συμπληρώνουν τις διαφοροποιημένες διμερείς σχέσεις: την Ένωση για τη Μεσόγειο και την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Την ανακοίνωση συνοδεύουν ξεχωριστές εκθέσεις για κάθε χώρα με σχέδιο δράσης της ΕΠΓ[1] και μία έκθεση ανά τομέα.

Το 2008 κατέδειξε σαφώς τη στρατηγική σημασία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, βίαιες συγκρούσεις στη γειτονιά μας και η πολιτική αστάθεια, όλα έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ευμάρεια των πολιτών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, παραμένει σημαντικό για την ΕΕ να παρέχει απτή, στοχοθετημένη και αξιόπιστη στήριξη στους γείτονές μας ώστε να δημιουργούνται μερίσματα αμοιβαίας ασφάλειας και ευμάρειας", δήλωσε η κα Benita Ferrero-Waldner, επίτροπος αρμόδια για τις εξωτερικές σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Παρά τη γενικότερα δυσχερή συγκυρία (παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας τον Αύγουστο 2008, επέμβαση του Ισραήλ στη Γάζα τον Δεκέμβριο 2008/Ιανουάριο 2009), οι σχέσεις της ΕΕ με τους γείτονές της ενισχύθηκαν και άλλο κατά το 2008. Οι εταίροι της Ευρώπης σημείωσαν πρόοδο στη μεταρρύθμιση των οικονομιών τους και στην παροχή καλύτερων ευκαιριών στις κοινωνίες τους χάρη σε προσπάθειες εκσυγχρονισμού.

Η Benita Ferrero-Waldner πρόσθεσε: "Παρά το δύσκολο διεθνές πλαίσιο κατά το 2008, η ΕΠΓ εξακολούθησε να παράγει αποτελέσματα και ενισχύθηκε περαιτέρω με δύο νέες πρωτοβουλίες: την Ένωση για τη Μεσόγειο και την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Οι εταίροι μας σημείωσαν σημαντική πρόοδο σε βασικούς τομείς, όπως το εμπόριο, η φορολογία και καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, πρέπει όμως να καταβάλλουν σημαντικά μεγαλύτερες προσπάθειες όσον αφορά τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εκ τούτου, η ΕΠΓ θα εξακολουθήσει να δρα ως το μέσο της ΕΕ που θα ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις στην άμεση γειτονία της."

Ενισχύθηκε η πολιτική συνεργασία

 • Η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία ευθυγραμμίστηκαν με τις περισσότερες δηλώσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας με τις οποίες τους είχε ζητηθεί να ευθυγραμμιστούν, και υψώνουν από κοινού με την ΕΕ μία φωνή στον διεθνή χώρο.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπροέδευσε σε διάσκεψη χορηγών για τους Παλαιστίνιους (με ανάληψη δέσμευσης ύψους 440 εκατ. ευρώ το 2008), και στηρίζει την πολιτική σταθεροποίηση και την εθνική συμφιλίωση (εκλογική μεταρρύθμιση) στον Λίβανο.
 • Η ΕΕ διαδραμάτισε πρωταρχικό ρόλο στη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στην Γεωργία κατά την ένοπλη σύγκρουση με την Ρωσία, υποστήριξε την εδαφική της ακεραιότητα, έστειλε ταχύτατα παρατηρητές επί τόπου, παρέσχε άμεση ανθρωπιστική βοήθεια για τους μετατοπισθέντες εντός της χώρας πληθυσμούς, και υποστήριξε τις συνομιλίες στη Γενεύη για την επίλυση της διένεξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπροέδευσε σε διεθνή διάσκεψη χορηγών για την Γεωργία με ανάληψη δέσμευσης ύψους 500 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2010).

Τονώθηκε η οικονομική ένταξη και οι εμπορικές συναλλαγές

 • Η Ουκρανία προσχώρησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και διαπραγματεύεται με την ΕΕ μια σε βάθος και σφαιρική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας σύνδεσης (της πρώτης αυτού του είδους με ανατολικούς γείτονες).
 • Ολοκληρώθηκαν μελέτες σχετικά με την πιθανότητα υπογραφής μελλοντικής σε βάθος και σφαιρικής συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την Γεωργία και την Αρμενία.
 • Εμπορικές διαπραγματεύσεις για γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα ολοκληρώθηκαν με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, και συνεχίζονται με το Μαρόκο και την Τυνησία. Άρχισαν διαπραγματεύσεις για την ελευθέρωση των υπηρεσιών και της εγκατάστασης με την Αίγυπτο, το Μαρόκο και την Τυνησία.
 • Για τις χώρες της ΕΠΓ η ΕΕ αποτελεί τον κυριότερο εμπορικό εταίρο. Κατά το 2008 οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν με διψήφιους αριθμούς στην περίπτωση της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Ουκρανίας.

Διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης

 • Οι συμφωνίες διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και επανεισδοχής με την Ουκρανία και τη Μολδαβία τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008.
 • Τον Οκτώβριο 2008 εγκαινιάστηκε με την Ουκρανία διάλογος σχετικά με τις θεωρήσεις εισόδου με σκοπό την καθιέρωση ενός καθεστώτος άνευ υποχρέωσης θεώρησης εισόδου στο απώτερο μέλλον. Τονώθηκε διάλογος με την Γεωργία με στόχο τη σύναψη συμφωνιών για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και επανεισδοχής καθώς και τη σύναψη εταιρικής σχέσης κινητικότητας για να διευκολυνθεί η νόμιμη μετανάστευση και να παταχθεί η λαθρομετανάστευση. Μια τέτοια εταιρική σχέση κινητικότητας συνήφθη στη Μολδαβία στα μέσα του 2008.
 • Προχώρησε ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία ασφαλείας με το Μαρόκο για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης.
 • Η Τυνησία αναβάθμισε τον εξοπλισμό και τις υποδομές της για να ενισχύσει τον έλεγχο των συνόρων, και θέσπισε την έκδοση νέων βιομετρικών διαβατηρίων· παρόλα αυτά η λαθρομετανάστευση από Τυνησία αυξήθηκε σημαντικά το 2008.

Συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης

 • Βελτιώθηκαν οι συνθήκες επιμόρφωσης Παλαιστίνιων δικαστών και εισαγγελέων με την ίδρυση, χάρη σε χρηματοδότηση της ΕΕ, του Παλαιστινιακού Ιδρύματος δικαστικής επιμόρφωσης. Εξειδικευμένη επιμόρφωση για δικαστές, δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους ετοιμάζεται στον Λίβανο.
 • Η Επιτροπή προμήθευσε οχήματα στην Παλαιστίνια μη στρατιωτική αστυνομία, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά την αποτελεσματικότητά της.
 • Η Γεωργία σημείωσε σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς, τις βελτιωμένες συνθήκες κράτησης και την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης.
 • Η νέα νομοθεσία της Αρμενίας για τους πρόσφυγες και το άσυλο αποβλέπει στην προσέγγιση των προδιαγραφών της ΕΕ καθώς και των διεθνών προδιαγραφών.

Η ενεργειακή συνεργασία εισέρχεται σε νέα φάση

 • Εγκαινιάστηκαν διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Μολδαβίας και της Ουκρανίας στη συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, η οποία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τη σταδιακή σύγκλιση με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ.
 • Η χρηματοδότηση της ΕΕ είναι πρωταρχικής σημασίας για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας προκειμένου να αναβαθμιστούν οι σοβιετικού τύπου αντιδραστήρες. Η ΕΕ εξακολουθεί να παρέχει οικονομική βοήθεια στην Αρμενία για να εξασφαλιστούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας στο πυρηνικό εργοστάσιο του Medzamor.
 • Η ΕΕ υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας για ενεργειακή συνεργασία με την Αίγυπτο, σημαντική χώρα παραγωγής ενέργειας. Το Αζερμπαϊτζάν είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ όσον αφορά τους πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κασπία, τόσο ως χώρα παραγωγής όσο και ως χώρα διέλευσης.
 • Το Ισραήλ, η Παλαιστινιακή αρχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεκίνησαν την τριμερή συνεργασία για την ενέργεια “Solar for Peace” ("Ηλιακή ενέργεια για την ειρήνη"), και η Παλαιστινιακή αρχή ανάπτυξε σχέδια για εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας στην Ιεριχώ.
 • Η σύνοδος κορυφής της Ένωσης για την Μεσόγειο, στις 13 Ιουλίου 2008, υποστήριξε το Μεσογειακό σχέδιο ηλιακής ενέργειας ως πρωτοβουλία προτεραιότητας για την Ένωση για τη Μεσόγειο: διαδικασία της Βαρκελόνης.

Ενίσχυση των μεταφορικών συνδέσεων

 • Η συμφωνία αερομεταφορών με το Μαρόκο, που υφίσταται από το 2007, έχει οδηγήσει σε αύξηση της διακίνησης κατά 17% μέχρι στιγμής με τη δημιουργία 52 νέων γραμμών σύνδεσης και είσοδο στην αγορά 12 νέων αεροπορικών εταιρειών. Έτσι μειώνονται οι ναύλοι και βελτιώνεται η επιλογή των ταξιδιωτών, ενώ παράλληλα υποβοηθάται η οικοδόμηση της τουριστικής βιομηχανίας και ανοίγονται θέσεις απασχόλησης. Εγκαινιάστηκαν διαπραγματεύσεις για συμφωνία παρόμοιου τύπου με την Ουκρανία και προγραμματίζονται άλλες με την Γεωργία.
 • Οριζόντιες συμφωνίες αερομεταφορών υπογράφτηκαν με την Αρμενία, το Ισραήλ και την Ιορδανία, και εγκαινιάστηκαν διαπραγματεύσεις για ευρωμεσογειακές αεροπορικές συμφωνίες με τις δύο τελευταίες χώρες.
 • Στο νότιο Καύκασο εγκαινιάστηκε η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Yerevan και Tbilisi (Αρμενία - Γεωργία).
 • Οι χρηματοοικονομικές συνεισφορές από την επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας στηρίζουν έργα όπως το τραμ του Ραμπάτ και την κατασκευή αγροτικών δρόμων στο Μαρόκο, τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου του Chisinau και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στη Μολδαβία.

Και άλλα ...

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει οικονομικά ΜΚΟ και τοπικές αρχές στην Αίγυπτο, την Γεωργία, την Ιορδανία, τα κατεχόμενα εδάφη στην Παλαιστίνη, την Τυνησία και την Ουκρανία.
 • Η χρηματοοικονομική στήριξη για την μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στο Μαρόκο αποσκοπεί στη μείωση του αναλφαβητισμού (που ανέρχεται στο 38% του πληθυσμού, κατά κύριο λόγο γυναίκες).
 • Η θέση της γυναίκας και η προστασία των δικαιωμάτων της βελτιώθηκε περαιτέρω στην Ιορδανία, την Τυνησία και την Αίγυπτο.
 • Χάρη στη στήριξη της ΕΕ κατέστη δυνατή η θέσπιση της υποχρεωτικής υγειονομικής ασφάλισης στο Μαρόκο, και αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας στη Μολδαβία.
 • Η βελτίωση της ύδρευσης στην Ιορδανία με χρηματοδότηση της ΕΕ αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ιρακινών προσφύγων στην περιοχή της Zarqa.
 • Ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας κινητοποιήθηκε το 2008 για να βοηθήσει την Γεωργία μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία, και για να συνδράμει την Ουκρανία και τη Μολδαβία μετά τις τραγικές πλημμύρες.
 • Το Ισραήλ (ως συνδεδεμένο μέλος), η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Μαρόκο, ιδιαίτερα, συμμετείχαν επιτυχώς στις πρώτες προκηρύξεις στο πλαίσιο του 7ου ερευνητικού προγράμματος.
 • Υπήρξε σημαντική αύξηση ως προς τον αριθμό των νέων από χώρες της ΕΠΓ που συμμετείχαν σε εθελοντικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της κοινοτικής ενέργειας "Νεολαία εν δράσει" (+87.5%), καθώς και εμφανής αύξηση στις ανταλλαγές νέων και νέων εργαζομένων (+23%).

Με βάση τη διαδικασία της Βαρκελόνης, η Ένωση για τη Μεσόγειο προσέδωσε ανανεωμένη ώθηση στη σχέση της Ευρώπης με τους γείτονές της στον Νότο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης μια φιλόδοξη Ανατολική εταιρική σχέση με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, την Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, προσφέροντας ένα ευρύ και φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης για τη σύσφιγξη των δεσμών της ΕΕ με αυτές τις χώρες.

Η συνδρομή της ΕΕ με τους εταίρους της ΕΠΓ αυξήθηκε επίσης και το 2008: δεσμεύτηκαν 1,71 δισεκατ. ευρώ έναντι 1,67 δισεκατ. ευρώ κατά το 2007.

Διαθέσιμα έγγραφα:

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας το 2008 (Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2009) και μεμονωμένες εκθέσεις για τις χώρες (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Μολδαβία, κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης, Τυνησία και Ουκρανία), και ανά τομέα εκθέσεις προόδου ευρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Συνοπτικές σημειώσεις για την κατάσταση κάθε χώρες ευρίσκονται για
Αρμενία MEMO/09/182
Αζερμπαϊτζάν MEMO/09/183
Αίγυπτος MEMO/09/179
Γεωργία MEMO/09/184
Ισραήλ MEMO/09/185
Ιορδανία MEMO/09/186
Λίβανος MEMO/09/187
Μαρόκο MEMO/09/188
Μολδαβία MEMO/09/180
Κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης MEMO/09/181
Τυνησία MEMO/09/178
Ουκρανία MEMO/09/189

Περισσότερες πληροφορίες για ΕΠΓ

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Μολδαβία, Κατεχόμενα εδάφη Παλαιστίνης, Τυνησία και Ουκρανία.


Side Bar