Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

Bruselj, 23. aprila 2009

Okoljska konferenca o prihodnji politiki biotske raznovrstnosti EU v Atenah

V ponedeljek, 27. aprila, se bo v Atenah začela dvodnevna konferenca o prihodnji evropski politiki biotske raznovrstnosti z naslovom „Zaščita biotske raznovrstnosti – po letu 2010“. 230 delegatov iz vseh držav članic EU, predstavniki nevladnih organizacij, evropskih poslovnih združenj in organizacij ZN bodo razpravljali o sedanji politiki EU, prednostnih nalogah ter prihodnjih ukrepih v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Čeprav je bil dosežen pomemben napredek – npr. z vzpostavitvijo omrežja Natura 2000 – postaja vse bolj jasno, da se slabšanje ekosistemov in izumiranje vrst nadaljuje. Za dosego cilja EU, zaustavitve izgube biotske raznovrstnosti, je nujno, da se pri političnem in gospodarskem odločanju začne upoštevati dejanska vrednost biotske raznovrstnosti.

„Ekosistemi so osnova življenja na zemlji, zdaj pa se uničujejo bolj kot kadar koli prej“, je povedal komisar za okolje Stavros Dimas. „Jasno je, da je naša moralna dolžnost zaščititi naravo. Biotska raznovrstnost pa je tudi temelj za blaginjo ljudi. Ekosistemi zagotavljajo hrano in čisto vodo, uravnavajo podnebne razmere ter čistijo zrak. Narava je vir surovin in številnih najučinkovitejših zdravil. Sedanje politike za zaustavitev alarmantne izgube biotske raznovrstnosti kažejo pozitivne učinke, vendar niso kos obsegu problema. Nadaljevanje brez sprememb ni trajnostno, zato želimo s to konferenco ponovno opozoriti na nujnost zaustavitve izgube biotske raznovrstnosti v Evropi in drugod po svetu.“

Časovni načrt za prihodnjo politiko

Konferenca se bo začela s pregledom trenutnega stanja biotske raznovrstnosti v EU in drugod po svetu ter nadaljevala z razmišljanjem o prihodnosti. Na vzporednih sejah se bodo obravnavale različne teme: vplivi podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost, odziv industrije in podjetij, možne izboljšave omrežja Natura 2000, potreba po učinkovitejšem vključevanju vidikov biotske raznovrstnosti na drugih političnih področjih (kot npr. kmetijstvo, ribištvo, regionalni razvoj, prevoz, energija, trgovina in razvojna pomoč) ter potreba po vključevanju biotske raznovrstnosti in njene dejanske vrednosti v gospodarstvo in računovodstvo. Konferenca se bo končala s sintezo predlogov in „sporočilom iz Aten“, ki bo povzelo predloge za prihodnjo politiko biotske raznovrstnosti.

Etične in gospodarske zahteve

Zaščita biotske raznovrstnosti pomeni ohranitev odpornosti in vitalnosti naravnih ekosistemov zaradi njihove resnične vrednosti ter dobrin, ki jih nudijo družbi. Zato so zdravi ekosistemi naša najboljša obramba proti najhujšim vremenskim pojavom, povezanim s podnebnimi spremembami.

Vse bolj se priznava, da imajo dobrine, ki jih družba dobiva iz narave, zelo visoko vrednost in da je trajnostni človekov razvoj odvisen od stalne dobave teh dobrin. Vendar pa se njihova dejanska vrednost trenutno ne odraža v tržni ceni in političnem odločanju. Dokler ne bo rešen ta osnovni problem, se bo izgubljanje biotske raznovrstnosti nadaljevalo.

Drugi podatki:

Prenašanje po spletu, celoten program in več informacij o konferenci najdete na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Avdiovizualno gradivo za konferenco je na voljo na spletni strani:

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO/09/177


Side Bar