Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

Bruxelles, 23 aprilie 2009

Mediu: O conferință importantă referitoare la viitoarea politică a UE privind biodiversitatea începe la Atena

Luni, 27 aprilie, la Atena se va deschide o conferință de două zile referitoare la viitoarea politică europeană privind biodiversitatea intitulată „Protejarea biodiversității – după 2010”. Aproximativ 230 de delegați din toate statele membre ale UE, împreună cu reprezentanți ai ONG-urilor, ai întreprinderilor europene și ai organizațiilor Națiunilor Unite vor discuta actuala politică a UE privind conservarea biodiversității în UE pentru a identifica priorități în vederea unor acțiuni viitoare. Există tot mai multe dovezi că, deși au fost înregistrate progrese importante, prin instituirea rețelei Natura 2000, de exemplu, declinul ecosistemelor și speciilor continuă. Pentru îndeplinirea obiectivului UE de a pune capăt pierderii biodiversității, procesul de luare a deciziilor în domeniile politic și economic va trebui să țină cont de adevărata valoare a biodiversității.

„Ecosistemele sunt fundamentul vieții pe pământ, iar ritmul distrugerii lor este fără precedent”, a spus Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas. „Este de la sine înțeles că există obligația morală de a proteja natura. Dar biodiversitatea stă, de asemenea, la baza bunăstării umane. Ecosistemele asigură curățenia apei, purifică aerul, reglează clima și ne oferă hrană. Natura ne oferă materii prime și este originea celor mai eficace medicamente. Actualele politici menite a opri pierderea alarmantă a biodiversității au un efect pozitiv, dar nu sunt suficiente pentru a face față dimensiunii problemei. Menținerea situației actuale nu este sustenabilă, iar această conferință are drept obiectiv lansarea unor eforturi reînnoite pentru a opri pierderea biodiversității în Europa și nu numai.”

O foaie de parcurs pentru viitoarea politică

Conferința va începe cu o trecere în revistă a situației actuale a biodiversității în UE și nu numai, înainte de a privi spre viitor. Sesiunile paralele vor acoperi teme precum efectele schimbărilor climatice asupra biodiversității, răspunsul din partea industriei și întreprinderilor, posibilele îmbunătățiri ale rețelei Natura 2000, nevoia de a include în mod mai eficient aspectele legate de biodiversitate în alte domenii de politică (precum agricultura, pescuitul, dezvoltarea regională, transporturile, energia, comerțul și sprijinul pentru dezvoltare) și nevoia de a asigura includerea adevăratei valori a biodiversității în economie și în contabilitate. Conferința se va încheia cu sintetizarea recomandărilor și un „Mesaj de la Atena”, care va cuprinde sugestiile referitoare la viitoarea politică privind biodiversitatea.

Un imperativ etic și economic

Protejarea biodiversității înseamnă păstrarea rezistenței și vitalității ecosistemelor noastre naturale, nu doar pentru valoarea lor intrinsecă, ci și pentru beneficiile pe care le aduc societății umane. Așadar, ecosistemele sănătoase constituie cea mai bună apărare a noastră împotriva fenomenelor meteorologice extreme asociate cu schimbările climatice.

Este tot mai recunoscut faptul că beneficiile pe care societatea umană le obține din natură au o valoare foarte mare și că dezvoltarea umană durabilă depinde de furnizarea, în continuare, a acestor beneficii. Totuși, adevărata valoare a acestor beneficii nu se reflectă în prezent nici în prețul de piață al acestora, nici în deciziile politice. Până nu se rezolvă acest neajuns, pierderea biodiversității va continua.

Informații suplimentare:

Pentru difuzarea în direct pe Internet, programul complet și detalii suplimentare privind conferința, accesați:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Materialele audiovizuale referitoare la conferință pot fi descărcate de la adresa:

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO/09/177


Side Bar