Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

Bruksela, 23 kwietnia 2009 r.

Środowisko naturalne: w Atenach rozpoczyna obrady wielka konferencja na temat przyszłości różnorodności biologicznej w UE

„Ochrona bioróżnorodności po roku 2010” (Biodiversity Protection – Beyond 2010) – pod takim hasłem w poniedziałek, 27 kwietnia w Atenach zaczyna obrady dwudniowa konferencja na temat przyszłości bioróżnorodności w UE. Około 230 uczestników reprezentujących wszystkie państwa członkowskie UE wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, sfer biznesu europejskiego i organizacji pod egidą ONZ zbiera się, by omówić obecny kształt unijnej polityki ochrony bioróżnorodności, wskazując jednocześnie priorytety dla przyszłych działań. Mimo znacznych postępów – poczynionych choćby dzięki zbudowaniu sieci Natura 2000 – coraz więcej jest niezbitych dowodów na degradację ekosystemów i wymieranie kolejnych gatunków fauny i flory. Spełnienie celu, jaki stawia sobie UE, polegającego na powstrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej wymaga uwzględnienia, w trakcie podejmowania decyzji politycznych oraz gospodarczych, rzeczywistej wartości bioróżnorodności.

„Mamy dziś do czynienia z bezprecedensowym tempem niszczenia ekosystemów, które stanowią podstawę życia na naszej planecie” – przypomniał komisarz ds. środowiska Stavros Dimas. „Powszechnie wiadomo, że ochrona przyrody jest obowiązkiem moralnym. Bioróżnorodność jest przecież podstawą naszego dobrobytu. Ekosystemy są źródłem czystej wody i powietrza, regulują nasz klimat i dostarczają nam pożywienia. Większość tak potrzebnych nam surowców jest dziełem natury, podobnie jak wiele najskuteczniejszych znanych leków. Prowadzona obecnie polityka powstrzymywania wysoce niepokojących strat bioróżnorodności wywiera korzystny wpływ, który nie jest jednak wystarczający wobec imponującej skali wyzwania. Nie sposób utrzymać dłużej tempa i rozmachu działalności, do jakich przywykliśmy; właśnie dlatego celem tej konferencji jest podjęcie nowych wysiłków na rzecz powstrzymania postępującej utraty bioróżnorodności w samej Europie i poza jej granicami.”

Zarys planu polityki przyszłości

Na początku konferencji przewidziano przegląd aktualnego stanu bioróżnorodności w UE i poza jej granicami, aby następnie omówić widoki na przyszłość. Prace w równoległych grupach tematycznych będą dotyczyły wpływu zmian klimatu na bioróżnorodność, reakcji przemysłu i biznesu, możliwości usprawnienia sieci Natura 2000, potrzeby skuteczniejszego wprowadzenia spraw bioróżnorodności do założeń innych dziedzin polityki (takich jak rolnictwo, rybołówstwo, rozwój regionalny, transport, energetyka, handel i pomoc na rzecz rozwoju), a także konieczności zadbania, by ekonomia i księgowość odzwierciedlały rzeczywistą wartość bioróżnorodności. Planowanym zwieńczeniem konferencji ma być podsumowanie zaleceń i ogłoszenie „Przekazu z Aten”, w którym zawarte zostaną zalecenia dla przyszłej polityki w sferze bioróżnorodności.

Imperatyw etyczny i ekonomiczny

Ochrona bioróżnorodności polega na ochronie bezpieczeństwa i żywotności naturalnych ekosystemów – zarówno przez wzgląd na ich immanentne wartości, jak i z uwagi na korzyści, jakie one niosą dla ludzkości. Zdrowe ekosystemy są zatem najpewniejszą ochroną przed katastrofalnymi zjawiskami meteorologicznymi wywołanymi przez zmiany klimatu.

Coraz szerzej upowszechnia się przekonanie o nieocenionej wartości przyrody – nie tylko jako podstawowego źródła korzyści dla ogółu ludzkości, ale również zasobów, od których trwałości zależy nasz dalszy pomyślny i zrównoważony rozwój. Rzeczywista wartość czerpanych przez nas korzyści nie znajduje jednak odzwierciedlenia ani w wartości rynkowej, ani w decyzjach politycznych. Dopóki nie uporamy się z tym podstawowym brakiem, nic nie powstrzyma dalszej utraty bioróżnorodności.

Bliższe informacje:

Internetowa transmisja obrad, pełny program i bliższe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Materiały naukowe z konferencji w formie audiowizualnej są dostępne na stronie:

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO/09/177


Side Bar