Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

Brussel, 23 april 2009

Milieu: grote conferentie over het biodiversiteitsbeleid van de EU in Athene

Op maandag 27 april wordt in Athene een tweedaagse conferentie "Bescherming van de biodiversiteit na 2010" over het toekomstige Europese beleid op het gebied van biodiversiteit geopend. Zo'n 230 afgevaardigden uit alle EU-lidstaten zullen samen met vertegenwoordigers van NGO's, het Europese bedrijfsleven en VN-organisaties het huidige EU-beleid betreffende het behoud van de biodiversiteit in de Unie bespreken en prioriteiten voor toekomstige acties vaststellen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ondanks de behoorlijke vooruitgang die is geboekt, bijvoorbeeld met de totstandbrenging van het Natura 2000-netwerk, ecosystemen en soorten achteruit blijven gaan. Om te voldoen aan de doelstelling van de EU om het verlies aan biodiversiteit tot staan te brengen, zal bij de politieke en economische besluitvorming rekening moeten worden gehouden met de werkelijke waarde van biodiversiteit.

"Ecosystemen vormen de basis voor het leven op aarde en ze worden in een ongekend snel tempo vernietigd", aldus milieucommissaris Stavros Dimas. "Iedereen is het erover eens dat het onze morele plicht is de natuur te beschermen. Maar biodiversiteit is ook fundamenteel voor het menselijk welzijn. Ecosystemen zorgen voor schoon water, zuiveren onze lucht, regelen het klimaat en voorzien ons van voedsel. De natuur levert ons grondstoffen en ligt aan de basis van veel van onze meest werkzame geneesmiddelen. De huidige beleidsmaatregelen waarmee een halt moet worden toegeroepen aan het alarmerende verlies aan biodiversiteit hebben een positief effect maar staan niet in verhouding tot de omvang van de uitdaging. Een voortzetting van het huidige beleid is geen duurzame optie en daarom wil deze conferentie een nieuwe impuls geven om het verlies van biodiversiteit in Europa en daarbuiten tot staan te brengen."

Een stappenplan voor toekomstig beleid

In de conferentie wordt eerst een overzicht gegeven van de huidige toestand van de biodiversiteit in de EU en vervolgens wordt een blik op de toekomst geworpen. In parallelle werkgroepen worden onderwerpen behandeld als de gevolgen van klimaatverandering voor de biodiversiteit, de reactie van industrie en bedrijfsleven, mogelijke verbeteringen van het Natura-2000-netwerk, de behoefte aan een betere integratie van biodiversiteitsoverwegingen in andere beleidsgebieden (zoals landbouw, visserij, regionale ontwikkeling, vervoer, energie, handel en ontwikkelingshulp) en de noodzaak te waarborgen dat de echte waarde van biodiversiteit in aanmerking wordt genomen in de economische en boekhoudkundige systemen. De conferentie wordt afgesloten met een samenvatting van de aanbevelingen en een "bericht uit Athene" met suggesties voor het toekomstige biodiversiteitsbeleid.

Een ethische en economische verplichting

Bij de bescherming van de biodiversiteit is het zaak onze natuurlijke ecosystemen weerbaar en vitaal te houden vanwege zowel hun intrinsieke waarde als hun voordelen voor onze samenleving. Gezonde ecosystemen vormen daarom onze beste verdediging tegen de extreme weersomstandigheden waarmee de klimaatverandering gepaard gaat.

Steeds vaker wordt erkend dat de voordelen die de natuur de menselijke samenleving te bieden heeft, uiterst waardevol zijn en dat de verdere ontwikkeling van de mens staat of valt met de mate waarin wij die voordelen kunnen blijven benutten. De echte waarde daarvan komt momenteel echter niet tot uiting in de marktprijs noch in de politieke besluitvorming. Zolang dit basismankement niet wordt aangepakt, zal de biodiversiteit achteruit blijven gaan.

Voor meer informatie:

Voor webstreaming, het volledige programma en meer informatie over de conferentie, gelieve het volgende internetadres te raadplegen:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Audiovisueel materiaal voor de conferentie kan worden gedownload van:

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO/09/177


Side Bar