Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

Briuselis, 2009 m. balandžio 23 d.

Aplinka. Atėnuose prasideda svarbi konferencija dėl būsimos ES biologinės įvairovės politikos

Pirmadienį, balandžio 27 d., Atėnuose prasidės dviejų dienų konferencija „Biologinės įvairovės apsauga po 2010 m.“ dėl būsimos Europos biologinės įvairovės politikos. Apie 230 delegatų iš visų ES valstybių narių kartu su NVO, Europos verslo ir JT atstovais nagrinės dabartinę ES biologinės įvairovės apsaugos politiką ir nustatys ateities veiksmų prioritetus. Yra vis daugiau požymių, kad nepaisant pasiektos didelės pažangos, pavyzdžiui, sukūrus „Natura 2000“ tinklą, ekosistemų padėtis blogėja, o rūšių įvairovė mažėja. Kad būtų pasiektas ES tikslas – sustabdyti biologinės įvairovės nykimą – reikės atsižvelgti į tikrąją biologinės įvairovės vertę priimant politinius ir ekonominius sprendimus.

„Ekosistemos yra gyvybės žemėje pagrindas, bet jos naikinamos precedento neturinčiu greičiu“, – pasakė už aplinką atsakingas Komisijos narys Stavros Dimas. „Gerai suvokiama, kad turime moralinę prievolę saugoti gamtą. Tačiau biologinė įvairovė taip pat yra žmonių gerovės pagrindas. Ekosistemos užtikrina vandens švarą, valo orą, reguliuoja klimatą ir teikia mums maisto. Gamta suteikia mums žaliavų ir yra daugelio veiksmingiausių vaistų šaltinis. Dabartinė politika, skirta nerimą keliančiam biologinės įvairovės nykimui stabdyti, duoda teigiamų rezultatų, bet ji yra nepakankama palyginti su problemos mastu. Įprastinė veikla neužtikrina tvarumo ir šios konferencijos tikslas – iš naujo imtis stabdyti biologinės įvairovės nykimą Europoje ir už jos ribų.“

Būsimos politikos planas

Prieš kalbant apie ateitį konferencijos pradžioje bus pateikta biologinės įvairovės būklės ES ir už jos ribų naujausia apžvalga. Lygiagrečiai vyksiančiuose renginiuose bus kalbama tokiomis temomis: klimato pokyčių poveikis biologinei įvairovei, pramonės ir verslo atsakas, galimi „Natūra 2000“ tinklo patobulinimai, poreikis veiksmingiau įtraukti biologinės įvairovės klausimus į kitas politikos sritis (pvz., žemės ūkio, žuvininkystės, regioninės plėtros, transporto, energetikos, prekybos ir vystymosi pagalbos) ir poreikis užtikrinti, kad tikroji biologinės įvairovės vertė būtų įtraukta į ekonomikos ir apskaitos sritis. Konferencijos pabaigoje bus parengta rekomendacijų santrauka ir „Pranešimas iš Atėnų“, kuriame bus apibendrintos būsimos biologinės įvairovės politikos pasiūlymai.

Etikos ir ekonomikos būtinoji sąlyga

Saugoti biologinę įvairovę reiškia išlaikyti natūralių ekosistemų atsparumą ir gyvybingumą tiek dėl jų vidinės vertės, tiek dėl naudos žmonijai. Todėl sveikos ekosistemos yra geriausia apsauga nuo gaivališkų orų, siejamų su klimato pokyčiais.

Vis labiau pripažįstama, kad nauda, kurią žmonija gauna iš gamtos, yra labai vertinga, o tvarus žmonijos vystymasis nuolat priklauso nuo tos naudos. Tačiau šios naudos tikrosios vertės šiuo metu nematyti nei iš jos rinkos kainos, nei iš politinių sprendimų. Kol nebus išspręstas šis pagrindinis probleminis klausimas, biologinė įvairovė ir toliau mažės.

Daugiau informacijos

Internetinė transliacija, visa programa ir išsamesnė informacija adresu

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Konferencijos garso ir vaizdo medžiagą galima parsisiųsti iš

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO/09/177


Side Bar