Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

Bryssel 23. huhtikuuta 2009

Ateenassa merkittävä konferenssi EU:n tulevasta biodiversiteettipolitiikasta

Ateenassa käynnistyy maanantaina 27. huhtikuuta kaksipäiväinen konferenssi ”Biodiversity Protection – Beyond 2010”, jossa käsitellään biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä EU:n tulevia toimia. Konferenssiin odotetaan noin 230 osanottajaa kaikista EU:n jäsenvaltioista sekä kansalaisjärjestöjen, eurooppalaisten yritysten ja YK:n järjestöjen edustajia. Konferenssissa keskustellaan EU:n nykyisistä toimista biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä pohditaan tulevien toimien prioriteetteja. On saatu yhä enemmän todisteita siitä, että vaikka merkittävää edistystä on tapahtunut – esimerkiksi Natura 2000 -verkoston perustamisen myötä – ekosysteemien ja lajien häviäminen jatkuu. Jotta biologisen monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämistä koskeva EU:n tavoite voitaisiin saavuttaa, on poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden todellinen arvo.

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Stavros Dimasin mielestä ekosysteemit ovat elämän perusta maapallolla. Valitettavasti ne tuhoutuvat ennennäkemätöntä vauhtia. Dimas sanoi: ”Yleisesti hyväksytään se, että ihmisillä on moraalinen velvollisuus suojella luontoa. Biologinen monimuotoisuus on kuitenkin myös ihmisten hyvinvoinnin perusta. Ekosysteemit tarjoavat meille puhdasta vettä ja ruokaa. Ne myös puhdistavat ilmaa sekä sääntelevät ilmastoa. Luonnosta ihmiset saavat raaka-aineita ja sieltä ovat peräisin myös monet tehokkaimmista lääkeaineista. Nykyisillä toimilla pyritään pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden hälyttävän nopea häviäminen. Toimilla on saavutettu myönteisiä tuloksia, mutta ne eivät ole vielä riittäviä tähän valtavaan haasteeseen vastaamiseksi. Nykyiset toimet eivät siis ole ympäristön kannalta riittäviä, ja tässä konferenssissa onkin tarkoitus käynnistää uusia toimia biologisen monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi Euroopassa ja muualla.”

Tulevien toimien suunta

Konferenssin aluksi annetaan ajantasaista tietoa biologisen monimuotoisuuden tilasta EU:ssa ja muualla. Sen jälkeen tarkastellaan tulevia toimia. Samanaikaisissa istunnoissa käsitellään seuraavia aiheita: ilmastonmuutoksen vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen, teollisuuden ja yritysten toimet, Natura 2000 -verkoston kehittämistoimet, tarve sisällyttää biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät näkökohdat aikaisempaa tehokkaammin muihin politiikan osa-alueisiin (kuten maatalouteen, kalastukseen, aluekehitykseen, liikenteeseen, energiaan, kauppaan ja kehitysapuun) ja tarve varmistaa, että biologisen monimuotoisuuden todellinen arvo huomioidaan taloudessa ja kustannuslaskennassa. Konferenssin päätteeksi annetaan suosituksia sekä hyväksytään julkilausuma, jossa esitetään ehdotukset biologisen monimuotoisuuden suojeluun liittyviksi tuleviksi toimiksi.

Eettinen ja taloudellinen välttämättömyys

Biologisen monimuotoisuuden suojelussa on kyse luontomme ekosysteemien kestävyyden ja elinkyvyn suojelemisesta sekä niiden luontaisen arvon että niiden yhteiskunnalle tuottamien hyötyjen takia. Terveet ekosysteemit ovat siten paras suojamme ilmastonmuutokseen liittyviä äärimmäisiä sääilmiöitä vastaan.

Yhä enenevässä määrin tunnustetaan, että yhteiskunnan luonnolta saamien hyötyjen arvo on erittäin suuri ja että ihmiskunnan kestävä kehitys riippuu näiden hyötyjen keskeytyksettömästä saannista. Näiden hyötyjen todellinen arvo ei kuitenkaan tällä hetkellä näy markkinahinnoissa eikä poliittisessa päätöksenteossa. Jos tätä puutetta ei korjata, biologisen monimuotoisuuden häviäminen jatkuu.

Lisätiedot:

Suoratoistolähetys, konferenssin koko ohjelma ja lisätietoja verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Konferenssiin liittyvää audiovisuaalista aineistoa voi ladata verkkosivulta:

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO/09177


Side Bar