Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

Brüssel, 23. aprill 2009

Keskkond: Ateenas avatakse suur ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitika konverents

Esmaspäeval, 27. aprillil avatakse Ateenas kahepäevane konverents teemal „Bioloogilise mitmekesisuse kaitse pärast 2010. aastat”, kus arutletakse Euroopa bioloogilise mitmekesisuse poliitika tuleviku üle. Ligikaudu 230 delegaati kõigist ELi liikmesriikidest koos valitsusväliste organisatsioonide, Euroopa ettevõtjate ja ÜRO organisatsioonide esindajatega arutavad ELi praegust bioloogilise mitmekesisuse säilitamise poliitikat ja teevad kindlaks tulevaste meetmete prioriteedid. Üha rohkem on tõendeid selle kohta, et kuigi näiteks Natura 2000 võrgu loomisega on tehtud märgatavaid edusamme, jätkub ökosüsteemide ja liikide kadumine. Selleks et saavutada ELi eesmärk ja peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, tuleb poliitiliste ja majandusalaste otsuste tegemisel võtta arvesse bioloogilise mitmekesisuse tõelist väärtust.

„Ökosüsteemid on kogu Maal leiduva elu alus, kuid neid hävitatakse enneolematus tempos,” sõnas keskkonnavolinik Stavros Dimas. „Kõik saavad aru, et looduse kaitsmine on meie moraalne kohus. Kuid bioloogiline mitmekesisus on aluseks ka inimeste heaolule. Ökosüsteemid tagavad puhta vee ja puhta õhu, reguleerivad kliimat ja annavad meile toitu. Loodusest saame toormaterjale ja suure hulga kõige tõhusamatest ravimitest. Praegused tegevuspõhimõtted bioloogilise mitmekesisuse muret tekitava vähenemise peatamiseks mõjuvad küll positiivselt, kuid ei ole probleemi ulatust arvestades piisavad. Praeguse olukorra jätkumine ei ole säästev ning konverentsi eesmärk ongi anda hoogu uutele jõupingutustele, et peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine Euroopas ja mujal.”

Tulevase poliitika teekaart

Konverentsi alguses antakse ülevaade bioloogilise mitmekesisuse hetkeolukorrast ELis ja mujal, seejärel hakatakse arutlema tuleviku üle. Paralleelselt toimuvad istungid hõlmavad järgmisi teemasid: kliimamuutuse mõju bioloogilisele mitmekesisusele, tagasiside tööstus- ja ettevõtlusringkondadelt, Natura 2000 võrgu võimalik täiustamine, vajadus kaasata bioloogilise mitmekesisuse kaalutlusi teistesse poliitikavaldkondadesse (nt põllumajandus, kalandus, regionaalareng, transport, energeetika, kaubandus ja arenguabi), ning vajadus tagada bioloogilise mitmekesisuse tõelise väärtuse arvessevõtmine majanduses ja raamatupidamises. Konverentsi lõpetavad soovitused ja „Ateena sõnum”, milles võetakse kokku ettepanekud bioloogilise mitmekesisuse tulevase poliitika kujundamiseks.

Eetiline ja majanduslik möödapääsmatus

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse tähendab meie looduslike ökosüsteemide vastupidavuse ja elujõu säilitamist nii nende endi pärast kui ka hüvede nimel, mida need inimühiskonnale pakuvad. Tugevad ökosüsteemid on seepärast parim kaitse kliimamuutusega seotud ekstreemsete ilmastikunähtuste vastu.

Üha enam tunnistatakse, et loodusest inimkonnale tulenevad hüved on ülimalt väärtuslikud ja et säästev inimareng sõltub nende hüvede kättesaadavuse jätkumisest. Siiski ei kajastu nende hüvede tõeline väärtus nende turuhinnas ega poliitiliste otsuste tegemises. Kuni seda olulist vajakajäämist ei lahendata, jätkub bioloogilise mitmekesisuse vähenemine.

Lisateave:

Veebistriiming konverentsilt, samuti kogu programm ja täiendav teave on kättesaadavad järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Konverentsi audiovisuaalsed materjalid on allalaaditavad järgmiselt aadressilt:

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO/09/177


Side Bar