Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/624

Bruxelles, den 23. april 2009

Miljø: stor konference om EU's fremtidige biodiversitetspolitik åbner i Athen

En todages konference om EU's fremtidige biodiversitetspolitik med titlen "Biodiversity Protection – Beyond 2010" åbner i Athen mandag den 27. april. Omkring 230 delegerede fra alle EU's medlemsstater og repræsentanter for ngo'er, det europæiske erhvervsliv og FN-organisationer vil drøfte den nuværende EU-politik for bevarelse af EU's biologiske mangfoldighed og opstille prioriterede mål for den fremtidige indsats. Der er stigende tegn på, at selv om der er gjort store fremskridt – f.eks. med oprettelsen af Natura 2000-netværket – fortsætter økosystemernes og arternes tilbagegang. For at opfylde EU's mål om at standse tabet af biodiversitet vil det være nødvendigt, at der i den politiske og økonomiske beslutningsproces tages hensyn til biodiversitetens reelle værdi.

"Økosystemerne er grundlaget for alt liv her på jorden, og de ødelægges i et hidtil uhørt tempo", sagde miljøkommissær Stavros Dimas. "Der er almindelig forståelse for, at vi er moralsk forpligtet til at beskytte naturen. Men biodiversiteten danner også grundlaget for den menneskelige velfærd. Økosystemerne sikrer rent vand, renser vores luft, regulerer klimaet og forsyner os med fødevarer. Naturen forsyner os med råvarer og leverer grundmaterialet til mange af vores mest effektive lægemidler. Den nuværende politik for at bremse det foruroligende tab af biodiversitet har positive virkninger, men er ikke tilstrækkelig i forhold til udfordringens omfang. At ignorere problemet er ikke holdbart, så denne konference har til formål at igangsætte en fornyet indsats for at bremse tabet af biodiversitet i Europa og den øvrige verden."

En køreplan for den fremtidige politik

Konferencen indledes med at give et ajourført overblik over biodiversitetens tilstand i EU og den øvrige verden, inden den vender sig mod fremtiden. Der vil blive afholdt parallelle møder om emner som klimaændringernes virkninger på biodiversiteten, reaktionen fra industrien og det øvrige erhvervsliv, mulige forbedringer af Natura 2000-netværket, behovet for i højere grad at inkludere biodiversitetshensyn i politikken på andre områder (f.eks. landbrug, fiskeri, regionaludvikling, transport, energi, handel og udviklingsbistand) og behovet for at sikre, at der opereres med biodiversitetens reelle værdi i økonomien og i regnskaber. Konferencen munder ud i et antal henstillinger og et "budskab fra Athen", der samler alle forslagene til en fremtidig biodiversitetspolitik.

En tvingende etisk og økonomisk nødvendighed

Beskyttelse af biodiversiteten drejer sig om at bevare modstandsdygtigheden og livskraften i vores naturlige økosystemer, ikke kun på grund af den værdi, de repræsenterer i sig selv, men også på grund af de fordele, de betyder for vores samfund. Sunde økosystemer er vores bedste forsvar mod de værste af de ekstreme vejrforhold, som klimaændringerne forårsager.

Der er en stigende erkendelse af, at de fordele, som vores samfund får fra naturen, er af meget høj værdi, og at en bæredygtig udvikling for mennesket står og falder med, at disse fordele fortsat står til disposition. Den reelle værdi af disse fordele er imidlertid i den aktuelle situation hverken afspejlet i deres markedsværdi eller i den politiske beslutningstagning. Indtil der rådes bod på denne grundlæggende fejl, vil der fortsat forekomme tab af biodiversitet.

Yderligere oplysninger:

Webstreaming, det fulde program og flere oplysninger om konferencen kan hentes på:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/index_en.htm

Audiovisuelt materiale til konferencen kan downloades fra:

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=678821884&email=718eed88b029b1b19ecaae149b9e5d19

MEMO/09/177:


Side Bar