Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/620

Strasbourg den 22 april 2009

Roamingkostnaden för sms, mobilsamtal och datatjänster sänks den 1 juli

Från och med den 1 juli kommer ett sms som skickas mellan olika länder i EU att kosta 0,11 euro, i stället för som nu 0,28 euro. Nu behöver konsumenterna inte längre befara ”räkningschocker” efter att ha laddat ner en bild eller en film på sin mobil när de reser inom EU. Detta är följden av att Europaparlamentet i dag, vid sin plenarsession i Strasbourg, med stor majoritet röstade för de nya EU-regler för SMS- och dataroaming som föreslogs av EU-kommissionen i september 2008 (IP/08/1386). Parlamentet röstade också för ytterligare sänkta kostnader för mobilsamtal mellan olika EU-länder. Det nuvarande avgiftstaket för ett mobilsamtal som rings från utlandet kommer successivt att sänkas från 0,46 till 0,35 euro i juli 2011, och för samtal som tas emot i utlandet sänks taket från 0,22 till 0,11 euro. Dessutom måste mobiloperatörerna debitera samtalskostnaden per sekund senast från och med den 31:a sekunden. Detta innebär slutet för den nuvarande situationen där konsumenterna kan överdebiteras med upp till 24 %. Eftersom EU:s ministrar i rådet (telekommunikation) redan har sagt sig stödja de nya roamingreglerna, innebär dagens omröstning att de nya reglerna kan träda i kraft lagom till sommarsemestern. Europas konsumenter väntas spara upp till 60 % av kostnaden för att använda mobiltelefonen utomlands i EU.

Jag välkomnar det starka stöd som Europaparlamentet i dag har lämnat till kommissionens förslag om att skapa en gemensam telekommarknad för alla européer, oavsett om de passerar en gräns som turister eller som affärsresenärer”, säger José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande. ”Efter denna omröstning är Europa världens klart mest attraktiva kontinent för mobilanvändare. Jag räknar med att detta mycket snabbt leder till en ännu starkare tillväxt för mobila datatjänster inom EU.”

Dagens omröstning innebär slutet för de orimligt höga priserna för mobilanvändning i Europa”, säger Viviane Reding som är EU-kommissionär för telekommunikation. Tack vare det starka stödet från Europaparlamentet och rådet kunde de nya reglerna antas rekordsnabbt på bara sju månader. Lagom till sommarsemestern kan Europas invånare nu se den gränslösa inre marknaden på sina telefonräkningar.

I tider av ekonomisk nedgång är ökad köpkraft hos konsumenterna en viktig faktor för snabb återhämtning”, säger Meglena Kuneva, kommissionär för konsumentfrågor. ”Därför kommer dagens omröstning att stärka konsumenterna och ytterligare främja mobilanvändningen inom EU.

De nya reglerna för roaming inom EU som Europaparlamentet antar i dag innebär följande:

  • Högsta avgiften för att skicka ett sms från utlandet sänks till 0,11 euro (exkl. moms), att jämföra med det nuvarande genomsnittet på 0,28 euro (i Nederländerna och Portugal ligger priserna över 0,35 euro per sms).
  • Kraftigt sänkta avgifter för dataroaming (kostnaden för att surfa på nätet eller ladda ner filmer med en mobiltelefon när man är utomlands), genom att det införs ett tak för grossisttaxan på 1 euro per nedladdad megabyte, att jämföra med ett genomsnittspris på 1,68 euro per megabyte, där de dyraste länderna är Irland (6,82 euro), Grekland (5,30 euro) och Estland (5,10 euro). Avgiftstaket kommer att sänkas till 0,80 euro 2010 och till 0,50 euro 2011.
  • Konsumenterna skyddas från ”räkningschocker” genom att man kan välja en avstängningsfunktion som träder in när räkningen uppgår till 50 euro, eller ett högre belopp om kunden så väljer. Operatörerna ska införa dessa system senast i mars 2010. En tysk konsument som hade laddat ner ett tv-program när han var i Frankrike fick för en kort tid sedan en räkning på 46 000 euro.
  • Ytterligare sänkta avgiftstak för mobilsamtal utomlands. Avgiftstaken ligger nu på 0,46 euro för samtal som rings och 0,22 euro för samtal som tas emot i utlandet, men taken kommer att sänkas till 0,43 för ringda samtal och 0,19 euro för mottagna samtal den 1 juli 2009, till 0,39 resp. 0,15 euro den 1 juli 2010 och till 0,35 resp. 0,11 euro den 1 juli 2011 (alla priser per minut och exkl. moms).
  • Det införs en princip om debitering per sekund efter de första 30 sekunderna för ringda samtal och från och med den första sekunden för samtal som tas emot utomlands. För närvarande betalar konsumenterna cirka 20 % mer än den faktiska samtalstiden när de ringer eller tar emot samtal.

Till följd av dagens omröstning i parlamentet kommer EU:s nya roamingförordning att bli direkt tillämplig lag i alla 27 EU-medlemsstater den 1 juli 2009.

De nya roamingreglerna, som är ett tillägg till den första EU-förordningen om roaming av mobilsamtal som antogs 2007 (IP/07/870), kommer att gälla till och med sommaren 2012. Europaparlamentet har begärt att kommissionen ska lämna en ny rapport om hur de nya reglerna fungerar sommaren 2010. Kommissionen kan sedan vid behov föreslå ytterligare regler i slutet av juni 2011. ”EU kommer noggrant att följa roamingmarknadens utveckling under de kommande tre åren”, säger kommissionär Viviane Reding. Jag hoppas verkligen att mobilindustrin förstår budskapet. De är de som nu har ansvaret för att visa att det kan finnas en sund konkurrens på roamingmarknaden. Det bästa beviset på detta vore om attraktiva roamingpaket för röstsamtal och datatjänster snabbt lanseras på marknaden.

Bakgrund:

Sedan den nuvarande EU-kommissionen tillträdde har användningen av mobiltelefoni i EU ökat från 84,6 % till 119 % av befolkningen (IP/09/473).

EU:s telekommarknad omfattar 500 miljoner potentiella användare av fast och mobil telefoni, bredbandstjänster via Internet och mobila datatjänster. I avsikt att lösa strukturella problem som rör konkurrens och konsekvent lagstiftning inom denna marknad och för att stimulera till nya investeringar väntas Europaparlamentet vid sin plenarsession i maj rösta om en större reform av EU:s telekomregler som föreslogs av kommissionen i november 2007 (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). De nya reglerna innebär också att ett europeiskt regleringsorgan för telekommunikation (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) kommer att inrättas i januari 2010.

EU:s webbplats om roaming finns en översikt över gällande roamingavgifter i olika EU-länder:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€0.11
€0.11
€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Average off-net retail price per MB

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€1.00
€0.80
€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 200930 August 2007

30 August 2008

30 August 2009
Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43
Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011
Eurotariff for calls made from abroad
€0.43
€0.39
€0.35
Eurotariff for calls received whilst abroad
€0.19
€0.15
€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar