Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/620

V Štrasburgu 22. apríla 2009

Ceny SMS správ, volaní a dátových služieb v roamingu od 1. júla výrazne poklesnú

SMS správa zasielaná zo zahraničia v rámci EÚ bude od 1. júla stáť najviac 0,11 EUR oproti dnešným 0,28 EUR. Časy, keď spotrebitelia museli očakávať „šokujúce účty“ za stiahnutie obrázku alebo videa cez mobilný telefón v roamingu v rámci EÚ, sú minulosťou. Európsky parlament dnes na svojom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu výraznou väčšinou hlasoval v prospech nových pravidiel EÚ pre SMS roaming a dátový roaming, ktoré Európska komisia navrhla v septembri 2008 (IP/08/1386). Parlament zároveň schválil ďalšie zníženie cien mobilných volaní v roamingu v inej krajine EÚ. Súčasný strop pre mobilné volania uskutočňované v zahraničí sa do júla 2011 postupne zníži z 0,46 EUR na 0,35 EUR za minútu volania a z 0,22 EUR na 0,11 EUR za mobilné volania prijaté v roamingu v zahraničí. Mobilní operátori budú zároveň musieť účtovať volania v roamingu najneskôr od 31. sekundy sekundovou tarifikáciou, čím sa ukončí súčasná situácia, v ktorej spotrebitelia preplácajú volania až o 24 %. Keďže Rada ministrov telekomunikácií krajín EÚ už naznačila svoj súhlas s novými pravidlami pre roaming, dnešným hlasovaním sa otvorila cesta pre to, aby nové pravidlá mohli nadobudnúť účinnosť práve včas pred letnými prázdninami a dovolenkami. Európski spotrebitelia podľa očakávaní ušetria pri používaní svojho mobilného telefónu v zahraničí v rámci EÚ na nákladoch až 60 %.

„Vítam silnú podporu, ktorú dnes Európsky parlament poskytol návrhu Komisie na vytvorenie jednotného telekomunikačného trhu pre všetkých Európanov, či už prekračujú hranice ako turisti alebo ako obchodní cestujúci,“ vraví José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie. „Po tomto hlasovaní je Európa pre používateľov mobilných telefónov jasne najatraktívnejším kontinentom na svete. Očakávam, že sa to veľmi rýchlo premietne do ešte intenzívnejšieho rastu mobilných dátových služieb v EÚ.“

„Dnešným hlasovaním sme s konečnou platnosťou zastavili roamingové okrádanie v Európe,“ vraví komisárka EÚ pre telekomunikácie Viviane Redingová. „Vďaka silnej podpore Európskeho parlamentu a Rady sa nové pravidlá pre roaming schválili v rekordnom čase len 7 mesiacov. Práve včas pred letnými dovolenkami pocítia európski občania jednotný trh bez hraníc na svojich telefónnych účtoch.“

„V časoch poklesu hospodárskeho rastu je posilňovanie kúpnej sily spotrebiteľov silným nástrojom urýchlenej obnovy,“ uvádza komisárka pre ochranu spotrebiteľov Meglena Kuneva. „Preto je dnešné hlasovanie nástrojom, ktorý posilní spotrebiteľov a ďalej stimuluje používanie mobilnej telefónie v Európe.“

Novými pravidlami EÚ pre roaming, ktoré dnes schválil Parlament, sa zavádzajú tieto zmeny:

  • Maximálna cena, ktorú spotrebitelia budú platiť za zasielanie SMS správ v zahraničí, sa obmedzí na 0,11 EUR (bez DPH) oproti súčasnej priemernej cene 0,28 EUR (pričom ceny za SMS v roamingu presahujú v Holandsku a Portugalsku 0,35 EUR).
  • Poplatky za dátový roaming (náklady na surfovanie po internete alebo sťahovanie filmov prostredníctvom mobilného telefónu v zahraničí) sa výrazne znížia zavedením veľkoobchodného stropu vo výške 1 EUR za stiahnutý megabajt oproti súčasnému priemernému veľkoobchodnému stropu vo výške 1,68 EUR za megabajt, pričom najvyššie sadzby sú v Írsku (6,82 EUR), Grécku (5,30 EUR) a Estónsku (5,10 EUR). Veľkoobchodný strop za do roku 2010 zníži na 0,80 EUR a do roku 2011 na 0,50 EUR.
  • Spotrebitelia budú chránení pred „šokujúcimi účtami“ prostredníctvom možnosti, v rámci ktorej budú zákazníci môcť prestať využívať služby v momente, keď ich účet dosiahne 50 EUR, pokiaľ sa konkrétny spotrebiteľ nerozhodne pre vyšší limit. Operátori budú mať čas do marca 2010, aby do praxe zaviedli tieto opatrenia na dosiahnutie transparentnosti. Nemecký spotrebiteľ, ktorý nedávno stiahol TV program v roamingu vo Francúzsku, dostal účet vo výške 46 000 EUR.
  • Cenové stropy za mobilné volania v roamingu za ešte znížia. Stropy, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 0,46 EUR za uskutočnené volania a 0,22 EUR za volania prijaté v zahraničí, sa od 1. júla 2009 znížia na 0,43 EUR za uskutočnené volania a 0,19 EUR za volania prijaté v zahraničí, na 0,39 EUR a 0,15 EUR od 1. júla 2010 a na 0,35 EUR a 0,11 EUR od 1. júla 2011 (všetky ceny sú za minútu bez DPH).
  • Zavedie sa zásada sekundovej tarifikácie po prvých 30 sekundách volaní uskutočnených v roamingu a od prvej sekundy volania prijatého v zahraničí. Spotrebitelia v súčasnosti približne o 20 % preplácajú čas, ktorý v skutočnosti prehovoria pri uskutočňovaní a prijímaní volaní.

Po dnešnom hlasovaní Parlamentu sa nové nariadenie EÚ o roamingu 1. júla 2009 stane priamo uplatniteľným právnym aktom vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.

Nové pravidlá pre roaming, ktoré sú doplnením prvého nariadenia EÚ o hlasovom roamingu prijatého v roku 2007 (IP/07/870), sa budú uplatňovať do leta roku 2012. Európsky parlament požiadal Komisiu, aby do leta roku 2010 predložila správu o fungovaní nových pravidiel. Komisia by potom mohla v prípade potreby navrhnúť do konca júna 2011 ďalšie pravidlá. „Vývoj na trhu s roamingom bude EÚ nasledujúce tri roky pozorne sledovať,“ uvádza komisárka Redingová. „Veľmi dúfam, že odvetvie mobilnej telefónie pochopí tento odkaz správne. Lopta je momentálne na ich strane, ak chcú dokázať, že na trhu s roamingom môže existovať zdravá hospodárska súťaž. Najlepším dôkazom toho by bolo, ak by sa na trhu čoskoro objavili atraktívne balíky hlasových a dátových služieb pre roaming.“

Kontext:

Odkedy súčasná zostava Európskej komisie nastúpila do funkcie, miera používania mobilnej telefónie v EÚ vzrástla z 84,6 % na 119 % obyvateľstva (IP/09/473).

Trh EÚ s telekomunikáciami má 500 miliónov potenciálnych užívateľov pevnej a mobilnej telefónie, služieb širokopásmového internetového pripojenia a mobilných dátových služieb. S cieľom vyriešiť štrukturálne problémy hospodárskej súťaže a regulačnej konzistentnosti na tomto trhu a stimulovať nové investície sa očakáva, že Európsky parlament bude na svojom májovom plenárnom zasadaní hlasovať o zásadnej reforme pravidiel EÚ pre oblasť telekomunikácií, ktoré iniciovala Komisia v novembri 2007 (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). Tieto nové pravidlá obsahujú zriadenie európskeho telekomunikačného regulačného orgánu nazvaného „BEREC“ („Body of European Regulators for Electronic Communications“, Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie) do januára 2010.

Na webovej stránke EÚ o roamingu sa nachádza prehľad súčasných roamingových sadzieb podľa jednotlivých krajín EÚ:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€0.11
€0.11
€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ ]

Average off-net retail price per MB

[ ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€1.00
€0.80
€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 200930 August 2007

30 August 2008

30 August 2009
Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43
Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011
Eurotariff for calls made from abroad
€0.43
€0.39
€0.35
Eurotariff for calls received whilst abroad
€0.19
€0.15
€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers

[ ]


Side Bar