Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/620

Strasburg, 22 kwietnia 2009 r.

Znaczne obniżenie opłat roamingowych za wiadomości tekstowe, połączenia i transmisję danych od 1 lipca

Wiadomość tekstowa wysłana z zagranicy na obszarze UE będzie od 1 lipca kosztować nie więcej niż 0,11 EUR zamiast – jak obecnie – 0,28 EUR. Oznacza to koniec czasów, w której konsumenci musieli spodziewać się „szokujących faktur” za pobranie z sieci zdjęcia lub filmu za pomocą telefonu komórkowego, korzystając z roamingu na terenie UE. Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski znaczną większością głosów przyjął nowe unijne przepisy dotyczące SMS-ów i transmisji danych w roamingu, zaproponowane przez Komisję Europejską we wrześniu 2008 r.( IP/08/1386). Parlament przegłosował również dalsze obniżki cen połączeń telefonii komórkowej w roamingu w innym państwie członkowskim UE. Obecny pułap cen za połączenie telefonii komórkowej wykonane zagranicą będzie stopniowo spadać z 0,46 EUR do 0,35 EUR za minutę do lipca 2011 r., a ceny za otrzymanie połączenia w roamingu międzynarodowym obniżą się z obecnego poziomu 0,22 EUR do 0,11 EUR. Operatorzy telefonii komórkowej będą również zobowiązani do naliczania sekundowego opłat roamingowych najpóźniej od 31 sekundy rozmowy, co ukróci obecną praktykę, z powodu której konsumenci ponoszą opłaty zawyżone nawet o 24%. Ponieważ Rada UE w składzie ministrów właściwych do spraw telekomunikacji wyraziła już poparcie dla tych nowych przepisów regulujących opłaty roamingowe, dzisiejsze głosowanie otwiera drogę do wejścia w życie nowych przepisów w samą porę przed rozpoczęciem letnich wakacji. Oczekuje się, że konsumenci w Europie zaoszczędzą do 60% opłat za korzystanie z telefonu komórkowego w innym państwie UE.

Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze jednoznaczne poparcie Parlamentu Europejskiego dla wniosku Komisji w sprawie utworzenia jednolitego rynku telekomunikacyjnego dla wszystkich Europejczyków, niezależnie od tego czy przekraczają granice w celach turystycznych czy służbowo – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.Po dzisiejszym głosowaniu Europa jest teraz bez wątpienia najatrakcyjniejszym kontynentem na świecie dla użytkowników telefonów komórkowych. Oczekuję, że przełoży się to bardzo szybko na jeszcze intensywniejszy rozwój usług ruchomej transmisji danych w UE”.

„Dzisiejsze głosowanie oznacza ostateczny koniec zawyżania opłat roamingowych w Europie” – stwierdziła komisarz UE ds. telekomunikacji Viviane Reding. Dzięki silnemu poparciu ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady nowe zasady roamingowe zostały przyjęte w rekordowym czasie zaledwie 7 miesięcy. W samą porę, czyli wraz z rozpoczęciem letnich wakacji, Europejczycy będą mogli odczuć na podstawie swoich rachunków telefonicznych, co oznacza jednolity rynek bez granic”.

„W okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej zwiększenie siły nabywczej konsumentów jest mocnym narzędziem poprawy tej koniunktury”, powiedziała komisarz UE ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa. Dlatego dzisiejsze głosowanie wzmocni pozycję konsumentów i będzie dalej stymulować rozwój telefonii komórkowej w Europie”.

Nowe unijne zasady roamingowe zatwierdzone dzisiaj przez Parlament pozwolą:

  • ustalić górny pułap opłat naliczanych abonentom za wysyłanie wiadomości tekstowych z zagranicy na poziomie 0,11 EUR (bez VAT-u), w porównaniu z obecną średnią 0,28 EUR (przy czym na przykład w Holandii i Portugalii cena takiej wiadomości przekracza 0,35 EUR);
  • znacząco obniżyć opłaty za transmisję danych (koszty przeglądania internetu lub pobierania filmów za pomocą telefonu komórkowego poczas przebywania zagranicą), poprzez wprowadzenie pułapu opłaty hurtowej na poziomie 1 EUR za megabajt pobieranych danych, w porównaniu z obecną średnią ceną hurtową na poziomie 1,68 EUR za megabajt, a niekiedy dużo wyższą (nawet 6,82 EUR w Irlandii, 5,30 EUR w Grecji czy 5,10 EUR w Estonii). Maksymalna opłata hurtowa spadnie do 0,80 EUR w 2010 r., a następnie do 0,50 EUR w 2011 r.;
  • chronić konsumentów przed „szokującymi fakturami”, umożliwiając im ustawienie mechanizmu odcinającego w momencie, gdy faktura osiągnie kwotę 50 EUR, chyba że konsument wybierze wyższą kwotę maksymalną. Operatorzy będą zobowiązani do wprowadzenia tych środków zapewniających przejrzystość do 2010 r. Niedawno konsument z Niemiec, który przebywając we Francji, pobrał za pomocą telefonu komórkowego program telewizyjny, otrzymał fakturę na kwotę 46 000 EUR;
  • jeszcze bardziej obniżyć pułapy opłat za połączenia telefonii komórkowej w roamingu. Obecne pułapy na poziomie 0,46 EUR za połączenia wykonywane z zagranicy i 0,22 EUR za połączenia otrzymywane zagranicą, zostaną obniżone odpowiednio do 0,43 EUR i 0,19 EUR od 1 lipca 2009 r., a następnie odpowiednio do 0,39 EUR i 0,15 EUR od 1 lipca 2010 r., po czym do 0,35 EUR i 0,11 EUR od 1 lipca 2011 r. (są to ceny za minutę, bez VAT-u);
  • wprowadzić zasadę naliczania sekundowego opłat po pierwszych 30 sekundach połączenia wykonywanego zagranicą i od pierwszej sekundy połączenia otrzymywanego zagranicą. Obecnie konsumenci płacą około 20% więcej niż wynika z rzeczywistego czasu połączenia wykonywanego lub otrzymywanego zagranicą.

Po dzisiejszym głosowaniu w Parlamencie nowe rozporządzenie UE w sprawie roamingu będzie bezpośrednio obowiązywać we wszystkich 27 państwach członkowskich od 1 lipca 2009 r.

Nowe przepisy w sprawie roamingu, będące kontynuacją pierwszego rozporządzenia UE w sprawie roamingu przyjętego w 2007 r. (IP/07/870), będą obowiązywać do lata 2012 r. Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o ponowne przedstawienie sprawozdania w sprawie funkcjonowania nowych przepisów do lata 2010 r. Komisja mogłaby następnie w razie potrzeby zaproponować nowe przepisy do końca czerwca 2011 r. „Rozwój rynku usług roamingowych będzie ściśle monitorowany przez UE przez kolejne trzy lata” – powiedziała komisarz Reding.Mam wielką nadzieję, że branża telefonii komórkowej zrozumie to przesłanie. Piłka jest obecnie na ich połowie. Teraz to oni muszą podjąć działania, jeśli chcą pokazać, że na rynku usług roamingowych może istnieć zdrowa konkurencja. Najlepszym tego dowodem byłoby szybkie pojawienie się w ich ofercie atrakcyjnych pakietów roamingowych dotyczących usług połączeń głosowych i transmisji danych”.

Kontekst

Od objęcia urzędu przez obecną Komisję Europejską wykorzystanie telefonii komórkowej w UE, mierzone liczbą abonamentów, wzrosło z 84,6% do 119% ludności (IP/09/473).

Rynek telekomunikacyjny UE liczy 500 milionów potencjalnych użytkowników telefonii stacjonarnej i komórkowej, szerokopasmowego internetu i usług ruchomej transmisji danych. Aby rozwiązać strukturalne problemy w zakresie konkurencji i spójności przepisów dotyczących tego rynku oraz stymulować nowe inwestycje, Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w maju ma głosować w sprawie poważnej reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych, zainicjowanej przez Komisję w listopadzie 2007 r. (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). Nowe przepisy obejmują powołanie do stycznia 2010 r. nowego europejskiego urzędu regulacji telekomunikacji, tj. Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej „BEREC” (ang. Body of European Regulators for Electronic Communications).

Przegląd bieżących opłat roamingowych w poszczególnych krajach UE można znaleźć na unijnej stronie internetowej poświęconej roamingowi:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex:

The new EU Roaming Rules in detail

1) SMS roaming

a) The situation today

Retail average SMS prices

[ ]b) The new EU rules on SMS roaming:

Maximum retail price allowed per SMS sent while roaming abroad in the EU (excluding VAT)

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€0.11
€0.11
€0.11

2) Data roaming

a) The situation today

Average wholesale price per data MB

[ ]

Average off-net retail price per MB

[ ]

b) The new EU rules on data roaming (2009)

Wholesale cap per megabyte of data transmitted while roaming abroad,

1 July 2009
1 July 2010
1 July 2011
€1.00
€0.80
€0.50

3) Voice roaming

a) The situation before the first EU roaming rules

Average price roaming voice calls for calls made (April – September 2007)

[ ]

Average price roaming voice calls for calls received (April – September 2007)

[ ]

b) The situation under the EU roaming rules 2007

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(last column now superseded by new EU roaming rules 200930 August 2007

30 August 2008

30 August 2009
Eurotariff for
calls made from abroad

€0.49

€0.46

€0.43
Eurotariff for
calls received whilst abroad

€0.24

€0.22

€0.19

c) The new EU roaming rules on voice roaming (2009)

Retail cap for mobile roaming charges ("Eurotariff"),
excluding VAT
(first column advances entry into force of caps foreseen
by EU roaming rules 2007)1 July 2009

1 July 2010

1 July 2011
Eurotariff for calls made from abroad
€0.43
€0.39
€0.35
Eurotariff for calls received whilst abroad
€0.19
€0.15
€0.11

4) The need for the principle of per second billing

(now to be introduced by the new EU roaming rules 2009)

Surcharge as a result of billed minutes for calls made and received for all consumers

[ ]


Side Bar